Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 8.8.2020

Usnesení RM č. 2005-03 ze dne 18. 1. 2005

26.01.05

 
U s n e s e n í    č. 3/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 18. 1. 2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
34/05
 
pořad schůze rady města konané dne  18. 1. 2005 dle předloženého návrhu.
 
35/05
 
přidělení bytu  č. 2 v Domě s pečovatelskou službou ve Vysokém Mýtě, Javornického 432,  paní Hulové Vlastě.
                                                                           Z: pí. Ing. Iveta Fajglová
                                                                           T: ihned
36/04
 
přidělení bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou ve Vysokém Mýtě, Javornického 432, paní Vaňousové Růženě.
                                                                            Z: pí. Ing. Iveta Fajglová
                                                                            T: ihned
37/04
 
přidělení bytu č. B201 v Domě s pečovatelskou službou ve Vysokém Mýtě, Litomyšlská 50, manželům Zittovým.
                                                                            Z: pí. Ing. Iveta Fajglová
                                                                            T: ihned
38/04
 
přestěhování paní Bendové Marie z dvoupokojového  bytu č. B201 v DPS Litomyšlská 50, ve kterém pobývala sama, do jednopokojového bytu č. B204, který se uvolnil po zesnulé Marii Suché.
                                                                            Z: pí. Ing. Iveta Fajglová
                                                                            T: ihned
39/05
 
přidělení bytu č. 2 v č.p. 171 v ulici Čapkovská  ve Vysokém Mýtě paní Vieře Šarköziové (nar. 30.11.1964) bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto a panu Karlu Cibulovi (nar.9.4.1971) bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li nájemci plnit podmínky dle nájemní smlouvy.
 
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
40/05
 
přidělení bytu č. 8 v ulici Nám. Naděje 772, Vysoké Mýto velikosti 1+1 panu Ivanu Mrázkovi (nar. 28.4.1972), Mládežnická 411, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s  prodloužením smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 15.000,-Kč.
 
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
41/05
 
přidělení bytu č. 23 v ul. Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto velikosti 2+1 manželům Kheilovým Alešovi (nar. 7.12.1976) a Jarmile (nar.23.4.1974), bytem Sv.Čecha 247, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s  prodloužením smlouvy vždy o 3 roky, budou-li nájemci plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 23.000,-Kč.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
42/05
 
vypovězení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 29.06.1999 mezi manželi Ing. Josefem Týrou a Marií Týrovou a městem Vysoké Mýto.  
 
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
43/05
 
harmonogram nápravy dosud neodstraněných závad dle dopisu auditora zastupitelstvu k přezkoumání hospodaření obce za rok 2003
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: ihned
44/05
 
návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města Vysoké Mýto za rok 2004.
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: ihned
Rada města souhlasí:
 
45/05
 
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu, prodeje, směny, výpůjčky nebo daru nebytových prostorů (garáží) v budově č.p. 72, ul. Litomyšlská, Vysoké Mýto. 
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
46/05
 
se zveřejněním informace o možnosti prodeje pozemku p.č. 2946/35 v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
47/05
 
s  uzavřením smlouvy o dílo s  Akad. mal. Pavlem Křížem, Truhlářská 20/1119, 110 00 Praha 1 – Nové Město jako zhotovitelem akce „Obnova původní výzdoby objektu Pražské brány ve Vysokém Mýtě“ s tím, že akce bude zahájena pouze v případě přidělení dotace nebo grantu.
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
 
 
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta