Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 8.8.2020

Usnesení RM č. 2005-04 ze dne 25. 1. 2005

04.02.05

 
 
 
U s n e s e n í    č. 4/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 25.1.2005
 
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
48/05
s použitím znaku města na tiskové výstupy nového lesního hospodářského plánu společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.
 
                                                                                     Z: p. Machata
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
49/05
pořad schůze rady města konané dne 25.1.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
50/05
provedení a způsob financování havarijní opravy oken MŠ Kamarádi dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Štindlová
                                                                                    T: ihned
 
 
51/05
prodloužení termínu čerpání prostředků poskytnutých z Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu dle smlouvy
o půjčce č.0202 ze dne 7.2.2002 do 31.12.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
 
 
 
 
 
52/05
sazbu za  provoz kotce dle předloženého návrhu, tj. 72,- Kč za 1. den a za každý další den 10,-  Kč.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
53/05
úpravu platu ředitele Technických služeb Vysoké Mýto dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2005.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
54/05
dle předloženého návrhu ředitele Nemocnice Vysoké Mýto účetní ztrátu za rok 2004 a neuhrazenou ztrátu z minulých let a jejich pokrytí z fondu reprodukce majetku, kde zůstává k dispozici částka ve shodné výši. Tím bude účetní rozvaha Nemocnice Vysoké Mýto vykazovat nulové zůstatky jak na straně aktiv, tak i na straně pasiv a po stránce účetnictví bude Nemocnice Vysoké Mýto připravena k podání návrhu na výmaz z obchodního rejstříku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Plachý
 
 
 
 
55/05
na základě žádosti ředitele TS Vysoké Mýto dohodu o používání osobního automobilu pro soukromé účely.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Svatoš
 
 
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
56/05
návrh na využití objektu bývalého soudu a vězení, který vzešel z jednání pracovní skupiny konané dne 21.1.2005.
 
                                                                                             
 
57/05
informace místostarosty.
 
 
 
 
 
Rada města ukládá:
 
58/05
řediteli příspěvkové organizace Nemocnice Vysoké Mýto proúčtovat účetní ztrátu z uplynulých let proti fondu reprodukce majetku k 31.12.2004 a účetní ztrátu za rok 2004 proúčtovat proti fondu reprodukce majetku k 31.3.2005 dle předloženého návrhu ředitele Nemocnice Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: Ing. Plachý
 
 
 
 
RM jako zástupce jediného společníka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.
 
schvaluje
 
59/05
dohodu o používání osobního automobilu pro soukromé účely jednateli společnosti p. Jiřímu Ropkovi.
 
 
 
 
 
 
 
 
RM jako zástupce jediného společníka Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r.o.
 
schvaluje
 
60/05
dohodu o používání osobního automobilu pro soukromé účely jednateli společnosti p. Bohumíru Machatovi.
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta
 
 
 
 
Eva  T o m á š k o v á
členka RM