Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2009-15 ze dne 28.4.2009

05.05.09

 

Souhrn usnesení č. 15/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 28. 4. 2009502/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 28.4.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                             

                                                                                                      

503/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje


program jednání valné hromady konané dne 28.4.2009 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                            


504/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí:


zprávu jednatele o činnosti společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za leden - březen 2009.


                                       
505/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:


nákup štípacího automatu Palax Pover 100 S dle předloženého návrhu.


                                                                  Zodpovídá: p. Machata

                                                                  Termín: ihned


                                       


506/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:


přijetí krátkodobého úvěru ve výši 2 mil. Kč dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá: p. Machata

                                                                           Termín: ihned


                                                                                             


507/09


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje:


nákup dodávkového auta značky CADDY za výše uvedených podmínek


Zodpovídá: p. Machata

                                                                           Termín: ihned


                                                                                              (6,0,0)1      508/09


Rada města ukládá


zajistit přípravu žádosti o dotaci se všemi náležitostmi na akci Prodloužení letiště ve Vysokém Mýtě.


Termín:       do 31.12.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             


509/09


Rada města j m e n u j e

  

konkursní komisi na místo ředitelky Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto v tomto složení:


Mgr. Josef Vondráček  - zástupce zřizovatele - předseda komise

Helena Kejzlarová - zástupce zřizovatele - člen komise

Mgr.Renata Černíková - zástupce krajského úřadu - člen komise

Mgr. Pavel Skokan - ředitel Pardubického inspektorátu ČŠI - člen komise

Eva Krejsová - ředitelka MŠ Záměstí, Choceň - člen komise

Stanislava Brandová - učitelka MŠ Slunečná, Vysoké Mýto - člen komise.


Funkcí tajemníka komise pověřuje RM Renatu Benešovou, zaměstnance MěÚ Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                Termín: ihned               

                                                                                             510/09


Rada města     r u š í

        

výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky z důvodu nesplnění podmínek zadání.


                                                                  Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                  Termín:       ihned511/09


Rada města:   s c h v a l u j e

dle Směrnice č.6/08, čl. 2.3.4.  nákup výpočetní techniku v nezbytném rozsahu  k zajištění provozu městského úřadu od firmy Black Light.


                                                                  Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                  Termín:       ihned512/09


Rada města    u k l á d á


vypsat nové výběrové řízení na celoroční dodávku výpočetní techniky


                                                                  Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                  Termín:       7. 5. 2009513/09


Rada  města   s c h v a l u j e


uzavření kupní smlouvy na vůz Peugeot 308 1,6 HDI s dodavatelem AUTOART PP s.r.o.

                                                                                      

Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                     Termín: 28.4.2009


                                                                                    514/09


Rada  města   s c h v a l u j e


uzavření kupní smlouvy na vůz Dacia Logan MCV s dodavatelem France Car s.r.o Hradec Králové


Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                     Termín: 28.4.2009


                                                                                                                                                     

 

515/09

Rada města schvaluje:

uzavření mandátní smlouvy s Advokátní kanceláří Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři se sídlem Přerov, Čechova 2, PSČ 750 02, DIČ  CZ 66209137 na poskytování služeb v souvislosti s nájmem zařízení od společností  CZECH RADAR a.s.

Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček

                                                                  Termín: ihned

516/09                                                                                           

Rada města  s o u h l a s í


s užíváním veřejného prostranství náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 05.09.2009 za účelem pořádání charitativní spinningové sportovní akce s názvem „Spinning open air show 2009". Výtěžek z této akce bude věnován na charitativní projekty  „Sport bez bariér" a „Pomocné tlapky o.p.s." formou bezplatného pronájmu plochy.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       11.05.2009                                                                                             

517/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor  mezi společností IMMOTEL, a.s., Nad Santoškou 1420/8, Praha 5 a městem Vysokým Mýtem na prostory skladu a kanceláře Městské galerie ke dni 01.05.2009 v předložené verzi.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned
518/09

                                                                                    

Rada města     s c h v a l u j e


Směrnici o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09 v předložené verzi.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       27.04.2009                                                                                             

519/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


zastavení výkonu rozhodnutí z důvodu skončení nájmu a nepředání bytu, vedeného proti povinným Andree Dadučové a Romanu Bykarovi, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.

                                                                                     Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                                     Termín:           ihned

                                                       

                                                                                             

520/09


Rada města bere na vědomí


informace z jednání komise pro regeneraci památek a památkových zón konané dne 24.4.2009.


                                                                                    521/09


Rada  města   s c h v a l u j e

za účelem  zvýšení  efektivnosti  práce,  snížení  stavu  zaměstnanců na odboru sociálních služeb o pracovní místo řidiče ke dni 30. 4. 2009 dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá:   tajemnice

                                                                           Termín:        30. 4. 2009


                                                                 

522/09


Rada  města  s t a n o v u j e 

k  1. 5. 2009 celkový počet zaměstnanců obce zařazených do městského úřadu na 111 + 8 strážníků Městské policie.


                              

                                                                                                                             Zodpovídá:   tajemnice

                                                                           Termín:        1. 5. 2009


                                                                                    

                                                                                                         

523/09

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty a tajemnice.


                                                                                                                                                                                  

                                                                                                      


Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

Eva  T o m á š k o v á

členka rady města