Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2008-38 ze dne 18. 11. 2008

27.11.08

 

Souhrn usnesení č. 38/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 18. 11. 2008

1060/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 18. 11. 2008 dle předloženého návrhu.


1061/08


Rada města s c h v a l u j e    


přidělení  bytu č. 219 v DPS Litomyšlská 50, pí Samkové Marii, nar. 3.12.1939, bytem DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouva na dobu neurčitou, protože se jedná o původní obyvatelku Domova - penzionu pro důchodce.

Přidělení bytu č. 202 v DPS Litomyšlská 50 panu Svancárovi, nar. 20.12.1955 a paní Svancárové Daně, nar. 27.10.1961, trvale bytem, Jiráskova 117, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


                                                                           Zodpovídá:           Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned

1062/08


Rada města s c h v a l u j e    


předložený seznam dalších žadatelů do Domů s pečovatelskou službou


                                                                            Zodpovídá: Fajglová Iveta

                                                                       Termín: ihned

1063/08                                                    


Rada města   s c h v a  l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou BOSS s.r.o. Vysoké Mýto, Pražská 58 na částku 2,500.000,- Kč včetně DPH.

                       

     Zodpovídá: p. Jiří Ropek

                                                                       Termín: ihned

                                                                 

1064/08 


Rada města   s o u h l a s í

s přijetím finančního daru ve výši 14.000,-Kč slovy čtrnácttisíckorunčeských  na ekologické účely - podpora ekologické výchovy , od  společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, Čelakovského 6/II, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 566 01,  IČO: 25923099Zodpovídá: Ing. Jetmarová  Stanislava                           Termín:   ihned

                   vedoucí OŽP


1065/08


Rada města     t r v á


na usnesení č. 907/08 ze dne 23.09.2008 - neschválit uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 34 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Natašou Bykarovou (nar. 11.11.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

1066/08                                                             


Rada města     n e s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 4 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě ani bytu č. 6 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě panu Petru Bykarovi (nar. 04.01.1983), bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

1067/08                                                                       


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 2 v č.p. 815 v  ulici V Peklovcích ve  Vysokém Mýtě panu Josefu Tintěrovi (nar. 19.10.1969), bytem U Potoka 755, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.                                                                                                                                                                                                                                  Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                          

1068/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Štolbovou (nar. 01.07.1980), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2010.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

1069/08                                                             


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Anitou Urbanovou (nar. 04.04.1975), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2009.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

1070/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Miroslavem (nar. 28.02.1974) a Marcelou (nar. 14.11.1979) Giňovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2009.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

1071/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Robertem (nar. 10.01.1969) a Ivetou (nar. 01.06.1972) Duždovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2009.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                           
1072/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar. 28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2009.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

1073/08                                                             


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Svobodou (nar. 15.12.1955), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2009.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

1074/08

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Monikou (nar. 28.10.1974) a Tiborem (nar. 18.11.1973) Bilými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2009.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                            Termín:       31.12.2008

1075/08

                                                                          

Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 43 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Olgou (nar. 04.04.1971) a Ladislavem (nar. 19.09.1975) Petíkovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008
1076/08


Rada města     s c h v a l u j e


převedení užívacích práv k bytu č. 8 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Roberta Teplého, bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na pana Františka Braniše (nar. 22.11.1934), bytem Masarykova tř. 741, Orlová.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

1077/08

                                                                          

Rada města  s o u h l a s í 

s vyhrazením trvalého parkovacího místa s označením vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou bezúplatně pro pana Václava Fajta, Školní 412, Vysoké Mýto  dle přiloženého nákresu na pozemku označeném jako p p. .č. 1837/1 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

                                                                              Zodpovídá:        vedoucí OSÚ                                                                           Termín:     30.11.2008

1078/08

Rada města  s o u h l a s í

s prodejem vánočních stromků společností Cihelna Vysoké Mýto s.r.o., Tisovská 269, Choceňské Předměstí, 566 01  Vysoké Mýto na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech  11.12, 12.12., 15.12., 16.12. a 17.12..2008. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

1079/08


Rada města  s o u h l a s í

s prodejem slaměných vánočních ozdob panem Michalem Čapkem, České Heřmanice 5, na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 28.11.2008. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       27.11.2008


1080/08


Rada města  n e s o u h l a s í 

s vyhrazením trvalého parkovacího místa pro MUDr.Zoltána Kralle, V Peklovcích 504, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p p. .č. 4666/302 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto z důvodu vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil soukromé osoby v místě trvalého bydliště.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ     Termín:           30.11.2008

1081/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny pozemku označeného jako p. p. č. 756 ostatní plocha - jiná plocha v obci Vysoké Mýto a v k.ú. Svařeň v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.11.2008

1082/08

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny části pozemku označeného jako p. p. č. 5137/5 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.11.2008

1083/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny částí pozemku označeného jako p. p. č. 4666/5 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.11.2008


1084/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny pozemku označeného jako p. p. č. 4289/29 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.11.2008

1085/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje bezúplatný převod pozemků označených jako st. p. č. 39 zastavěná plocha a nádvoří, p. p. č. 62 zahrada a p. p. č. 54 zahrada vše v obci Vysoké Mýto a v k.ú. Domoradice od vlastníka.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       10.12.2008

1086/08


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

informace pp. starosty, tajemnice, Tomáškové a Kejzlarové.  

                  

                                              

                                     

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta