Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2009-13 ze dne 14.4.2009

21.04.09

 

Souhrn usnesení č. 13/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 14. 4. 2009452/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 14.4.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                

                                                                                                                  

453/09


Rada města s c h v a l u j e    


přidělení bytu č. 124 v DPS Litomyšlská 50 panu Oldřichu Janouškovi, nar. 25.3.1929, bytem Boskovice, Gagarinova 317 a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


                                                                           Zodpovídá:  Fajglová Iveta

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                                      

                                                                                                               

454/09


Rada  města s c h v a l u j e


  • 1) zadání výběrového řízení na automobil pro městskou policii
  • 2) oslovení navržených firem
  • 3) komisi pro výběrové řízení dle předloženého návrhu

Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                     Termín: 14.4.2009


                                                                                             


455/09


Rada  města s c h v a l u j e


  • 1) zadání výběrového řízení na automobil pro MěÚ
  • 2) oslovení navržených firem
  • 3) komisi pro výběrové řízení dle předloženého návrhu

                                                                            

Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                     Termín: 14.4.2009


                                                                                             

456/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem Csocso (nar. 21.11.1979), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto a Danou Csocsovou (nar. 15.10.1987), bytem Ražňany 161, Slovenská republika na dobu určitou do 30.09.2009.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

                                                                                             

457/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 09.10.1981) a Jiřím (nar. 12.09.1980) Burianovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2009.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

                                                                                                      

458/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2009.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

                                                                                             

459/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Evou (nar. 30.01.1973) a Juliem (nar. 28.08.1973) Mikerovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2009.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009


                                                                                                      


460/09

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Kramčaninovou (nar. 08.09.1971) a panem Jozefem Galko (nar. 28.05.1968), oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2009.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009


                                                                                                      


461/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 54 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 28.10.1980) a Milanem (nar. 28.11.1965) Mikovými, oba bytem Fibichova 138, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009

                                                                                             

462/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


rozdělení bytu č. 1 v č.p. 171 v ulici Čapkovská a navrácení jeho části, jak požaduje paní Marie Ferková, bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009


                                                                                                      

463/09


Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 221/09 ze dne 24.02.2009.


         Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

         Termín:       ihned


                                                                                             


464/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Svobodou (nar. 15.12.1955), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.05.2009


                                                                                   


465/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby se společností VČP Net, s.r.o., IČ: 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04, dle předloženého znění.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

Termín:       30.04.2009

466/09                                                                                           

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním recyklační roadshow. pod heslem" Zatočte s elektroodpadem"a to na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 15.05.2009 od 10 do 18 hodin (7-10 hod příprava) na ploše cca 120 m2 formou bezplatného pronájmu plochy.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       20.04.2009                                                                                             

467/09


Rada města m ě n í   


v usnesení č. 446/09 slova „byt č. 3 v č.p. 776 v ulici V Břízkách" na slova „byt č. 11 v č.p. 779 v ulici V Břízkách".


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             


468/09


Rada města m ě n í   


v usnesení č. 447/09 slova „byt č. 3 v č.p. 776 v ulici V Břízkách" na slova „byt č. 9 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého".


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

        


                                                                                    

469/09

Rada města schvaluje:

uzavření smlouvy o nájmu zařízení a poskytnutí služeb s nájmem zařízení spojených se společností  CZECH RADAR a.s., IČ: 27164900.

Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned


                                                                                                      

470/09

Rada města bere na vědomí:

oznámení o konání předvolebního mítinku SNK-ED dne 23.04.2009 od 15.00 do 17.00 hod. na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: JUDr. Poláček


                                                                                                      


471/09


Rada města schvaluje


zahraniční služební cestu p. Evě Tomáškové do partnerského města Pyrzyce ve dnech 3. - 7. 6. 2009.


Zodpovídá: p. Pohorská


        

                                                                                    

472/09


Rada města schvaluje

dotaci na dopravu skupině Mixed Pickles ve výši 5 tis. Kč do partnerského města Pyrzyce a zpět ve dnech 30.4. - 3.5.2009 dle předložené žádosti.


Zodpovídá: Mgr. Lněničková

Termín: 30.4.2009


                                                                                    


473/09

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, tajemnice a p. Kejzlarové.


                                                                                             

                                                                                                               

                                     

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta