Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2009-11 ze dne 31.3.2009

06.04.09

 

Souhrn usnesení č. 11/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 31. 3. 2009

392/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 31. 3. 2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                  

393/09


Rada města schvaluje 


zřízení přípravné třídy při ZŠ Javornického Vysoké Mýto.                                                                           Zodpovídá: Mgr. Teplá

                                                                           Termín: ihned


                                                                                             

394/09


Rada města  n e s c h v a l u j e    


přidělení bytu č. 124 v DPS Litomyšlská 50 paní Kaštánkové Kamile, nar. 4.8.1944, bytem Mládežnická 409, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok.


                                                                           Zodpovídá:           Fajglová

                                                                           Termín:  ihned

                                                                                             

395/09


Rada města schvaluje


změnu ceníku úkonů pečovatelské služby v položce fakultativní úkon zajištění obědů v EURESTU (u klientů, kteří odebírají obědy v EURESTU) z 10,- Kč za úkon/denně na 50,- Kč/měsíčně s platností od 1.4.2009.


Zodpovídá: Ing. Fajglová

                                                                           Termín: ihned

                                                                                    

396/09


Rada města s ch v a l u j e

rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2009.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                    

397/09


Rada města s ch v a l u j e

rozpočet Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu města Vysokého Mýta na rok 2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                    

398/09


Rada města s ch v a l u j e

rozpočet Povodňového fondu města Vysokého Mýta na rok 2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned399/09

                                                                                             

Rada města souhlasí

s přidělením  dotačních finančních prostředků z rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2009 na projekt Speciální základní školy Vysoké Mýto v oblasti životního prostředí „Obnova školní zahrady"  dle předloženého návrhu.                                                                                                              Zodpovídá: Ing. Jetmarová

                                                                  Termín: ihned


                                                                                             

400/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření Smlouvy mandátní na zabezpečení správy majetku města Vysokého Mýta mezi městem Vysokým Mýtem a Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o., IČ 25968726, se sídlem Pražská čp. 53/II, 566 01 Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.04.2009


401/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním kulturní akce - posezení s přáteli na dekách na náměstí Vaňorného ve Vysokém Mýtě dne 10.04.2009 od 14 do 18 hodin. zabraná plocha činí cca 10 m2. Program akce - hra na hudební nástroje, předčítání básní, hraní deskových her. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den tzn. celkem 100 Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       07.04.2009

                                                                                             

402/09

Rada města schvaluje


odklad splátky nájemného společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s  r.o. dle předložené žádosti.


                                                                                             

403/09

             

Rada města s c h v a l u j e

  

rozdělení finančních prostředků  na aktivity s partnerskými městy na rok 2009 dle přiloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned

                                                                                                                           

404/09

Rada města schvaluje


udělení dotací města Vysokého Mýta na sportovní činnost na rok 2009 dle upraveného návrhu členů RM.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                           Termín: ihned


405/089


Rada města bere na vědomí


dopis p. Milana Šléze ohledně obnovy, případně vybudování nového skate a bikeparku ve Vysokém Mýtě.


406/09

Rada města ukládá

řediteli Technických služeb Vysoké Mýto opravit veřejné osvětlení u R35.

                                                                           Zodpovídá: Ing. Svatoš

                                                                           Termín: 30.4.2009                                                                           

407/09

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Tomáškové a PaedDr. Podroužka.

                                                                                                                                                                        

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta