Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2009-19 ze dne 26.5.2009

29.05.09

 

Souhrn usnesení č. 19/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 26. 5. 2009589/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 26.5.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                              

590/09


Rada města s c h v a l u j e    


přijetí grantu na realizaci projektu zdravotní politiky nazvaného Podpora zlepšení životního stylu v DPS ve Vysokém Mýtě, ev.č. ZP2/21/09 ve výši Kč 30000,-.


                                                                           Zodpovídá:           Ing. Fajglová

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                             

591/09


Rada města bere na vědomí


informace ředitele Městského bytového podniku Vysoké Mýto k petici občanů bydlících v Husově ulici čp. 156, 856, 857 a 858 proti nadměrně vysokým nákladům na bydlení (dodávky tepla a TUV, dodávky studené vody a dodávka elektrické energie).


                                                                                             


592/09

Rada města  s o u h l a s í


se zveřejněním informací o možnosti pronájmu pozemku označeného jako p.p.č. 12/2 vodní plocha - vodní nádrž přírodní v obci Vysoké Mýto a k.ú. Vanice v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

593/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.164 o nájmu pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                                Termín:           19.06.2009                                                                                             

594/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě č.276 o nájmu pozemku. mezi městem Vysokým Mýtem a společností Svatopluk Přidal, spol.s r.o., Vřesovice 170, ke dni 01.07.2009 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.06.2009                                                                                             

595/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.400 o nájmu pozemku. mezi městem Vysokým Mýtem a, ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., Dušní 112/16, Staré Město, 110 00  Praha, ke dni 01.07.2009 v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.06.2009


                                                                                             

596/09


Rada města  b e r e   n a   v ě d o m í

žádost o ukončení Smlouvy č.180 o nájmu nebytových prostor, kterou podala Střední škola služeb, obchodu a gastronomie.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                               Termín:  ihned


597/09


Rada města  s ch v a l u j e

ukončení Smlouvy č.180 o nájmu nebytových prostor v půlroční výpovědní lhůtě, přičemž lhůta začíná běžet dnem 01.06.2009. Pokud se v průběhu výpovědní lhůty uzavře na výše uvedené prostory nová nájemní smlouva, bude Smlouva č.180 o nájmu nebytových prostor ukončena dohodou před vypršením výpovědní lhůty.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                                Termín:           ihned598/09


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 692, v ul. Prokopa Velikého, na pozemku označeném jako p.p.č. 4644/75 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto  v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned
599/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvu o zajištění provozu parkovacích automatů a smlouvu nájemní č.55 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Citymeter s.r.o. Praha v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.06.2009600/09

                                                                                             

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkosvká ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou (nar. 26.12.1961), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.04.2009 do 31.05.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009601/09

                                                                                             

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkosvká ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou (nar. 26.12.1961), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009 a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                                    

602/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 42 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Giňou (nar. 24.11.1986) a paní Erikou Balážovou (nar. 09.12.1988), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009 a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

603/09

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Martinem (nar. 15.11.1971) a Růženou (nar. 07.02.1977) Csocsovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.05.2009 do 31.05.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009


                                                                                             

604/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Martinem (nar. 15.11.1971) a Růženou (nar. 07.02.1977) Csocsovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009 a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009

                                                                                                       

605/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Bykarovou (nar. 04.01.1983), bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009


606/09

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Jozefem (nar. 19.03.1961) a Alenou (nar. 19.02.1959) Petikovými, oba bytem Choceňská 249, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.05.2009 do 31.05.2009.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009


                                                                                             

607/09


Rada města     s c h v a l u j e


 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Jozefem (nar. 19.03.1961) a Alenou (nar. 19.02.1959) Petikovými, oba bytem Choceňská 249, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009 a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009


                                                                                             


608/09


Rada města     s c h v a l u j e


 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Kristiánem Mikerem (nar. 15.12.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.05.2009 do 31.05.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009


                                                                                    

609/09


Rada města     s c h v a l u j e


 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Kristiánem Mikerem (nar. 15.12.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.056.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009 a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009


                                                                                             

610/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Stanislavou Braunerovou (nar. 25.11.1955), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.05.2009 do 31.05.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009


                                                                                             


611/09

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Stanislavou Braunerovou (nar. 25.11.1955), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009 a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009


612/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.05.2009 do 31.05.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009


613/09


Rada města     s c h v a l u j e


 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009 a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009614/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Miroslavem (nar. 28.02.1974) a Marcelou (nar. 14.11.1979) Giňovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.05.2009 do 31.05.2009.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009
615/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Miroslavem (nar. 28.02.1974) a Marcelou (nar. 14.11.1979) Giňovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009 a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009616/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Marií Ferkovou (nar. 24.02.1972), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009 a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009
617/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009 a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009618/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Monikou Giňovou (nar. 22.02.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009 a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009619/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 46 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Darinou Husárovou (nar. 22.11.1987) a panem Jaroslavem Dadučem (nar. 07.06.1986), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009 a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009620/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009 a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009621/09


Rada města     s c h v a l u j e


 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 53 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Kvintusovou (nar. 22.06.1940), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009
622/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.06.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2009
623/29

Rada města schvaluje


návrh zadávacích podmínek pro výzvu na veřejnou zakázku na akci: Rekonstrukce ulice Družstevní ve Vysokém Mýtě.


Termín:       do 1.6.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             624/09


Rada města bere na vědomí


seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku na akci: Rekonstrukce ulice Družstevní ve Vysokém Mýtě.


Termín:       do 1.6.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

                                                                                             

625/09

Rada města schvaluje


návrh zadávacích podmínek pro výzvu na veřejnou zakázku na akci: Rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha, rekonstrukce ulice Sladkovského, úprava autobusového nádraží, vybudování veřejného osvětlení v ulicích Svatopluka Čecha, Sladkovského, A.V.Šembery a Vladislavova ve Vysokém Mýtě.


Termín:       do 2.6.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


        

                                                                          


626/09

Rada města bere na vědomí


seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku na akci: Rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha, rekonstrukce ulice Sladkovského, úprava autobusového nádraží, vybudování veřejného osvětlení v ulicích Svatopluka Čecha, Sladkovského, A.V.Šembery a Vladislavova ve Vysokém Mýtě.


Termín:       do 2.6.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


        

                                                                                    

627/09

Rada města bere na vědomí


zápis z koordinační schůzky na akci Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba ze dne 25.05.2009.


Termín:       ihned

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP
                                                                                                                                                            

628/09


Rada města d o p o r u č u j e


1.zastupitelstvu města ke schválení  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Vysoké Mýto, IČ: 00279773 za rok 2008.


2. zastupitelstvu města souhlasit s celoročním  hospodařením města Vysokého Mýta v roce 2008 „bez výhrad".

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       17.06.2009

                                                                                             

629/09


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2008.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       17.06.2009

                                                                                               

630/09


Rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města ke schválení záměr přijetí úvěru na předfinancování dotace a záměr přijetí investičního úvěru dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       30. 9. 2009


631/09


Rada města s ch v a l u j e

účetní odpis pohledávek dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned632/09

                                                                                             

Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města vzdání se práva na pohledávku po J.Matoulkovi z důvodu ukončení dědického řízení.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       17.6.2009

                                                                                             


633/09


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města zrušit povodňový fond včetně pravidel o použití prostředků z povodňového fondu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       17.06.2009

                                                                                             

634/09


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení navržené kompetence rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       17.6.2009


                                                                                    

635/09


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.1-2009.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       17. 06. 2009


                                                                                                                                            

636/09


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření sestavený k 31. 03. 2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       17. 06. 2009637/09


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření k 31.12.2008.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       17.06.2009638/09


Rada města b e r e   n a   n a   v ě d o m í


zápis ze schůze finančního výboru č.2-2009 ze dne 18. května 2009.


                                                                                                                639/09


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení  :


1. výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2008.

2. výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2008 a způsob použití zisku dle předloženého návrhu.

3. závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2008.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       17. 06. 2009640/09


Rada města t r v á


na smluvně dohodnuté splatnosti faktur.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

641/09


Rada města bere na vědomí

bezplatný pronájem sportovního areálu „Sportcentrum Vysoké Mýto" dne 18.06.2009 od 8,00 - 12,00 hod. za účelem vyhodnocení celoroční soutěže „Odpady - a co já?!"  a slavnostního předání cen.


Zodpovídá: Ing. Jetmarová  Stanislava                           Termín:   ihned

                   vedoucí OŽP


                                                                                             

                                                         

642/09


Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o reklamě a propagaci se společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. , se sídlem Vysoké Mýto, Čelakovského 6/II, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 566 01, IČ 259 230 99,  při vyhodnocení celoroční soutěže „Odpady - a co já?!"


Zodpovídá: Ing. Jetmarová  Stanislava                           Termín:   ihned

                   vedoucí OŽP


                                                                                             643/09                                                      


Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy o reklamě a propagaci se společností SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2 , Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00 , zastoupené Ing. Mojmírem Zálešákem, prokuristou společnosti,  IČ 256 38 955, při vyhodnocení celoroční   soutěže „Odpady - a co já?!"


Zodpovídá: Ing. Jetmarová  Stanislava                           Termín:   ihned

                   vedoucí OŽP


                                                                                             


644/09


Rada města s ch v a l u j e 

navýšení kapacity ze stávajících 160 na 180 stravovaných ve ŠJ při Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto.

                                                                                      Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                       Termín: ihned

                                                                          

                                                                 


645/09


Rada města: s c h v a l u j e

změnu zadání  výběrového  řízení  na dodávku automobilů pro městský úřad a městskou policii týkající se zrušení povinnosti odkupu automobilů města Mazdy 626 a Opelu Astra na protiúčet.                           


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       4. 6. 2009


                                                                          

646/09


Rada města  s o u h l a s í

s užíváním veřejného prostranství v Jungmannových sadech ve Vysokém Mýtě dne 31.05.2009 od 14:30 do 18:00 hodin za účelem pořádání Dne dětí.Vzhledem k tomu, že se jedná o akci neziskovou, poplatek za zábor veřejného prostranství se neplatí.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


647/09

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Kejzlarové, Mgr. Junka a p. Hejhala. 


                  

                                                                          

        

                                                                          

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta