Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2005-01 ze dne 4. 1. 2005

18.01.05

 
U s n e s e n í    č. 01/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 4. 1. 2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
01/05
 
pořad schůze rady města konané dne  4. 1. 2005 dle předloženého návrhu.
               
 
02/05
 
Směrnici o hospodaření s byty v DPS ve vlastnictví Města Vysoké Mýto v předloženém znění s účinností od 1. 1. 2005.
                                                                               Z: pí. Ing. Iveta Fajglová
                                                                               T: ihned
03/05
 
poskytnutí dotace ve výši Kč 2.000,-- p. Bohuslavu Rýzovi na Mistrovství světa v leteckém modelářství v Argentině.
                                                                               Z: pí. Ladislava Pohorská
                                                                               T: ihned
04/05
 
poskytnutí dotace Orlickému sportovnímu sdružení okresu Ústí nad Orlicí ve výši Kč 2. 000,-- na  vyhlašování 36. ročníku ankety „O nejúspěšnější sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy okresu Ústí nad Orlicí“
 
                                                                               Z: pí. Ladislava Pohorská
                                                                               T: ihned
05/05
 
darování výnosu z vybraného vstupného z akce vernisáž výstavy Cesta do Indočíny, na pomoc oblastem jihovýchodní Asie postiženým tsunami, a to konkrétně na účet 991991991/0300 Člověk v tísni.
 
                                                                               Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                               T: ihned
                                                                                                                                   
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
06/05
 
s  návrhem zvýšení úhrady za úkon pečovatelské služby donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla v předloženém znění.
 
                                                                               Z: pí. Ing. Iveta Fajglová
                                                                               T: ihned
 
07/05
 
s úpravou platu ředitele M-KLUBu p. Dr. Mlíky dle pozměňovacího návrhu RM.
                                                                               Z: pí. Ladislava Pohorská
                                                                               T: ihned
 
08/05
 
s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc prosinec 2004 dle předloženého návrhu.
                                                                              
                                                                               Z: pí. Ladislava Pohorská
                                                                               T: ihned
 
Rada města odvolává:
 
09/05
 
pí. Klasovitou, bytem Vraclav 79, 565 42 Vraclav jako člena a zapisovatele Komise pro občanské záležitosti.
                                                                               Z: pí. Ladislava Pohorská
                                                                               T: ihned
 
Rada města jmenuje:
 
10/05
 
pí. Kotrbovou, bytem Máchova 399, 566 01 Vysoké Mýto členkou a zapisovatelkou Komise pro občanské záležitosti.
                                                                               Z: pí. Ladislava Pohorská
                                                                               T: ihned
 
11/05
 
sl. Mgr. Hanu Faifrovou, bytem Sv. Čecha 344, 565 01  Choceň vedoucí Odboru školství, kultury a cestovního ruchu s termínem nástupu nejpozději do 1. 4. 2005.
                                                                               Z: pí. Ladislava Pohorská
                                                                               T: ihned
 
Rada města bere na vědomí:
 
12/05
 
konání Tříkrálové sbírky, která proběhne ve dnech  mezi 1. – 12. 1. 2005 na území Vysokého Mýta. 
 
13/05
 
návrh Kulturní komise na svolání jednání kompetentních institucí k využití budovy bývalého soudu, případné jednání kompetentních institucí zajistí Kulturní komise. 
 
 
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta