Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2008-37 ze dne 11.11.2008

26.11.08

 

Souhrn usnesení č. 37/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 11. 11. 2008


1033/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 11. 11. 2008 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1034/08                


Rada města s c h v a l u j e 


odměny ředitelů ZŠ a MŠ  Vysokého Mýta v navržené výši.

.       

                                                                                 Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                 Termín: ihned

                                                                                                                                                                                                          


1035/08


Rada města s c h v a l u j e 


snížení příplatku za vedení u p. ředitelky ZŠ Vysoké Mýto, Javornického

Mgr. Soni Teplé dle uvedeného návrhu..


                                                                              Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                              Termín: ihned
1036/08


Rada města s c h v a l u j e

  

osobní příplatek paní ředitelce MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto Editě Lipavské dle uvedeného návrhu.

                                                                                      Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                      Termín: ihned

                                                                          

                                                                                   

1037/08


Rada města s c h v a l u j e


přijetí finančního daru ve výši 50 000 Kč od firmy Firma ECOTEX s. r. o., Vysoké Mýto, IČ: 63216141 pro kulturní účely ve městě, konkrétně na výstavu Jiří Šlitr a další akce Městské galerie ve Vysokém Mýtě.


                                                                             Zodpovídá: vedoucí OVV                                                                        Termín:      listopad 2008                                                       

1038/08


Rada města  s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku č.10 ke smlouvě č.339 o nájmu souboru nemovitostí a souboru movitých věcí mezi městem Vysokým Mýtem a Vodovody a kanalizacemi Vysoké Mýto, s.r.o., kterým se mění čl. 4. Celkové nájemné za období od 01.09.2008 do 31.12.2008 činí 689 003,- Kč. Splatnost nájemného je do 30.11.2008.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

        

        

                                                                 

1039/08

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o pronájmu souboru nemovitostí a souboru movitých věcí  dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

1040/08

                                                                                    

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní  Věrou Bittnerovou (nar. 07.01.1961), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                    1041/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Ondřejem (nar. 01.03.1971) a Lenkou (nar. 27.09.1974) Novákovými, oba bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                 

1042/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Ptáčkovou (nar. 25.05.1984), bytem nám. Přemysla Otakara II. 188, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                             

1043/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Leonou (nar. 05.05.1971) a Miroslavem (nar. 09.09.1967) Doležalovými, oba bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                          

1044/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Šlégrem (nar. 09.05.1976), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


        

                                                                          

1045/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Soňou Krejsovou (nar. 26.05.1960), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

        

                                                                           

1046/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Janem Filipi (nar. 14.04.1987), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                             

1047/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Danielem (nar. 13.07.1980) a Janou (nar. 12.05.1981) Vannayovými, oba bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                    

1048/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Evou Stříteskou (nar. 05.06.1985), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.20081049/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Mgr. Jiřím (nar. 25.11.1973) a Mgr. Petrou (nar. 08.11.1972) Junkovými, oba bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li manželé Junkovi plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále Mgr. Junek zaměstnancem Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                    


1050/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Kováčem (nar. 13.09.1977), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Kováč plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnancem Městského úřadu Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                             


1051/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 4 v ulici Sportovní ve Vysokém Mýtě s panem Janem Zimou (nar. 05.03.1987), bytem Sportovní 4, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Zima plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008


                                                                                    

1052/08

Rada města     s c h v a l u j e


směnu bytu č. 12 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Šárka (nar. 17.12.1985) a Roman (nar. 03.12.1979) Petrovi, oba bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto za byt č. 3 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Evžen Filip (nar. 17.12.1949), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2008

                                                                                             

1053/08

Rada města vydává:


Nařízení č. 3/2008 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.


                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček


                                                                          

1054/08


Rada města vydává:


Ceník za užití místních komunikací či jejich částí vymezených v Nařízení města Vysokého Mýta č. 3/2008 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu, ve znění pozdějších změn.

Zodpovídá: JUDr. Poláček


                                                                          

1055/08

Rada města doporučuje:

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, o místním poplatku z ubytovací kapacity.


                                                                          


1056/08

Rada města doporučuje ZM

přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky - kostela sv. Vavřince, spočívající v restaurování vitráží, kamenného ostění na západním a přiléhajícím průčelí na kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. 14570/6-4109, ve výši 655 000,- Kč.

Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                  

                                                                 

1057/08

Rada města  s o u h l a s í

s udělením státního občanství ČR Iloně Vávrové, nar. 28.10.1970, bytem Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Pod Kasinem 63.


                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                           Termín: ihned


                                                                                    

1058/08

Rada města stanovuje

dny konání svatebních obřadů na zámku Nové Hrady vždy 1. a 3. sobotu v kalendářním měsíci a jeden pátek v kalendářním měsíci.


                                                                             Zodpovídá: Ing. Krejza

                                                                                    


1059/08


Rada města bere na vědomí

informace místostarosty a tajemnice.  


                           

                                              

                                     

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta