Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2009-07 ze dne 3.3.2009

09.03.09

 

Souhrn usnesení č. 07/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 3. 3. 2009243/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 3. 3. 2009 dle předloženého návrhu.


        

                                                                                             

244/09


Rada města b e r e   n a   n a   v ě d o m í


zápis ze schůze finančního výboru č.1/2009 ze dne 23.února 2009.


        

                                                                          

245/09


Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace M-klub Vysoké Mýto, Litomyšlská 71, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70890102 za rok 2008.


                                                                  Zodpovídá: ředitel organizace

                                                                  Termín:       ihned


                                                                          

246/09


 Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701, Žerotínova 60, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2008.


                                                                  Zodpovídá:  ředitelka organizace

                                                                  Termín:       ihned


                                                                                             

247/09


Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701, Žerotínova 60, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převézt výsledek hospodaření organizace za rok 2008 do rezervního fondu organizace.


                                                                  Zodpovídá:  ředitelka organizace

                                                                  Termín:       ihned


                                                                                                                                            

248/09


 Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680, Lidická 688, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto za rok 2008.


                                                                  Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                  Termín:       ihned


        

                                                                 

249/09


Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680, Lidická 688, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převézt výsledek hospodaření organizace za rok 2008 do rezervního fondu organizace.


                                                                  Zodpovídá:  ředitelka organizace

                                                                  Termín:       ihned

                                                                                  

250/09


Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pod Smrkem ,Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Štefánikova 397, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto za rok 2008.


                                                                  Zodpovídá:  ředitelka organizace

                                                                  Termín:       ihned


                           

251/09                                                               


 Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem ,Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Štefánikova 397, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převézt výsledek hospodaření organizace za rok 2008 do rezervního fondu organizace.


                                                                  Zodpovídá:  ředitelka organizace

                                                                  Termín:       ihned

                                                                                   

252/09


Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Slunečná , Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Slunečná 220, Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto za rok 2008.


                                                                  Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                  Termín:       ihned


                                                                                                                                                            

253/09


Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná , Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Slunečná 220, Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převézt výsledek hospodaření organizace za rok 2008 do rezervního fondu organizace.

                                                                 Zodpovídá:  ředitelka organizace

                                                                  Termín:       ihned


                                                                                                                                                            

254/09


Návrh na usnesení: Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671,Čapkovská 46,Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto za rok 2008.


                                                                  Zodpovídá:           ředitel organizace

                                                                  Termín:       ihned

        

                                                                                                      

255/09


Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671,Čapkovská 46,Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převézt výsledek hospodaření organizace za rok 2008 do rezervního fondu organizace.


                                                                  Zodpovídá:  ředitel organizace

                                                                  Termín:       ihned


                                                                                    

256/09


Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032, Javornického 2, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2008.


                                                                 Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                  Termín:       ihned
                                                                                    

257/09


 Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032, Javornického 2, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, pokrýt ztrátu z rezervního fondu organizace.


                                                                  Zodpovídá:  ředitelka organizace

                                                                  Termín:       ihned


                                                                                             

258/09


Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ: 00856878, Jiráskova 317, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2008.


                                                                  Zodpovídá:  ředitel organizace

                                                                 Termín:       ihned

                                                                                             

259/09


Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova , IČ: 00856878, Jiráskova 317, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, pokrýt ztrátu z rezervního fondu organizace.


                                                                  Zodpovídá:           ředitel organizace

                                                                  Termín:       ihned


260/09                                                                                           


 Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Knířov , IČ: 70998671, Vysoké Mýto - Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto za rok 2008.                                                           

                                                                 Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                  Termín:       ihned


261/09

                                                                          

 Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov ,  IČ: 70998671, Vysoké Mýto - Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, převézt výsledek hospodaření organizace za rok 2008 do rezervního fondu organizace.


                                                                  Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                  Termín:       ihned

                                                                                    

262/09


Rada města s ch v a l u j e

účetní odpis pohledávek dle předloženého návrhu


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

263/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.411 o nájmu části pozemku. mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Otakarem a Zdenkou Vrubelovými Palackého 514, Vysoké Mýto ke dni 01.05.2009 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009

                                                                                             

264/09

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu části pozemku označeného jako p. p. č. 3366 trvalý travní porost  v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                             

265/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.291 o nájmu pozemku, uzavřené dne 17.03.1997 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Josefem Votřelem, Brandlova 335 Vysoké Mýto ke dni 31.03.2009 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.03.2009


266/09


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2002034/VB/01, Vysoké Mýto, Husova - vNN, kNN - stížnost se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.03.2009

                                                                                    

267/09


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2003830/VB/14, Brteč, 2xRD, Klofanda, Junek - kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.03.2009

                                                                                             

268/09


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IZ-12-2000072/VB/01, Vysoké Mýto, Mánesova - přeložka kVN, kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.03.2009                                                                                             

269/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků p. p. č. 1970/55, 4666/248, 4668/31, 4668/76, 4668/78, 4668/80, 4668/88, 4922/7, 5473/1 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu 350,-Kč/m2.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.03.2009
270/09

                                                                                             

Rada města souhlasí:


s prodloužením termínu usnesení RM č. usnesení 36/09 ze dne 6. 1. 2009 o dva měsíce, tj. do 30. 6. 2009.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OKVM

                                                                           Termín: 30. 4. 2009                                                                                                                                  

                           

 271/09                                                     


Rada města neschvaluje


udělení dotace města Vysokého Mýta na realizaci publikace Čítanka Vysočiny.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OKVM

                                                                           Termín: 31. 3. 2009

                                                                                                                     

272/09


Rada města schvaluje


realizaci nabídky Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s  r. o. na kácení stromů za LDN ve Vysokém Mýtě, termín realizace do 6.3.2009.273/09

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty.


                                                                                             


                                                                                                                

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta