Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2009-29 ze dne 25.8.2009

31.08.09

 

Souhrn usnesení č. 29/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 25.8.2009936/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 25.8.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                  

937/09

Rada města doporučuje:

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek. č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, a to v předloženém znění.


                                                                                             


938/09

Rada města bere na vědomí:

oznámení ČSSD o konání předvolební akce dne 24.09.2009 od 11.00 hod. do 17.30 hod. na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.


                                                                                             

939/09

Rada města má:

námitky proti vydání povolení Ministerstva financí ČR k provozování loterie a jiné obdobné hry prostřednictvím technického zařízení - neupřesněného počtu videoloterních terminálů v provozovně Herna Bar, Tůmova 120, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto. Důvodem námitek je dlouhodobá snaha města snižovat počet herních zařízení včetně videoloterních terminálů ve Vysokém Mýtě.

940/09                                                                                           

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu části pozemku označeného jako p.p.č. 1064 ostatní plocha - ostatní komunikace  v obci a k.ú.Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

941/09

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu areálu separačních dvorů v ul. Kpt. Poplera, ul. Průmyslová a v ul. Gen.Svatoně vše v obci a k.ú.Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned                                                                                             

942/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním předvolebního mítinku na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 24.09.2009 od 13:00 do 17:00 hodin. Akci pořádá ČSSD, zabraná plocha činí cca 80 m2. Poplatek za užívání pro kulturní, sportovní, reklamní akce činí částku 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       24.09.2009


        

                                                                                    

943/09


Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním předvolebního mítinku na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 31.08.2009 od 12:30 do 16:00 hodin. Akci pořádá ČSSD MSD, zabraná plocha činí cca 40 m2. Poplatek za užívání pro kulturní, sportovní, reklamní akce činí částku 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                             

944/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce TESCOMA Zlín na náměstí Přemysla Otakara II. před č.p.193 ve Vysokém Mýtě dne 23.09.2009. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       23.09.2009


                                                                                             

945/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce společnosti EC GROUP ELEKTROCENTRUM na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 28.08.2009. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.08.2009


                                                                                    

946/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce Annetra s.r.o. Jablonec nad Nisou na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě dne 08.09.2009. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       08.09.2009


                                                                                             

947/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním akce pro děti u DDM Mikádo ve Vysokém Mýtě dne 28.08.2009 od 10:00 do 13:00 a to bez poplatku za zábor veřejného prostranství.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.08.2009

                                                                                             

948/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku č.80 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Maloobchodní prodej tisku s.r.o., Praha v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009

                                                                                    

949/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě č.2029 o výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009

                                                                                             

                                                                                             

950/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy č.2020 o výpůjčce pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a manžely Nguen Van Tienem a Truong Thu Hoai o v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009

                                                                                    

951/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje snížení nájmu TS Vysoké Mýto za měsíce leden a únor 2009 za pronájem pozemků označených jako p.p. č. 4206/2 a 4214/2 v k.ú. Vysoké Mýto na 3,- Kč/m2/rok  což odpovídá 26.649,50 Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       16.09.2009

                                                                                    

952/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 do 31.08.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2009953/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.09.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2009


954/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Giňovou (nar. 18.03.1974), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.08.2009 do 31.08.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2009


955/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Giňovou (nar. 18.03.1974), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.09.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2009


956/09


Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 970/08 ze dne 21.10.2008.

         Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned957/09


Rada města     s c h v a l u j e


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě podané na manžele Gabrielu (nar. 22.11.1978) a Ľuboslava (nar. 12.08.1973) Gažiovi, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned958/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Gabrielou (nar. 22.11.1978) a Ľuboslavem (nar. 12.08.1973) Gažiovými, oba bytem Husova 857, Vysoké na dobu určitou od 01.10.2008 do 31.08.2009.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2009
959/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Gabrielou (nar. 22.11.1978) a Ľuboslavem (nar. 12.08.1973) Gažiovými, oba bytem Husova 857, Vysoké na dobu určitou od 01.09.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009 a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2009960/09


Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 461/09 ze dne 14.04.2009.


         Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned961/09


Rada města     s c h v a l u j e


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 54 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě podané na manžele Magdalenu (nar. 28.10.1980) a Milana (nar. 28.11.1965) Mikovi, oba bytem Fibichova 138, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned962/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 54 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 28.10.1980) a Milanem (nar. 28.11.1965) Mikovými, oba bytem Fibichova 138, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.03.2009 do 31.08.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2009
963/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 54 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 28.10.1980) a Milanem (nar. 28.11.1965) Mikovými, oba bytem Fibichova 138, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.09.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009 a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2009

964/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2005576/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009965/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo č.: 06/2009 se společností SAREKO s.r.o., IČ: 45539197, se sídlem Husova 187, Vysoké Mýto, dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


966/09


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebo prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 2946/71 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


967/09


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Půjčku z prostředků fondu v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu" v souladu s vyhláškou č.4/99 ve znění pozdějších změn na Výměnu oken na bytovém domě č.p. 715 - 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě ve výši dle výběrového řízení se splatností 5 let ve prospěch města Vysoké Mýto.


Zodpovídá:     vedoucí OÚP

Termín:       30.09.2009


                                                                                    


968/09


Rada města zrušuje

usnesení rady Města Vysokého Mýta č . 868/09.


Zodpovídá:      vedoucí OÚP

Termín:           ihned969/09

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Moravská Ostrava za nabídkovou cenu 92 820,- Kč vč. DPH., jako dodavatelem služby: Zpracování studie proveditelnosti na přechod přes železniční trať v ulici Štefánikova a v ulici Gen.Svatoně ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá:      vedoucí OÚP

Termín:           do 30.9.2009


970/09

Rada města schvaluje


uzavřít smlouvu o dílo s firmou První vysokomýtská stavební společnost s.r.o., Hradecká 364/II, Vysoké Mýto, IČ: 15029956 jako dodavatelem stavební akce: Stavební úpravy v objektu MŠ Slunečná, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu

46 186,- Kč vč. DPH.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.09.2009

971/09


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

opatřením obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu města Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 31.10.2009


972/09

Rada města ukládá

provést realizaci rozšíření sběrného dvora Průmyslová na pozemku p.č. 2548/1, p.č. 2548/3, p.č. 2549/1, p.č. 2549/1.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 31.12.2009


973/09

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou PSK, v.o.s., T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň v celkové výši 1 875 058,- Kč vč. DPH jako dodavatelem stavební akce: Rekonstrukce ulice Družstevní ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.9.2009974/09


Rada města schvaluje

uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo s firmou AGILE spol. s r.o., Husova 542, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem stavební akce: Rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha, rekonstrukce ulice Sladkovského, úprava autobusového nádraží, vybudování veřejného osvětlení v ulicích Svatopluka Čecha, Sladkovského, A.V.Šembery a Vladislavova ve Vysokém Mýtě v celkové výši 6 614 243,- Kč vč. DPH.


Termín:       do 30.9.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP


975/09

Rada města souhlasí


se zasedáním RM dne 8.9.2009 v 9:00 hod.


                                                                                    


976/09


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Tomáškové, p. Kejzlarové a p. Hejhala.                         

                 

                                                       

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta