Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2008-41 ze dne 9.12.2008

29.12.08

 

Souhrn usnesení č. 41/08

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 9. 12. 2008


1171/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 9. 12. 2008 dle předloženého návrhu.

1172/08Rada města schvaluje


udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 7 000 Kč občanskému sdružení Naděje Vysoké Mýto pro středisko potravinové pomoci v Litomyšli na krytí mzdových nákladů.

                                     

                                                                            Zodpovídá:   vedoucí OVV

                                                                           Termín:       prosinec 2008

1173/08Rada města  s o u h l a s í 

s vyhrazením trvalého parkovacího místa s označením vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou bezúplatně pro pana Josefa Tintěru (nar.19.10.1969), Vysoké Mýto  dle přiloženého nákresu na pozemku označeném jako p p. .č. 4664/16 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto v ulici V Peklovcích.


                                                                               Zodpovídá:vedoucí OSÚ                                                                                           Termín:     20.12.2008

1174/08                                                                                                                                                  

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s. r. o.  schvaluje

program valné hromady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s. r. o. 

                                                                          


1175/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s. r. o.  bere na vědomí:

- zprávu jednatele o činnosti ML za I. - III.Q roku 2008

- výhled hospodaření na IV.Q roku 2008.


                                                                                    


1176/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s. r. o.  schvaluje

plán činnosti a rozpočet společnosti na rok 2009 v předloženém znění.

                                                                                             

1177/08

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s. r. o.  schvaluje

nákup vozidla Peugeot Partner od firmy AUTOART P.P. s.r.o. za 316.102 Kč.

                                                                                             

1178/08


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města na základě grantového řízení v oblasti kultury pro rok 2009 schvaluje poskytnutí dotace Městskému klubu Vysoké Mýto, s. r. o., IČ 27543111 v programech:

1. Organizace výuky společenských tanců                                       629 000  Kč
2. Zajištění provozu kina                                                                1 230 000 Kč
3. Vydávání Vysokomýtského zpravodaje                                        598 500 Kč
4. Zajištění provozu divadla                                                           1 522 000 Kč
5. Provoz kinokavárny                                                                    2 888 500 Kč

                  

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       prosinec 2008

                                                                                                                                                                                                                                

1179/08


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o vytvoření svazku obcí Královská věnná města, a to včetně přílohy, kterou tvoří  stanovy tohoto svazku.

        

                                                                            Zodpovídá:   vedoucí OVV

                                                                                 Termín:  prosinec 2008

                                                                                             

1180/08


Rada města bere na vědomí


žádost umělecké agentury a nakladatelství FOIBOS o podporu a spolupráci na publikaci a výstavní expozici Slavné vily Pardubického kraje, které budou realizovány v roce 2009.

        


                                                                 

1181/08


Rada města s o u h l a s í     


s použitím znaku Města Vysokého Mýta pro nové dresy Hokejového klubu Vysoké Mýto a na další reklamní předměty.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín: 31.12. 2008      

                                                                                                                                                                  

1182/08


Rada města doporučuje

ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje poskytnutí příspěvku na provedenou fasádu v  MPZ paní Jaroslavě Hejhalové a panu Luďku Hejhalovi, bytem Bří Škorpilů 20, Vysoké Mýto na dům tamtéž ve výši 69 470,- Kč a to prostřednictvím účtu pana Luďka Hejhala.


Termín:       jednání ZM

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                                                                                            


1183/08


Rada města jmenuje:

Komisi pro posuzování žádostí o příspěvek na provedené fasády objektů uvedených v seznamu kulturních památek ministerstva kultury a objektů umístěných v MPZ a na její hranici ve složení:

členové - Ing. František Jiraský, Ing.arch. Milan Košař, Ing. Oldřich Pavelka,                   Ing. Luboš Karmín, Miroslav Tomášek,

náhradníci - Ing. Roman Baťa, Ing. František Eliáš, Zdena Vobejdová, Milan Pokorný, Alena Bednářová.


Termín:       ihned

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


                                                                                             

                                                                                             

1184/08                                                                       


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.22 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a panem Romanem Němcem, Varšavská 215, 530 09  Pardubice v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                             

1185/05

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.35 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a společností SOAN, s.r.o., Vladislavova 26, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                             


1186/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.25 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a společností SOAN, s.r.o., Vladislavova 26, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.20081187/08

                                                                                             

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.29 mezi městem Vysokým Mýtem a společností V-data, s.r.o. Fügnerova 4, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                  

1188/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.197 o nájmu pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a společností AUTOART P.P.s.r.o., Dráby 822, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                             

1189/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.32 o nájmu pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a společností AUTOART P.P.s.r.o., Dráby 822, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                             

1190/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.33 mezi městem Vysokým Mýtem a společností HOBBY CZ, s.r.o., Masarykovo náměstí 155, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                            Termín:       31.12.2008

                                                                                             

1191/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysokým Mýtem a panem Klementem Hladíkem, Družstevní 367, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                    

1192/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.80 mezi městem Vysokým Mýtem a společností  Maloobchodní prodej tisku, s.r.o., Hvožďanská 5-7, Praha 4. v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


1193/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě č.178 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, Ústí nad Orlicí. v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                    

1194/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.164 o nájmu pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, Ústí nad Orlicí. v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                             

1195/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě č.101 o nájmu pozemků mezi městem Vysokým Mýtem a Českou poštou, s.p. Na Hrádku 105, Pardubice v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ


        

1196/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.325 o nájmu nemovitostí mezi městem Vysokým Mýtem a společností Městské lesy Vysoké Mýto,spol.s r.o., Voštice 130, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                    

1197/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.349 o nájmu pozemků mezi městem Vysokým Mýtem a společností MULTIAGRO v.o.s., Slatina, Slatina 116, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                                      

1198/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě č.351 o nájmu pozemků mezi městem Vysokým Mýtem

a společností Technické služby Vysoké Mýto, s.r.o., Čapkovská 46, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                    

1199/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě č.177 o nájmu pozemků mezi městem Vysokým Mýtem a se Zemědělským obchodním družstvem Zálší, Zálší 58, 565 01  Choceň v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


1200/08                                                                                                   

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.155 mezi městem Vysokým Mýtem a  společností LIGMA spol.s r.o., T.G. Masaryka 906, Litomyšl v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                           

1201/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.400 o nájmu pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a  společností ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., Dušní 112/16, Staré Město,  Praha v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                                      

1202/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.168 o nájmu pozemků mezi městem Vysokým Mýtem a  společností ZEVAS Vraclav a.s., Vraclav 169 v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                             

1203/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemků č.103 mezi městem Vysokým Mýtem a  panem Miroslavem Suchánkem, Lhůta 53, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                             

1204/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.122 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a  paní Libuší Bečičkovou, Zámrsk 138 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                    

1205/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.127 o nájmu pozemků mezi městem Vysokým Mýtem a   Ing. Jiřím Zedníčkem, Zedníčkova 158, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                                      

1206/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.281 mezi městem Vysokým Mýtem a  panem Alešem Holušou, Rokycanova 653, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                             

1207/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.149 mezi městem Vysokým Mýtem a  panem Alešem Holušou, Rokycanova 653, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                             

1208/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.182 o nájmu nebytových prostor  mezi městem Vysokým Mýtem a  panem Romanem Drdlou, Ležáků 672, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                             

1209/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.261  mezi městem Vysokým Mýtem a  panem Karlem Stružinským, Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                   

1210/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č..329 o nájmu pozemků  mezi městem Vysokým Mýtem a  společností  Agrokiwi společnost s ručením omezeným, Litomyšlská 65, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                             

1211/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č..332 o nájmu pozemku  mezi městem Vysokým Mýtem a  společností SPORTCENTRUM Vysoké Mýto s.r.o., Jiráskova 111, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                                               

1212/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č..335 o nájmu pozemku  mezi městem Vysokým Mýtem a  společností DELIKOMAT s.r.o., U Vlečky 843, 664 42  Modřice v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                    

1213/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě č.342 o nájmu pozemků  mezi městem Vysokým Mýtem a  společností VS Lhůta společnost s ručením omezeným, Lhůta 11, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                             

1214/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.356 o nájmu pozemku  mezi městem Vysokým Mýtem a  s panem Jaroslavem Polanským, Dr.Fikejze 1508, Choceň v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                    

1215/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.363 o nájmu pozemků  mezi městem Vysokým Mýtem a  s panem Zdeňkem Horáčkem, Slatina 74, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                    

1216/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.130 o nájmu nebytových prostor  mezi městem Vysokým Mýtem a  společností C.T.S.studio,a.s., Novákových 380/18, Praha 8 v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                    

1217/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.184 o nájmu části pozemku  mezi městem Vysokým Mýtem a  společností COMA s.r.o., Masarykova 8, Polička v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                    

1218/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.187 o nájmu nemovitostí  mezi městem Vysokým Mýtem a  společností MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto, s.r.o., Litomyšlská 71, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                          

1219/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.6 ke smlouvě č.157 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysokým Mýtem a Domovem mládeže Vysoké Mýto, Gen. Závady 118 Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

        

1220/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy o kauci mezi městem Vysokým Mýtem a panem Jiřím Vomočilem, bytem V Peklovcích 812, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                    

1221/08


Rada města bere na vědomí

žádost firmy P-SYSTEMS s.r.o. Ústí nad Orlicí o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku označeného jako p. p. č. 4214/27 ostatní plocha ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře cca 400 m2.


                                                                                    

1222/08

Rada města ukládá

Vedoucímu stavebního úřadu upřesnit podmínky převodu pozemku p.p.č. 4214/85 vzniklého z pozemku 4214/27 v obci a k.ú, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

                                                                                    

1223/08


Rada města jmenuje


vedoucí odboru kanceláře vedení města Mgr. Marii Lněničkovou.


                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                           Termín: ihned


                                                                          

1224/08


Rada města schvaluje

Dohodu o ukončení pracovního poměru PaedDr. Josefa Mlíky ke dni 31.12.2008.

1225/08                                                                                


Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty.    


                                                                                                                                                                                                                       Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta