Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 21.9.2020

Usnesení RM č. 2009-26 ze dne 28.7.2009

03.08.09

 

Souhrn usnesení č. 26/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 28.7.2009


858/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 28.7.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                               

859/09


Rada bere na vědomí


informace ředitele TS Vysoké Mýto o provozu sběrných dvorů ve Vysokém Mýtě.


                                                                                    

860/09

Rada města schvaluje


uzavřít smlouvu o dílo s firmou IZOREAL s.r.o., Luční 1419, 564 01 Žamberk jako dodavatelem stavební akce: Stavební úpravy II. v objektu MŠ Lidická, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 14 677,- Kč vč. DPH.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.9.2009


                                                                                    

861/09

Rada města schvaluje


Podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavřít smlouvu o dílo s firmou První vysokomýtská stavební společnost s.r.o., Hradecká 364/II, Vysoké Mýto, IČ: 15029956 jako dodavatelem stavební akce: Stavební úpravy v objektu MŠ Žerotínova, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 330 256,- Kč vč. DPH.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.09.2009


                                                                                             


862/09

Rada města schvaluje


Podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. uzavřít smlouvu o dílo s firmou První vysokomýtská stavební společnost s.r.o., Hradecká 364/II, Vysoké Mýto, IČ: 15029956 jako dodavatelem stavební akce: Stavební úpravy v objektu MŠ Slunečná, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 231 739,- Kč vč. DPH.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.09.2009


                                                                                             


863/09

Rada města bere na vědomí


záměr vybudování cyklostezky na Vinice dle trasy v příloze.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       po obdržení dotace


                                                                                             

864/09

Rada města schvaluje


Uzavření smlouvy o dílo s firmou František Hróz, Kramářova 13, 750 02 Přerov jako dodavatelem stavební akce: Stavební úpravy v ZŠ Javornického, Vysoké Mýto - I. etapa provedení elektroosmózy za nabídkovou cenu 161 602,- Kč vč. DPH.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.09.2009
865/09                                                                                  


Rada města schvaluje


Uzavření smlouvy o dílo s firmou Pavel Pažourek, Jiřího z Poděbrad 166/II, Vysoké Mýto IČ: 65681398 jako dodavatelem stavební akce: Stavební úpravy v ZŠ Javornického, Vysoké Mýto - I. etapa provedení stavebních prací za nabídkovou cenu 119 378 Kč vč. DPH.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.09.2009


                                                                                    

866/09

Rada města schvaluje


Návrh zadávacích podmínek pro vypsání výběrového řízení na akci: Výměna oken na bytovém domě č.p. 715 - 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.09.2009


                                                                                    


867/09

Rada města bere na vědomí

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k  podání nabídek na veřejnou zakázku: Výměna oken na bytovém domě č.p. 715 - 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.09.2009

                                                                                    

868/09

Rada města schvaluje


návrh zadávacích podmínek pro vypsání výběrového řízení na: Zpracování 2-stupňových projektových dokumentací na přechod přes železniční trať v ulici Štefánikova a v ulici Gen.Svatoně ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.09.2009869/09

Rada města bere na vědomí

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání nabídek na veřejnou zakázku na: Zpracování 2-stupňových projektových dokumentací na přechod přes železniční trať v ulici Štefánikova a v ulici Gen.Svatoně ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.09.2009


                                                                                             


870/09

Rada města má:

námitky proti vydání povolení Ministerstva financí ČR k provozování loterie a jiné obdobné hry prostřednictvím technického zařízení - 3 ks interaktivních videoterminálů v herně MACAO na adrese Vladislavova 121, Vysoké Mýto - Město, Vysoké Mýto.

                                                                                             


871/09


Rada města schvaluje


zvýšení nájemného na 51,95 Kč/m2 a v bytech SPO 45,-- Kč/m2. U bytů se státní dotací od 1.1.2010 bude toto zvýšení pouze u nových smluv.


                                                                           Zodpovídá: p. Ropek

                                                                           Termín: ihned


                                                                                                               

872/09

Rada města s c h v a l u j e 


doplnění usnesení rady města č. 35/09 ze dne 6. 1. 2009:  s účinností od 1. 8. 2009 náleží městu Vysokému Mýtu odměna za komisní prodej 10% + DPH z prodejní ceny předmětů a tiskovin a za prodej vstupenek  5% a 10% + DPH z prodejní ceny. O výši procenta odměny za prodej vstupenek rozhoduje vedoucí odboru kanceláře vedení města. 

                                                 

                                                                  Zodpovídá:  vedoucí OKVM                                                                     Termín:      1. srpna 2009


                                                                                    

873/09


Rada města    d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města       s c h v a l u j e

Dohodu o partnerství k projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Pardubického kraje uzavřenou   mezi Městem Vysoké Mýto a Pardubickým krajem.

                           

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       16. září 2009


                                                                                    


874/09


Rada  města   s c h v a l u j e


uzavření kupní smlouvy na vůz Škoda Octavia TDI od dodavatele Autoservis Mňuk Vysoké Mýto.

                                                                                      

Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                     Termín: 28.7.2009


875/09


Rada města  odkládá

uzavření Dodatku ke Smlouvě č. 3083/2003 s firmou Vodafone, Vinohradská 167, Praha 10, v předloženém znění.

                           

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       ihned


                                                                 


876/09


Rada města s c h v a l u j e    


odměnu při odchodu do starobního důchodu paní ředitelce MŠ Slunečná,Vysoké Mýto Věře  Pešinové v navržené výši.

.                                                                                                              Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                Termín: ihned

                                                              

                                                

877/09


Rada města           s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy č. 85 o nájmu části pozemku označeného jako p.p.č. 797 zahrada v k.ú. a obci Vysoké Mýto  za účelem zřízení předzahrádky.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       14.08.2009


                                                                                    

878/09


Rada města           s c h v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č. 22 o nájmu části pozemku v předloženém znění.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009879/09                                                                                  


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 273 nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě s manželi Zdeňkem Pešinou (nar. 09.09.1950), bytem nám. Vaňorného 273, Vysoké Mýto a Marií Pešinovou (nar. 17.03.1953), bytem Džbánov 123 na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                             

880/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Karlem (nar. 07.08.1969) a Danou (nar. 11.02.1970) Stružinskými, oba bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                             

881/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Petrem (nar. 11.09.1969) a Petrou (nar. 27.09.1968) Kozminskými, oba bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009882/09                                                                                  


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Lukašíkovou (nar. 12.05.1964), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                             

883/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 362 v ulici Vraclavská ve Vysokém Mýtě s paní Emilií Mikulkovou (nar. 24.10.1946), bytem Vraclavská 362, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                            Termín:       31.08.2009


                                                                                             


884/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Věrou (nar. 30.08.1964) a Milanem (nar. 15.11.1957) Votroubkovými, oba bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                             


885/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Šárkou (nar. 27.12.1985) a Romanem (nar. 03.12.1979) Petrovými, oba bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009886/09                                                                                           


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Miroslavou Vítkovou (nar. 22.05.1971), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009                                                                                             

887/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Jeníkem (nar. 24.04.1985), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                       

888/09                                   


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelem (nar. 11.03.1971) a Ivetou (nar. 22.11.1968) Benešovými, oba bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


        

                                                                                    

889/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s Ing. Vojtěchem Mikyskou (nar. 10.01.1980), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li Ing. Mikyska plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnán ve školství ve Vysokém Mýtě.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                    

890/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Šotnerovou (nar. 08.09.1972), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li paní Šotnerová plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnankyní Městského úřadu Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009

                                                                                    

891/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Pytlíkovou (nar. 31.08.1979), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.11.2009.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009

        

                                                                                             


892/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Timčo (nar. 26.02.1963), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2009.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009

                                     


893/09                                                                                  


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Macákem (nar. 16.12.1964), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2009.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                             

894/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009

                                     

                                                                                                                                                                                           

895/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Richardem Bittnerem (nar. 27.07.1981), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2009.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                    


896/09


Rada města     s c h v a l u j e


směnu bytu č. 5 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Štefan Gajdošík (nar. 24.09.1966), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto za byt č. 4 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Renata Krupičková (nar. 22.03.1965), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                             


897/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Kašparem (nar. 06.10.1986), bytem Prokopa Velikého 793, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

3.   Alena Janečková (nar. 24.08.1980), V Břízkách 777, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                    

898/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Janem Pavlíčkem (nar. 10.09.1980), bytem 17. listopadu 682, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Alena Janečková (nar. 24.08.1980), V Břízkách 777, Vysoké Mýto,

3.   Lukáš Rychtařík (nar. 20.07.1984), Dobříkov 70.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                             899/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 117 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Ivanou Šárovou (nar. 27.11.1966), bytem Českých bratří 140, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, tj. od 01.09.2009 do 31.08.2010. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 42.000,-Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                             

900/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 1 v č.p. 857  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Marcele (nar. 14.11.1979) a Miroslavu (nar. 28.02.1974) Giňovým, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manželé Marcela a Miroslav Giňovi vrátí byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou. Nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009

901/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 7 v č.p. 857  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Robertu (nar. 10.01.1969) a Ivetě (nar. 01.06.1972) Duždovým, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manželé Duždovi vrátí byt č. 12 v č.p. 156 v ulici Husova, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou. Nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                             

902/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Jolaně (nar. 16.04.1950) a Jánu (nar. 30.05.1944) Giňovým, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manželé Jolana a Ján Giňovi vrátí byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou. Nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                             

903/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 1 v č.p. 856 v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě paní Emě Giňové (nar. 03.06.1972), bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že paní Ema  Giňová vrátí byt č. 5 v č.p. 857 v ulici Husova, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou. Nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                             

904/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Zdence Petikové (nar. 21.02.1987), bytem Choceňská 169, Vysoké Mýto a panu Jiřímu Šarközimu (nar. 19.01.1987), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je složení peněžních prostředků k zajištění případné budoucí opravy bytu, a to ve výši rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tj. 14.100,- Kč + nájem a zálohy na služby na následující měsíc dopředu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou. Nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009

                                                       

                                                                                    

905/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 1 v č.p. 857  v  ulici Husova, bytu č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova, bytu č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ani bytu č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě paní Simoně Bykarové (nar. 25.01.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2009


                                                                                    

906/09


Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 722/09 ze dne 16.06.2009.


         Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                             907/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 25.05.2009 mezi společností IMMOTEL a.s., IČ 28187083, se sídlem Praha 5, Smíchov, Nad Rantoškou 1420/8, PSČ 150 00 a městem Vysokým Mýtem dle přiložené nabídky smluvních podmínek.

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009

                                              

                                                                                             

908/09

                                                         

Rada města souhlasí

s přijetím finančního daru ve výši 40.000,-Kč slovy čtyřicettisíckorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě od  společnosti:

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. , se sídlem Vysoké Mýto, Čelakovského 6/II, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 566 01, IČ 259 23 099


Zodpovídá: Ing. Jetmarová  Stanislava                           Termín:   ihned

                   vedoucí OŽP


                                                                                             

909/09


Rada města souhlasí


se zasedáním RM dne 11. 8. od 8:00 hod.910/09                                                                                           


Rada města schvaluje


pokrytí Wifi nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: p. Felgr

Termín: 30.9.2009911/09


Rada města bere na vědomí

informace tajemnice, starosty, Mgr. Junka a p. Hejhala.                                                                                                 

                                                                                                                                                                                  Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta