Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2009-02 ze dne 13.1.2009

16.01.09

 

Souhrn usnesení č. 02/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 13. 1. 200940/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 13. 1. 2009 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

41/09


Rada  města s c h v a l u j e


bezúplatný převod dýchací techniky z HZS Pardubického kraje na Město Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                     Termín: 13.1.2009


                                                                                             

42/09


Rada města s c h v a l u j e    


přidělení  bytu č.14 v DPS Javornického 432, pí Sedliské Růženě, nar. 9.7.1929, bytem DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou, protože se jedná o původní obyvatelku Domova - penzionu pro důchodce.


                                                                  Zodpovídá: Ing. Fajglová Iveta

                                                                  Termín:       ihned


                                                                                                           

43/09


Rada města s c h v a l u j e    


Směrnici RM o hospodaření s byty v domech s pečovatelskou službou.


                                                                  Zodpovídá: Ing.Fajglová Iveta

                                                                  Termín:           ihned


                                                                                    


44/09


Rada města s c h v a l u j e    


přidělení  bytu č.101 v DPS Litomyšlská 50, pí Hilseové Nataše, nar. 2.5.1939, bytem Třebovská 412, Ústí nad Orlicí, a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


                                                                  Zodpovídá: Ing.  Fajglová Iveta

                                                                  Termín:       ihned

                                                                          

                                                                          


45/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Janem (nar. 05.02.1976) a Helenou (nar. 18.09.1973) Dvořákovými, oba bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009


                                                                                    

46/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Pavlou Řeháčkovou (nar. 13.01.1972), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.200947/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 18.04.1976) a Kristýnou (nar. 01.03.1977) Bělohlávkovými, oba bytem nám. Přemysla Otakara II. 188, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009


48/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Bretovou (nar. 02.02.1975), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009


49/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Jasanským (nar. 31.05.1976), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.200950/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Vladimírem Hromádko (nar. 16.07.1985), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.200951/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Marií Synkovou (nar. 17.01.1934), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.2009
52/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Kopeckým (nar. 04.10.1968), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.200953/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Alešem (nar. 07.12.1976) a Jarmilou (nar. 23.04.1974) Kheilovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.200954/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Janou Záleskou (nar. 01.04.1964), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.200955/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Šoulou (nar. 14.08.1958), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.200956/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem  Šebestou (nar. 15.06.1978), bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       28.02.200957/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.336 o nájmu části pozemku, uzavřené dne 05.11.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a paní Janou Jindrovou, nar.03.02.1973, nyní bytem Štefánikova 421, Vysoké Mýto ke dni 31.01.2009 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.01.2009


                                                                                                                                            

58/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy č.330 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a Hanou Vítkovou, nar.04.04.1973, bytem Jeronýmova 540, Vysoké Mýto ke dni 01.02.2009 v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.01.2009


                                                                                             


59/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu pozemku č.008286-000-00 mezi městem Vysokým Mýtem a společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.01.2009                                                                                             

60/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a nájemní smlouvě   č.008062-000-00 mezi městem Vysokým Mýtem a společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.01.2009


                                                                                             


61/09


Rada města     s c h v a l u j e


Dodatky ke smlouvám o pronájmu nebytových prostor s nájemci uvedenými v příloze, tj. u plátců DPH zvýšit nájemné o DPH, u neplátců DPH nájemné o DPH nezvyšovat. U  pronajímaných  garáží  zvýšit nájemné o DPH.


Zodpovídá:  p. Jiří  R o p e k

Termín:      31.01.2009


                                                                                             


62/09


Rada města jmenuje

komisi pro otevírání obálek a komisi pro vyhodnocení nabídek na stavební práce malého rozsahu dle § 6 a § 12 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. na akce: Úspory energie v MŠ Lidická, MŠ Pod Smrkem, MŠ Žerotínova a na stavební práce ve formě zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. na akci: Úspory energie v MŠ Slunečná ve složení:


Komise pro otevírání obálek:

Ing. František Jiraský, Ing. František Eliáš, Ing. Oldřich Pavelka, Lubomír Dostál a JUDr. Libor Poláček


Komise pro vyhodnocení nabídek:

Ing. František Jiraský, Ing. František Eliáš, Ing. Oldřich Pavelka, Lubomír Dostál a Ivana Janáčková.Termín:       jednání komise

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                    


63/09


Rada města schvaluje

zadávací podmínky a smlouvy o dílo pro výzvy na veřejné zakázky na akce: Úspory energie v MŠ Lidická, MŠ Pod Smrkem, MŠ Slunečná, MŠ Žerotínova.


Termín:       do 30.1.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             64/09


Rada města schvaluje


seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání nabídek na veřejné zakázky na stavební akce: Úspory energie v MŠ Lidická, MŠ Pod Smrkem, MŠ Slunečná, MŠ Žerotínova.


Termín:       do 30.1.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             


65/09

Rada města jmenuje


hodnotící komisi a zároveň komisi pro otevírání obálek podle § 71 odst.3) zákona č.137/2006 Sb. Pro posouzení a hodnocení výběrového řízení na zhotovitele akce „Optimalizaci odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto- dodávka kontejnerů, nádob a vybavení do sběrných dvorů v ul. Kpt. Poplera, ul. Gen. Svatoně a ul. Průmyslová ve Vysokém Mýtě, dodávka kloubového nakladače, lisu pro nakládání s odpady, mobilní drticí jednotky a kontejnerové třídící jednotky, včetně zajištění publicity projektu" v tomto složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Předseda komise - Ing. František Jiraský, místostarosta města (Ing. Roman Baťa, zastupitel města )

Člen komise - Mgr. Jaroslav Špajs              (Ing. Miloš Popelář)

Člen komise - Ing. Veronika Richtrová        (Ing. Stanislava Jetmarová)

Člen komise - Ing. Jindřich Svatoš              ( Pavel Dvořák)

Člen komise - Ing. František Eliáš               (Marcela Kubešová)


Termín:       ihned

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             


66/09


Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění mandátní smlouvy č. 3530/2008 s firmou B K N spol. s r.o., Vladislavova 29, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto, IĆ: 15028909, na ukončení činnosti na zajištění veřejné soutěže na akci Domov důchodců Vysoké Mýto.


Termín:       do 31.1.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                    


67/09

Rada města schvaluje

Darovací smlouvu s firmou B K N spol. s r.o., Vladislavova 29, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto, IĆ: 15028909 ve výši 30 000,- Kč na  ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě - ekologická výchova v předloženém znění.


Termín:       do 31.1.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             


68/09


Rada města schvaluje


provedení finančních kontrol prostřednictvím Ing. Ondráška u příjemců dotací, a to občanské sdružení Centrum pro rodinu - Kujebáček Vysoké Mýto, Štefánkova 397, IČ 27058158 a občanské sdružení Laxus Hradec Králové, Okružní 699, IČ 62695487.


                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                           Termín: 30.6.2009


                                                                                    

69/09

Rada města schvaluje

platový výměr řediteli Městské galerie Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                           Termín: ihned

                                                                                             


70/09


Rada města jmenuje


Mgr. Marii Lněničkovou, bytem Litomyšl, 17. listopadu 831 členkou kulturní komise.


                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                           Termín: ihned


71/09


Rada města jmenuje:


Mgr. Marii Lněničkovou, bytem Litomyšl, 17. listopadu 831 členkou redakční rady Vysokomýtského zpravodaje.


                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                           Termín: ihned72/09


Rada města schvaluje:


termíny zasedání zastupitelstva města: dne 11.2.2009, 25.3.2009 a 17.6.2009.


                                                                                        


73/09

                                                                                                                

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a tajemnice.   


                                                                                                                                   

                                                       

                                                                                             

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta