Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2008-40 ze dne 2. 12. 2008

11.12.08

 

Souhrn usnesení č. 40/08

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 2. 12. 2008

1124/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 2. 12. 2008 dle předloženého návrhu.


1125/08


Rada města    s c h v a l u j e


smlouvu mezi Městem Vysokým Mýtem a Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na výstavu Codex Gigas, Ďáblova bible - tajemství největší knihy světa, která se konala ve dnech 6. až 17. října 2008, v Městské knihovně ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

                                                                           Termín:       ihned

1126/08

                                                                                             

Rada města u k l á d á


převést částku 17.849,70Kč z depozitního účtu města na příjmový účet města.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

1127/08                                                                       


Rada města s ch v a l u j e

odstoupení od kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 4.6.2008 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem IČ: 00279773 a Stavebním bytovým družstvem Horizont IČ:25952617 z důvodu prodlení kupujícího s úhradou části kupní ceny.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       15.12.2008

1128/08                                                             


Rada města   d o p o r u č u j e


ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny - v úplném znění u

Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova,

dle přiloženého návrhu.

                                                                           Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned     

1129/08

Rada města      s c h v a l u j e


záměr realizovat projekt rekonstrukce ozvučení sálu Šemberova divadla z dotace Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, bod e) technický rozvoj a modernizace české kinematografie a z rozpočtu města. Dotace je poskytována ve výši 50% z celkových nákladů na projekt.                                                                

 Zodpovídá:     ředitel, Městský klub Vysoké Mýto, s. r. o.

 Termín:           leden 2009


1130/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 756 ostatní plocha - jiná plocha v obci Vysoké Mýto a v k.ú. Svařeň manželům Marii (nar.:04.01.1952) a Františku (nar.:17.05.1948) Limberským, oba bytem Bacháčkova 1686, Pardubice za celkovou kupní cenu 7.135,-Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1131/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 5137/12 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Luďku Hojnému (nar.:30.08.1977), bytem Českých bratří 1014, Nové Město nad Metují za celkovou kupní cenu 15.760,-Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1132/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku označeného jako p. p. č. 4666/343 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od manželů Jaroslavy (nar.:22.11.1950) a Jaroslava (nar.:07.06.1944) Havlíkových, oba bytem Rokycanova 654, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 100,-Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008 

1133/08


Rada města     d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku označeného jako p. p. č. 4666/345 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od manželů Jiřiny (nar.:29.09.1944) a Miroslava (nar.:29.01.1928) Pejchových, oba bytem Rokycanova 598, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 100,-Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1134/08

                                                                 

Rada města     d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku označeného jako p. p. č. 4666/346 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od manželů Zdeňky (nar.:01.05.1940) a Ivana (nar.:13.04.1940) Lužových, oba bytem Odbojářská 601, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 100,-Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1135/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku označeného jako p. p. č. 4666/348 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od manželů Janiny (nar.:17.06.1952) a Milana (nar.:24.01.1948) Mlčuchových, oba bytem Pivovarská 419, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 100,-Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1136/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku označeného jako p. p. č. 4666/350 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od paní Olgy Javůrkové (nar.:03.06.1943), bytem Ležáků 549, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 100,-Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1137/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku označeného jako p. p. č. 4666/352 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od manželů Jarmily (nar.:20.04.1940) a Jiřího (nar.:01.12.1938) Plachých, oba bytem Pod Kasinem 63, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 100,-Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1138/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 4666/354 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Jarmile (nar.:20.04.1940) a Jiřímu (nar.:01.12.1938) Plachým, oba bytem Pod Kasinem 63, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 400,-Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1139/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 4666/334 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Jiřině (nar.:15.02.1955) a Josefu (nar.:17.12.1949) Sobotkovým, oba bytem Pod Kasinem 67, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 100,-Kč.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1140/08                                                             

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 4666/335 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Bohumile (nar.:18.02.1942) a Janu (nar.:15.08.1941) Pravcovým, oba bytem Újezdec 16, Litomyšl za celkovou kupní cenu
100,-Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1141/08                                                             

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 4666/339 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Stanislavu Zemanovi (nar.:09.05.1951), bytem Pod Kasinem 63, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 100,-Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1142/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 4666/340 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Olze (nar.:11.02.1953) a Ing. Janu (nar.:03.02.1949) Krejsovým, oba bytem Čapkovská 59, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 100,-Kč.                                                          

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1143/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 4666/341 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Marii (nar.:16.03.1933) a Františku (nar.:23.12.1932) Bouškovým, oba bytem Mládežnická 415, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 200,-Kč.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1144/08                                                             

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 4666/342 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Martě (nar.:17.03.1950) a Josefu (nar.:24.07.1951) Kratochvílovým, oba bytem V Peklovcích 504, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 500,-Kč.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

                                                                          

1145/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. . 4289/29 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Pavlu Dostálovi (nar.:14.01.1950), bytem Voštice 139, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 10.960,-Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1146/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku ve vlastnictví města označeného jako p. p. č. 4870 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1147/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města souhlasí se Souhlasným prohlášení o vlastnictví pozemku označeného jako p. p. č. 5253/2 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                            Termín:       10.12.2008

1148/08                        

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek označený jako p. p. č. 4890/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto s Pardubickým krajem v předložené verzi

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1149/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek označený jako p. p. č. 2222/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto se společností Iveco Czech Republic, a.s., IČ: 48171131, se sídlem Dobrovského 74, Vysoké Mýto v předložené verzi

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1150/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek označený jako p. p. č. 4058/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto s paní Evou Stráníkovou (nar.:28.10.1956), bytem Svařeň 1, Vysoké Mýto a panem Janem Stráníkem (nar.:12.10.1957), bytem Svařeň 1, Vysoké Mýto v předložené verzi


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1151/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky označené jako p. p. č. 2236 a 2235 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto s paní Renátou Šejnohovou (nar.:26.02.1973), bytem Na Herzánce 723, Choceň a panem Romanem Kalvachem (nar.:15.03.1980), bytem Fibichova 132, Vysoké Mýto v předložené verzi


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1152/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky označené jako p. p. č. 2091 a 2089 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto s panem Jindřichem Jasanským (nar.:21.01.1954), bytem Fibichova 17, Vysoké Mýto v předložené verzi

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1153/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek označený jako p. p. č. 2118 v obci a k.ú. Vysoké Mýto s paní Martou Bouškovou (nar.:26.06.1962), bytem B. Korábové 16, Vysoké Mýt v předložené verzi

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1154/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky označené jako p. p. č. 2117/1 a 2117/2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto s Ing. Ladislavem Jasanským (nar.:10.09.1950), bytem Pražská 87, Vysoké Mýto v předložené verzi

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1155/08                                                                       


Rada města     d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek označený jako p. p. č. 4892/6 v obci a k.ú. Vysoké Mýto s panem Jiřím Krupkou (nar.:24.01.1941), bytem Odbojářská 601, Vysoké Mýto v předložené verzi

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1156/08                                                             

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek označený jako p. p. č. 4892/8 v obci a k.ú. Vysoké Mýto s panem Pavlem Vondráčkem (nar.:20.12.1952), bytem Palackého 413, České Velenice v předložené verzi

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1157/08                                                             

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek označený jako p. p. č. 5162/12 v obci a k.ú. Vysoké Mýto s panem Jiřím Urbánkem (nar.:26.11.1983), bytem Zahradní 236, Vysoké Mýto v předložené verzi

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1158/08                                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek označený jako p. p. č. 2234 v obci a k.ú. Vysoké Mýto s paní Janou Navrátilovou (nar.:18.04.1953), bytem Fibichova 20, Vysoké Mýto v předložené verzi

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008


1159/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu na pozemky označené jako p. p. č. 5159/1 a 5162/3 vše obci a k.ú. Vysoké Mýto s Povodím Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1160/08

Rada města  o d k l á d á

uzavření smlouvy o nájmu pozemku označeného jako p. p. č. 2982 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem demolice objektu č.p. 126 Lipová ve Vysokém Mýtě společností CEREBRUS-Moto a.s., Krkonošská 566, Trutnov a následného využívání pozemku jako parkovací místa v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

1161/08                                                                       


Rada města   d o p o r u č u j e

ZM přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č.3 ke smlouvě č. 42810541 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a realizaci akce, na kterou je poskytována podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jejímž předmětem je poskytnutí podpory na realizaci projektu „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto" v předloženém znění.

Termín:       31.12.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

             

1162/08


Rada města   s c h v a l u j e

smlouvu o dílo s firmou První litomyšlská stavební a.s., Havlíčkova 1118, 570 01 Litomyšl, IČ : 15034682 jako dodavatelem akce: Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto - vybudování sběrných dvorů v ul. Kpt. Poplera, ul. Gen. Svatoně a ul Průmyslová ve Vysokém Mýtě, vč. publicity projektu v celkové výši 23 999 233,- Kč vč. DPH.


Termín:       do 31.1.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

1163/08


Rada města   s c h v a l u j e


smlouvu o dílo s firmou SSI Schäfer s.r.o., Tovární č.p.325, 753 00 Hranice IČ: 61060755 jako dodavatelem akce: Infrastruktura pro separaci odpadů ve Vysokém Mýtě - dodávka kontejnerů a nádob pro sběrná místa ve Vysokém Mýtě, vč. publicity projektu v celkové výši 1 594 790,- Kč vč. DPH.


Termín:            do 31.1.2009

Zodpovídá:      Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


1164/08


Rada města   s c h v a l u j e

přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci : Průhony III - 6x technická infrastruktura na pozemky p.č. 4128/203, 4128/216, 4128/221, 4128/243, 4128/258, 4128/272, 5113/1, k.ú. Vysoké Mýto, podle rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 37976/2008-78 v celkové výši 300 000,- Kč.


Termín:       do 31.12.2008

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


1165/08


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

předložení architektonické studie Botanické zahrady Vysoké Mýto od Ing.Sendlera.


1166/08


Rada města   u k l á d á

Zajištění projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci, realizaci stavby podle architektonické studie Botanické zahrady Vysoké Mýto od Ing.Sendlera.


Termín:       do 31.12.2009

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP

1167/08

Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

předložený návrh směrnice pro evidenci veř. zakázek a zadávání veř. zakázek malého rozsahu městem Vysokým Mýtem.  

1168/08


Rada města    d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 2 k Pravidlům sociálního fondu ze dne 27. 2. 2002.

Termín:       10. 12. 2008

Zodpovídá: pí tajemnice


1169/08


Rada města    bere na vědomí

informace z kontrolního výboru


1170/08


Rada města   bere na vědomí


Informace pp. starosty, místostarosty, tajemnice a Tomáškové.                                              


                                                                                    


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta