Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2009-22 ze dne 16.6.2009

26.06.09

 

Souhrn usnesení č. 22/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 16.6.2009700/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 16. 6. 2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                             701/09


Rada města s c h v a l u j e


poskytnutí dotace rady města ve výši 15 000 Kč na celodenní exkurzi dětí z Pyrzyc do Prahy v době jejich návštěvy Vysokého Mýta 11.  9. a 12. 9. 2009.  


                                                                      Zodpovídá: vedoucí OKVM

                                                                           Termín: 15. 7. 2009

                                                                 


702/09


Rada města s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 2 000 Kč Centru pro rodinu - Kujebáček, o. s. na uhrazení nákladů za přednášku PhDr. Lidmily Pekařové.                                                                           Zodpovídá: vedoucí OKVM

                                                                           Termín: 15. 7. 2009

                                                                 

703/09


Rada města  b e r e   n a   v ě d o m í

žádost o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor dohodou, kterou podal MUDr. Jiří Dlask, Karoliny Světlé 73, Čeperka.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                               Termín:  ihned

        


704/09

                                                                 

Rada města  s ch v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a. MUDr. Jiřím Dlaskem v tříměsíční  výpovědní lhůtě ke dni 08.09.2009. Pokud se najde nový nájemce na výše uvedené prostory, bude podepsána dohoda o ukončení smlouvy o nájmu před vypršením termínu ukončení nájmu.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          705/09


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor v budově č.p.116 v ul. Gen. Závady  v k.ú. a obci Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                          


706/09


Rada města  o d k l á d á

uzavření Smlouvy č.36 o pronájmu pozemků mezi paní Julií Zachařovou a městem Vysokým Mýtem ke dni 01.07.2009 v předložené verzi.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          
707/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy č.65 o pronájmu pozemku mezi manželi Slavíkovými a Pávkovými a městem Vysokým Mýtem ke dni 01.07.2009 v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                 

708/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Petrem (nar. 20.09.1973) a Pavlínou (nar. 14.08.1974) Horákovými, oba bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          


709/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Zdeňkem (nar. 23.08.1953) a Marií (nar. 15.11.1945) Bartánusovými, oba bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          710/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Radkem Možiešíkem (nar. 04.09.1975), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                            Termín:       30.06.2009

                                                                          


711/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Alexandrem Legáthem (nar. 23.08.1976), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          


712/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha  ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 03.01.1969) a Věrou (nar. 08.05.1967) Bílkovými, oba bytem Sv. Čecha 88, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          713/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Marcelem Kopeckým (nar. 15.05.1974), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          714/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Radimem Přibylem (nar. 01.01.1978), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009


                                                                 

715/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Ing. Liborem (nar. 17.02.1956) a Boženou (nar. 23.01.1960) Kopeckými, oba bytem V Peklovcích 449, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          


716/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Pokorným (nar. 13.10.1961), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          


717/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Sotonovou (nar. 16.06.1981), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          


718/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Martinou Faltysovou (nar. 16.10.1983), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          

719/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Vendulou Janovskou (nar. 04.03.1981), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Renata Fišerová (nar. 19.05.1988), Tůmova 148, Vysoké Mýto,

3.   Štefan Farkaš (nar. 04.01.1972), Sruby 28.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          


720/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Pavlou Pulkrábkovou (nar. 04.09.1988), bytem Sladovnická 514, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 26.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Lenka Jetmarová (nar. 31.12.1983), U Staré zastávky 526, Vysoké Mýto,

3.   Pavlína Havlová (nar. 18.06.1974), B. Smetany 92, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          

721/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Františkem (nar. 18.11.1971) a Lenkou (nar. 02.06.1972) Bryndovými, oba bytem Chmelová 445, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 28.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Štefan Farkaš (nar. 04.01.1972), Sruby 28,

3.   Mlčuchová Jana (nar. 09.01.1973), V Peklovcích 450, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          

722/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 47 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margaretou Fekovou (nar. 11.06.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                          


723/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním bohoslužby Sboru Církve bratrské na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 21.06.2009 od 16 hodin formou bezplatného pronájmu plochy.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                          


724/09

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje


program jednání valné hromady konané dne 16.6.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                             


725/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.
726/09                                                                                           


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje


účetní závěrky za rok 2008 společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o.


                                                                                             


727/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


zprávu ekonoma organizace o hospodaření organizace k 30.4.2009.


                                                                                             

728/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


plán na další činnost organizace předložený ředitelem MĚSTSKÉHO KLUBU Vysoké Mýto s.r.o.


                                                                                             

729/09

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a Felgra.

                  

                                                                                             

                  


                                                       

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta