Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2009-23 ze dne 23.6.2009

02.07.09

 

Souhrn usnesení č. 23/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 23.6.2009

730/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 23.6.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                             

                                                                                                                


731/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Miroslavou Dadučovou (nar. 26.12.1988) a panem Viktorem Horváthem (nar. 19.09.1987), oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.05.2009 do 30.06.2009.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009

                                                                                             


732/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Miroslavou Dadučovou (nar. 26.12.1988) a panem Viktorem Horváthem (nar. 19.09.1987), oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


733/09                                                                                           


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 51 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Bykarovou (nar. 28.10.1988) a panem Filipem Giňou (nar. 10.11.1988), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2009 do 30.06.2009.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                             

734/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 51 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Bykarovou (nar. 28.10.1988) a panem Filipem Giňou (nar. 10.11.1988), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                             

735/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Horváthem (nar. 10.12.1987) a paní Marií Petikovou (nar. 09.04.1986), oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                           

736/09

                                                                 

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Svobodou (nar. 15.12.1955), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                             

737/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Juliem (nar. 28.08.1973) a Evou (nar. 30.01.1973) Mikerovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                           

738/09

                                                                 

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem Csocso (nar. 21.11.1979), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto a Danou Csocsovou (nar. 15.10.1987), bytem Ražňany 161, Slovenská republika na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                    

739/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Růženou (nar. 17.10.1962) a Robertem (nar. 15.02.1970) Dančovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                    

740/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Michalem (nar. 26.12.1968) a Darinou (nar. 21.04.1971) Mikerovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                             

741/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Robertem (nar. 10.01.1969) a Ivetou (nar. 01.06.1972) Duždovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


742/09                                                                                           


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Kornélií Ferkovou (nar. 23.10.1986), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009
743/09                                                                                  


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 55 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Karolínou Dunovou (nar. 29.03.1987) a panem Josefem Giňou (nar. 14.03.1982), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                    


744/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar. 10.04.1958) a Květou (nar. 22.09.1958) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                             


745/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Kramčaninovou (nar. 09.09.1971) a panem Jozefem Galko (nar. 28.05.1968), oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009

                                                                                             

746/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 20.12.1979) a panem Janem Žigou (nar. 11.01.1985), oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                             


747/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Jánem Drugdou (nar. 27.05.1946), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009748/09

                                                                                             

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou (nar. 09.07.1984), bytem Kpt. Poplera 76, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                             

749/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


převedení užívacích práv k bytu č. 5 v č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II. z pana Martina Langera na pana Milana Kroula, bytem Újezdská 730, Choceň.

                                                                                                                                                                                            Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                             

750/09


Rada města     s c h v a l u j e


podnájem pro p. Milana Kroula v bytě č. 5 v č.p. č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.                                                                                                                                            

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009

751/09

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Antonií Frycovou (nar. 23.08.1956), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2010.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                    

752/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 490 v ulici Žižkova ve Vysokém Mýtě s manželi Zdeňkem (nar. 16.11.1969) a Ivetou (nar. 21.03.1971) Prachařovými, oba bytem Žižkova 490, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2012.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                             

753/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Markem (nar. 23.06.1975) a Hanou (nar. 03.11.1976) Medvidovými, oba bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.11.2009.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                             

754/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Horváthovou (nar. 11.03.1955), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2010.                                                                       

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009

                                                                                             

755/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Horovou (nar. 28.12.1972), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009

                                                                                             

756/09

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č. 600 o nájmu nemovitostí a souboru movitých věcí, uzavřené dne 31.12.2008 mezi společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. a Městem Vysokým Mýtem v předloženém znění.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.07.2009


                                                                                             

757/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje

program jednání valné hromady Městského bytového podniku Vysoké Mýto, spol. s r. o. dle předloženého návrhu.


                                                                                             


758/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

informace o zasedání dozorčí rady Městského bytového podniku Vysoké Mýto, spol. s r. o.


                                                                                             


759/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. bere na vědomí

výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s. r. o. za rok 2008.


                                                                                             


760/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje

účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. za rok 2008 dle předloženého návrhu.


                                                                           Z: jednatel společnosti

                                                                           T: ihned

                                                                          

761/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje


pokrytí ztráty z rezervního fondu společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. dle předloženého návrhu.


                                                                           Z: jednatel společnosti

                                                                           T: ihned


                                                                                    


762/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje

zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu.


                                                                           Z: jednatel společnosti

                                                                           T: ihned

                                                                                             

763/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje

převedení částky z nerozděleného zisku minulých let a výplatu roční odměny členu dozorčí rady dle předloženého návrhu dozorčí rady.


                                                                           Z: jednatel společnosti

                                                                           T: ihned


                                                                                             

764/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje


doplacení prémií řediteli společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o.
765/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje


s účinností od 1.1.2010 mzdu ředitele společnosti a roční prémie dle předloženého návrhu s tím, že výplata prémií bude provedena až po schválení řádné účetní závěrky za uplynulý rok.
766/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje


prémiové ukazatele ředitele společnosti pro rok 2009 dle předloženého návrhu.                                                                                    

767/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje


nákup nových vozidel dle předloženého návrhu dozorčí rady.


Z: jednatel společnosti

                                                                           T: ihned


768/09

                                                                          

Rada města schvaluje

zahraniční služební cestu těmto členům zastupitelstva města: Ing. Martinu Krejzovi, Mgr. Jiřímu Vedralovi, p. Josefu Vondráčkovi a ředitelce Městské knihovny Vysoké Mýto Ing. Dagmar Sabolčikové.


                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                           Termín: ihned

                                                                                    

769/09


Rada města schvaluje


Organizační řád městského úřadu Vysoké Mýto s účinností od 23.6.2009.


Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                           Termín: ihned

                                                                                             

770/09


Rada města schvaluje


platový výměr řediteli Městské galerie PhDr. Pavlu Chalupovi dle předloženého návrhu s účinností od 1.6.2009.


Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                           Termín: ihned

771/09

Rada města schvaluje


Podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. a s ohledem na principy efektivnosti a hospodárnosti, oslovení jediného uchazeče a to autora stávajícího platného územního plánu - firmu Atelier AURUM s.r.o., se sídlem Jiráskova 21, 530 02 Pardubice, IČ: 42937680, DIČ: CZ42937680 jako projektanta akce: Úpravy územního plánu Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.7.2009


                                                                                             


772/09

Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o dílo s firmou AGILE spol. s r.o., Husova 542, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem stavební akce: Rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha, rekonstrukce ulice Sladkovského, úprava autobusového nádraží, vybudování veřejného osvětlení v ulicích Svatopluka Čecha, Sladkovského, A.V.Šembery a Vladislavova ve Vysokém Mýtě za nabídkovou cenu 6 280 582,- Kč vč. DPH.


Termín:       do 30.7.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP

                                                                                             773/09

Rada města schvaluje


Návrh zadávacích podmínek pro vypsání výběrového řízení na akci: Osazení expansního automatu v kotelně Základní školy, Jiráskova čp. 317 ve Vysokém Mýtě.


Termín:       do 30.7.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP

                                                                                    

774/09

Rada města schvaluje


seznam uchazečů, kteří budou obesláni k  podání nabídek na veřejnou zakázku: Osazení expansního automatu v kotelně Základní školy, Jiráskova čp. 317 ve Vysokém Mýtě:


Termín:       do 30.7.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP

                                                                                             


775/09

Rada města schvaluje


návrh zadávacích podmínek pro vypsání výběrového řízení na: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na akci „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, nám. Přemysla Otakara II., č.p. 96 a čp. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto-Město".


Termín:       do 30.7.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP

                                                                                             


776/09

Rada města schvaluje


seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání nabídek na veřejnou zakázku na: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na akci „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, nám. Přemysla Otakara II., č.p. 96 a čp. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto-Město".


Termín:       do 30.7.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP

                                                                                             


777/09

Rada města bere na vědomí

informace tajemnice, starosty, místostarosty a Mgr. Junka.


                                                                                    


                           

                                                                                                       

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta