Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2008-42 ze dne 16. 12. 2008

23.12.08

 

Souhrn usnesení č. 42/08

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 16. 12. 2008

1226/08                                                                                


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 16. 12. 2008 dle předloženého návrhu.


1227/08

                                                                                    

Rada města    s c h v a l u j e

změnu Ceníku Městské knihovny ve Vysokém Mýtě s platností od 1.1.2009.


                                                        Z: Ing. Dagmar Sabolčiková

                                                        T: 1. 1. 2009


1228/08


Rada města   s c h v a l u j e


vyplacení odměny ředitelce Městské knihovny za metodickou činnost poskytnutou pro městskou knihovnu v Ústí nad Orlicí dle předloženého návrhu.

1229/08

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.334 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a Milanem Trnkou, Wirthova 228, Vysoké Mýto a Radovanem Tejnorou Štefánikova 279, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1230/08

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy č.370 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a Radovanem Tejnorou, Gen. Svatoně 770, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1231/08                                                                       

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.31 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a společností outdoor akzent s.r.o., Karlova 27, Praha v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1232/08                                                             

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.160 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a panem Tomášem Lajzou, Seč 56, Ústí nad Orlicí v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1233/08                                                                       

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.174 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a paní Ludmilou Zemanovou, Sladovnická 426, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1234/08

                                                                          

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.319 o nájmu pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a společností AHOLD Czech republic, a.s., Slavíčkova 1a, Brno v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

                                                                          
1235/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku č.553 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Pe GAZ International, a.s., Masarykovo nám. 62, Konice v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1236/08                                                                       

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.304 o nájmu sloupů pro umístění MIOS  mezi městem Vysokým Mýtem a společností HOSTALEK-WERBUNG spol.s r.o., Riegrova 175, Česká Třebová v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1237/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.4 k nájemní smlouvě č.355  mezi městem Vysokým Mýtem a společností Telefónica O2 Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1238/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.340 o nájmu pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1239/08


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu a provozování fermentační stanice č.171   mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1240/08                                                                       

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.339 o nájmu souboru movitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1241/08

Rada města  s ch v a l u j e

Uzavření Smlouvy č.600 o nájmu souboru nemovitostí a souboru movitých věcí  mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., Čelakovského 6/II, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1242/08     

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o přenechání sloupu veř. osvětlení do užívání č.317 mezi městem Vysokým Mýtem a společností NOPEK, a.s., Náměstí Pod Kaštany 724, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009
1243/08


Rada města  s c h v a l u j e

zavření Dodatku č.1 ke smlouvě o přenechání části pozemku do užívání č.318  mezi městem Vysokým Mýtem a společností NOPEK, a.s., Náměstí Pod Kaštany 724, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1244/08                                                                       

Rada města  s c h v a l u j e

zavření Dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu pozemku č.008286-000-00 mezi městem Vysokým Mýtem a společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1245/08              

Rada města  s c h v a l u j e

zavření Dodatku č.2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a nájemní smlouvě   č.008062-000-00 mezi městem Vysokým Mýtem a společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4 v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1246/08

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.524 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Petrem Bartošem, V Peklovcích 786, Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.01.2009

1247/08                                                                       


Rada města  z r u š u j e

usnesení Rady města č. 1106/08 ze dne 26.11. 2008.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

1248/08


Rada města  z r u š u j e

usnesení Rady města č. 1107/08 ze dne 26.11.2008.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

1249/08                                                                       


Rada města     s c h v a l u j e


převedení užívacích práv k bytu č. 9 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Vlastimila Hegera, bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na slečnu Kateřinu Hejhalovou (nar. 30.08.1989), bytem Bří Škorpilů 20, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

1250/08                                                                       


Rada města     b e r e   n a   v ě d o m í


sdělení MUDr. Markéty Paarové  o nepřijetí bytu č. 14 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě a taktéž sdělení, že  v současné době o další byt nežádá.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

1251/08                                                                       


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s panem  Pavlem Kopeckým (nar. 23.08.1957), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

1252/08

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Oldřichem (nar. 25.07.1955) a Zdeňkou (nar. 08.09.1957) Synkovými, oba bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

1253/08

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi  Luďkem (nar. 04.03.1967) a Lianou (nar. 17.09.1975) Špatenkovými, oba bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

1254/08                                                                       


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Zdeňkou Vrbovou (nar. 25.12.1951), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

1255/08                                                                       


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Janou (nar. 06.05.1975) a Václavem (nar. 11.12.1975) Vrbovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

1256/08                                                                       


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Jaromírem (nar. 15.11.1953) a Dagmar (nar. 25.07.1958) Blažkovými, oba bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

1257/08                                                             


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Editou Benátskou (nar. 31.10.1977), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

1258/08

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Horákovou (nar. 14.02.1984), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

1259/08

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Filipem Pavkou (nar. 04.04.1985), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

1260/08

Rada města     s c h v a l u j e


směnu bytu č. 12 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Josef (nar. 05.07.1950) a Věra (nar. 24.09.1950) Škopovi, oba bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto za byt č. 4 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá MUDr. Marie Novotná (nar. 15.05.1956), bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.01.2009

                                                                          

1261/08


Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy č.190 o nájmu nemovitostí mezi městem Vysokým Mýtem a MĚSTSKÝM KLUBEM Vysoké Mýto s.r.o., Litomyšlská 71 v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2009

1262/08                                                                       


Rada města s c h v a l u j e


rozpočtové opatření č. 4/2008.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       31.12.2008

1263/08                                                             


Rada města s c h v a l u j eposílení investičního fondu Základní školy Vysoké Mýto, Javornického převodem z rezervního fondu organizace a čerpání prostředků investičního fondu na pořízení interaktivní tabule dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       31.12.2008

1264/08                                                             


Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í


předložení předávacích protokolů a předběžného výsledku hospodaření M-KLUBu.

                                                                          

1265/08


Rada města    s c h v a l u j e

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.10.2008 s firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto.


Termín:       ihned

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

1266/08


Rada města    s c h v a l u j e

Směrnici pro evidenci veř. zakázek a zadávání veř. zakázek malého rozsahu městem Vysokým Mýtem.  


Termín:       ihned

Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček


1267/08


Rada města s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisko Lejsek Vysoké Mýto ve výši 8 000 Kč na opravu poškozené střechy maringotky na táborové základně v Dolanech u Nových Hradů.


                                                                             Zodpovídá:   vedoucí OVV                                                                      Termín:      prosinec 2008

1268/08


Rada města   z r u š u j e


usnesení č. 1058/08 a usnesení č. 762/02.

Zodpovídá:   starosta

Termín:       ihned

1269/08

                                                                 

Rada města  u r č u j e


od 1. 1. 2009 obřadním dnem na zámku v Nových Hradech kromě sudých sobot ještě jeden pátek v měsíci. Pátek určí matriční úřad.


Zodpovídá:  starosta

Termín:       ihned

1270/08                                                             


Rada města   z r u š u j e


usnesení Rady města č. 1005/08 ze dne 29. 10. 2008.


Zodpovídá:   tajemnice

Termín:       ihned

1271/08                                                                       


Rada města    s c h v a l u j e


organizační řád Městského úřadu Vysoké Mýto s účinností od 1. 1. 2009.


Zodpovídá:   tajemnice

Termín:       ihned

1272/08                                                                       


Rada města    b e r e   n a    v ě d o m í

informace starosty,  místostarosty, tajemnice, PaedDr. Podroužka a Kejzlarové.                                                                                                                                                                                                                         


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta