Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 21.9.2020

Usnesení RM č. 2004-43 ze dne 21. 12. 2004

18.01.05

 
U s n e s e n í    č. 43/04
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 21. 12. 2004
 
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
1199/04
 
s přidělením bytu č. 12 v č.p. 808 v ulici Čsl. Legií ve Vysokém Mýtě panu Mgr. Davidu Křížovi (nar.24.4.1975) bytem Lochmanova 681, Ústí nad Orlicí za podmínky, že se pan Kříž přihlásí k trvalému pobytu v č.p. 808, ul. Čsl. Legií, Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
1200/04
 
s přidělením bytu č. 2 v č.p. 814 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Aleně Doležalové (nar.30.3.1956) bytem Podhomolí 1537, Choceň za podmínky, že se paní Doležalová přihlásí k trvalému pobytu v č.p. 814, ul. V Peklovcích, Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
1201/04
 
s přidělením bytu č. 10 v č.p. 808 v ulici Čsl. Legií ve Vysokém Mýtě manželům Pekárkovým Janě (nar.27.5.1972) a Liborovi (nar.8.11.1972) bytem Kláštěrní 11, Vysoké Mýto za podmínky, že se manželé Pekárkovi přihlásí k trvalému pobytu v č.p. 808, ul. Čsl. Legií, Vysoké Mýto
 
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
1202/04
 
se zveřejněním možnosti pronájmu části nebytových prostor (část sklepních prostor) v budově č.p. 69 v ulici Litomyšlská ve Vysokém Mýtě o výměře cca 40 m2.
 
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
1203/04
 
s pořízením investičního majetku z investičního fondu MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
 
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: ihned
 
1204/04
 
s použitím prostředků investičního fondu MŠ Lidická, Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: ihned
 
 
Rada města schvaluje:
 
1205/04
 
pořad schůze rady města konané dne  21. 12. 2004 dle předloženého návrhu.
 
1206/04
 
prodloužení splatnosti úvěru poskytnutého Stavebnímu bytovému družstvu Horizont IČ: 25952617 dle smlouvy o úvěru ze dne 19.11.2003 , a to do konce měsíce února 2005.
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: ihned
 
1207/04
 
prodloužení splatnosti kupních cen dle smluv o převodu vlastnictví k bytu č.5/512 ze dne 15.9.2003, k bytům
č. 7/508,7/509,8/509 ze dne 10.2.2004, k bytu č.10/517 ze dne 10.11.2003, k bytu č.10/518 ze dne 10.11.2003, a to do konce měsíce března 2005.
 
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: ihned
 
Rada města nesouhlasí:
 
1208/04
 
s pronájmem nebytových prostor (zasedací síně) v budově č.p. 692 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě  dne 31.12.2004 za účelem uskutečnění silvestrovské zábavy
                                                                            Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned 
 
 
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta