Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2009-17 ze dne 12.5.2009

19.05.09

 

Souhrn usnesení č. 17/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 12. 5. 2009


536/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 12.5.2009 dle předloženého návrhu.
537/09                                                                                                                                                                                                            

Rada města  bere na vědomí

návrhy stavebních úprav v prostorách MĚSTSKÉHO KLUBU Vysoké Mýto s.r.o. dle předloženého návrhu.                                                                                                      


538/09


Rada města: s ch v a l u j e

1/       zadání  výběrového  řízení na výpočetní techniku dle upraveného návrhu

2/       oslovení navržených firem dle úpravy

3/       komisi pro výběrové řízení dle předloženého návrhu

                  

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       18. 5. 2009


                                                                          


539/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním předvolební akce na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 28.05.2009 od 13:30 do 14:30 hod. Zábor činí cca 25m2. Poplatek za užívání pro kulturní, sportovní, reklamní akce činí částku 10,-Kč/m2/den, celkem 250,- Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.05.2009


                                                                                    


540/09

Rada města  s o u h l a s í

s uskutečněním reklamní akce před prodejnou Elko Valenta  na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 14.05.2009 od 10:00 do 17:00 hod, zábor činí 6 m2, poplatek za zábor veřejného prostranství 60,- Kč. Na chodníku musí být zachován volný průchod pro chodce min. 1,5 m.Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                    


541/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Milanem Klančíkem (nar. 19.03.1980), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009
542/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Vlastimilem Pekařem (nar. 12.10.1951), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009
543/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Martinem (nar. 09.01.1979) a Marií (nar. 06.04.1979) Opovými, oba bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009
544/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Monikou (nar. 21.05.1975) a Marcelem (nar. 12.03.1975) Jiříčkovými, oba bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009
545/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Františkem (nar. 27.10.1982) a Vendulou (nar. 16.05.1983) Kroulíkovými, oba bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

546/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Anitou Urbanovou (nar. 04.04.1975), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009547/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Janou Svobodovou (nar. 27.02.1986), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

                  

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009548/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Vaněčkovou (nar. 06.05.1962), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009549/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Monikou Solilovou (nar. 07.02.1976), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto a Tomášem Solilem (nar. 18.04.1979), bytem A. V. Šembery 275, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009550/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Vannayem (nar. 12.04.1979), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009551/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Evou Jandovou (nar. 01.11.1964), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009
552/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 2 v ulici Javornického ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem (nar. 23.05.1961) a Petrou (nar. 22.01.1970) Vyhnálkovými, oba bytem Javornického 2, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li manž. Vyhnálkovi plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále pan Vyhnálek zaměstnancem Základní školy Vysoké Mýto, Javornického 2.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009


                                                                                             


553/09


Rada města     s c h v a l u j e


převedení užívacích práv k bytu č. 19 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Ivany Opravilové na paní Marii Vondrákovou (nar. 07.01.1953), bytem Prokopa Velikého 711, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009


                                                                                             


554/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Kamilou Kaštánkovou (nar. 04.08.1944), bytem Mládežnická 409, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Marcela Nováková (nar. 03.08.1970), Čapkovská 171, Vysoké Mýto,

3.   Renata Fišerová (nar. 19.05.1988), Tůmova 148, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009


                                                                                             


555/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Andrlovou (nar. 11.05.1984), bytem Českých bratří 140, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 41.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Klára Komárková (nar. 22.02.1981), Větrná 678, Vysoké Mýto,

3.  Milan (nar. 25.03.1974) a Eva (nar. 11.08.1977) Čuříkovi, V Břízkách 776, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009


                                                                                             

556/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Novákovou (nar. 03.08.1970), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení je navrácení bytu č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská, který paní Nováková nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 18.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Jaroslav Drahoš (nar. 02.06.1982), Vítězná 642, Vysoké Mýto,

3.   Lenka Jetmarová (nar. 31.12.1983), U Staré zastávky 526, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009


                                                                                             

557/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním předvolební akce na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 15.05.2009 od 9:30 do 11:30 hod. Zábor činí cca 50m2. Poplatek za užívání pro kulturní, sportovní, reklamní akce činí částku 10,-Kč/m2/den, celkem 500,- Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

558/09

                                                                 

Rada města bere na vědomí

petici občanů bydlících v Husově ulici proti nadměrně vysokým nákladům na bydlení.


                                                                                             

559/09


Rada města   u k l á d á

starostovi města požádat Krajský úřad Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2009.


                                                                           Zodpovídá:           starosta

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                                                                            

560/09


 Rada města   u k l á d á

použít část výtěžku z provozu VHP pro veřejně prospěšné účely tj. na sociální, zdravotní, sportovní, ekologické, kulturní nebo jinak veřejně prospěšné účely.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned


                                                                

561/09


Rada města p r o m í j í


smluvní pokutu ve výši 1.400,-Kč vyplývající ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.11.2008  uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Stavebním bytovým družstvem Horizont, IČ: 25952617.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             


562/09

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty.


                                                                                    


                                                                                    

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta