Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 28.5.2020

Usnesení RM č. 2009-01 ze dne 6.1.2009

09.01.09

 

Souhrn usnesení č. 01/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 6. 1. 2009


1/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 6. 1. 2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                            

2/09


Rada města s o u h l a s í    


s  prodloužením smlouvy o pronájmu nebytových prostor na ulici Průmyslová 168, Vysoké Mýto s VOŠS a SŠS  Vysoké Mýto za účelem provozování nízkoprahového klubu  EMKO ve Vysokém Mýtě na dobu od 01.01.2009 do 31.12.2009.

        

                                                                           Zodpovídá:           Tomáš Salášek

                                                                           Termín:       06. ledna 2009

                                                                                             

3/09


Rada města s o u h l a s í   


s prodloužením smlouvy o poskytování služby k zajištění řádného a pravidelného provozu nízkoprahového klubu EMKO ve Vysokém Mýtě na dobu od 01.01.2009 do 31.12.2009.

        


                                                                           Zodpovídá:           Tomáš Salášek  

                                                                           Termín:       06. ledna 2009

                                                                                             

4/09

Rada města bere na vědomí :

protokoly o provedených kontrolách dle zák. č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, u příspěvkových organizací města Vysokého Mýta.

                                                                 

5/09

Rada města ukládá:

ředitelům příspěvkových organizací zajistit odstranění zjištěných nedostatků při finančních kontrolách za rok 2008.

                                               Zodpovídá:ředitelé příspěvkových organizací

                                               Termín: do 31.1.2009

                                                                                    

6/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


přidělení bytu v zájmu města slečně Karolíně Horáčkové, bytem Smetanova 1337, Choceň.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.20097/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 5 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě panu Viktoru Horváthovi (nar. 19.09.1987) a paní Miroslavě Dadučové (nar. 26.12.1988), oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/4 roku.

                                                                                                                                                                                            Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009


                                                                                    

8/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 1 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě panu Kristiánu Mikerovi (nar. 15.12.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/4 roku.                                                                                                                                                                                                                                      Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009


                                                                                    

9/09


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 4 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě manželům Jozefu (nar. 19.03.1961) a Aleně (nar. 19.02.1959) Petíkovým, oba bytem Choceňská 249, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/4 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009


                                                                                    

10/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Antonií Frycovou (nar. 23.08.1956), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2009.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009


                                                                                    

11/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Richardem Bittnerem (nar. 27.07.1981), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009


                                                                                    


12/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 24.02.1972) a Andrejem (nar. 20.04.1972) Ferkovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

                                                                                    

13/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Novákovou (nar. 03.08.1970), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009


                                                                                    

14/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 56 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 17.01.1976) a Marcelou (nar. 25.11.1978) Kováčovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

                                                                                    

15/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Stanislavou Braunerovou (nar. 25.11.1955), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2009.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

                                                                                    

16/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Martinem (nar. 15.11.1971) a Růženou (nar. 07.02.1977) Csocsovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2009.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009


                                                                          

17/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 51 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě paní Marcelou Bykarovou (nar. 28.10.1988) a panem Filipem Giňou (nar. 10.11.1988), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009


                                                                                    

18/09


Rada města     n e s c h v a l u j e


stažení žaloby na vyklizení bytu č. 4 č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě podané na paní Naďu Klenorovou, bytem Sv. Čecha 1584, Choceň.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

                                                                                             

19/09

Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 770/08 ze dne 27.08.2008.

         Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned                                                                            

20/09


Rada města     s c h v a l u j e


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě podané na manžele Jolanu (nar. 16.04.1950) a Jána (nar. 30.05.1944) Giňovi, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                    

21/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Jolanou (nar. 16.04.1950) a Jánem (nar. 30.05.1944) Giňovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

22/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 117 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě (na bazénu) s paní Alenou Langerovou (nar. 08.03.1974), bytem nám. Přemysla Otakara II. 188, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 42.000,-Kč.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009


23/09


Rada města s c h v a l u j e   

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Slavíkem (nar. 04.07.1986), bytem Vraclav 168. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009


24/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Markem Faitem (nar. 21.11.1981), bytem Školní 413, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 46.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Marián Hudák (nar. 09.04.1961), B. Smetany 92, Vysoké Mýto,

3.   Ivana Šárová (nar. 27.11.966), Českých bratří 140, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009


25/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Pavlou Bretšnajdrovou (nar. 22.04.1988), bytem Chmelová 500, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Jaroslava Hurytová (nar. 21.05.1982), Újezdec 54,

3.   Jiří Slavík (nar. 04.07.1986), Vraclav 168.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009


26/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Seidlovou (nar. 26.03.1985), bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je vrácení bytu č. 2 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého, který paní Seidlová nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 32.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Michal Beneš (nar. 26.12.1983), 17. listopadu 683, Vysoké Mýto,

3.  Jiří (nar. 24.03.1978) a Kateřina (nar. 04.06.1985) Baňkovi, V Břízkách 776, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009


27/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 24.03.1978) a Kateřinou (nar. 04.06.1985) Baňkovými, oba bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je vrácení bytu č. 3 v č.p. 776 v ulici V Břízkách, který manželé Baňkovi nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 32.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Josef Bárta (nar. 02.09.1977), Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto,

3.   Marek Fait (nar. 21.11.1981), Školní 413, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009


28/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Florianovou (nar. 15.10.1966), bytem Rokycanova 599, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Pavla Svobodová (nar. 25.07.1986), Na Stráni 243, Vysoké Mýto,

3.   Naděžda Adamcová (nar. 13.07.1948), Přichystalova 68, Olomouc.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

29/09


Rada města schvaluje

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie z důvodu výstavby sběrného dvora v ul.Kpt. Poplera v délce 100 m s předpokládanými náklady za zpracování PD a inženýrské činnosti 77 031 Kč a za realizaci ve výši 770 310,- Kč s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ: 27232425 DIČ CZ27232425.


Termín:       do 31.1.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP
30/09


Rada města bere na vědomí


zpracování Územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto a zpřístupnění na webových stránkách Města Vysoké Mýto.


Termín:       do 31.01.2009

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
31/09

Rada města bere na vědomí


vypsání veřejné zakázky Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto - dodávka kontejnerů, nádob a vybavení do sběrných dvorů v ul. Kpt. Poplera, ul. Gen. Svatoně a ul. Průmyslová ve Vysokém Mýtě, dodávka kloubového nakladače, lisu pro nakládání s odpady, mobilní drticí jednotky a kontejnerové třídící jednotky, včetně zajištění publicity projektu, zakázce bylo přiděleno evidenční číslo 60026258, zveřejněno je na http://www.isvzus.cz/.


Termín:       do 06.02. 2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

32/09


Rada města schvaluje

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci : „ Rozšíření parkoviště v ulici Českých Bratří před bytovými domy č.p. 742 - č.p.747 ve Vysokém Mýtě ze dne 15.10.2008 s firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 25953818, DIČ: CZ25953818 s termínem dokončení do 31.5.2009.


Termín:       do 31.1.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP33/09


Rada města bere na vědomí:


zrušení soutěže na veřejnou zakázku „Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba" dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  34/09


Rada města ukládá:


vedoucímu OÚP vypsat nové zadání veřejné zakázky „Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba".


                                                                           Zodpovídá: Ing. Eliáš

                                                                           Termín: 28.2.200935/09


Rada města s c h v a l u j e 


ceník prodeje předmětů, tiskovin a služeb v informačním centru platný od 1. 1. 2009 a odměnu Vysokému Mýtu za komisní prodej a prodej vstupenek na 10%. Ceník služeb je platný pro všechny odbory Městského úřadu.


                                                                                                        Zodpovídá: vedoucí OKVM                                                                     Termín:      leden 200936/09


Rada města souhlasí:


s prodloužením termínu usnesení RM č. 374/08 ze dne 22.4.2008 o dva měsíce, tj. do 28.2.2009.

                                                                           Zodpovídá: vedoucí OKVM

                                                                           Termín: 28.2.2009


37/09


Rada města bere na vědomí:


pořádání Tříkrálové sbírky, která proběhne ve dnech 2. - 11. ledna 2009, kterou pořádá Diecézní katolická charita Hradec Králové.


                                                                                             

38/09


Rada města bere na vědomí:


dopis ředitele Policie České republiky, Správa Východočeského kraje Hradec Králové ze dne 1. 12. 2008.39/09

                                                                                                       

Rada města bere na vědomí

informace tajemnice.    


                                                                                                      

                                                                                                                

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta