Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 34/08 ze dne 21. 10. 2008

03.11.08

 

Souhrn usnesení č. 34/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 21. 10. 2008952/08

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 21. 10. 2008 dle předloženého návrhu.


953/08


Rada města           j m e n u j e

dnem 1. 1. 2009  Ing. Dagmar  Sabolčíkovou  do funkce šéfredaktora Vysokomýtského zpravodaje.                           


                                                                           Zodpovídá:   tajemnice MěÚ

                                                                           Termín:       ihned

954/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 24.03.1978)  a Kateřinou (nar. 04.06.1985) Baňkovými, oba bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

955/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Katrin (nar. 02.11.1977) a Luďkem (nar. 15.05.1977) Novotnými, oba bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

                                                                 

956/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s panem Janem Šulou (nar. 08.02.1962), bytem Sv. Čecha 88, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

957/08                                                               


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Radkou Stratílkovou (nar. 12.03.1981), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

958/08                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Královou (nar. 17.07.1948), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

959/08                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e


 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Robertem (nar. 27.11.1976) a Martinou (nar. 22.09.1973) Němcovými, oba bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

960/08                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Josefem (nar. 01.03.1959) a Jolanou (nar. 05.08.1968) Mlejnkovými, oba bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

961/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 50 v ulici Litomyšlská ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 22.05.1964) a Marcelou (nar. 03.08.1971) Špringrovými, oba bytem Litomyšlská 50, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li manželé Špringovi plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále pan Špringr zaměstnancem VaK Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

962/08


Rada města     s c h v a l u j e


směnu bytu č. 9 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Jana Šedová (nar. 17.08.1973), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto za byt č. 4 v č.p. 448 v ulici   V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá MUDr. Marie Novotná (nar. 15.05.1956), bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

963/08                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Rozlivkovou (nar. 18.09.1973), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2010.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

964/08

                                                                

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou (nar. 26.12.1961), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2009.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

965/08                                                      


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Igorem (nar. 08.01.1985) a Mariannou (nar. 04.09.1984) Horváthovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2009.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

966/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2009.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

967/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Albertem Horváthem (nar. 15.08.1941), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2009.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

968/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s manželi Jindřichem (nar. 15.07.1948) a Ilonou (nar. 21.05.1953) Husákovými, oba bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2009.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

970/08


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Gabrielou (nar. 22.11.1978) a Ľuboslavem (nar. 12.08.1973) Gažiovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

971/08                                                               


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Monikou (nar. 26.07.1970) a Martinem (nar. 28.06.1969) Horváthovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

972/08

                                                                 

Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Naďou Klenorovou (nar. 01.01.1948), bytem Sv. Čecha 1584, Choceň.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

973/08


Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 755/08 ze dne 27.08.2008.

         Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

974/08


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 28 v č.p. 171 v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě paní Janě Horákové (nar. 17.04.1948), bytem B. Smetany 92, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/2 roku.                                                                                                                      Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

975/08                                                                         


Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 769/08 ze dne 27.08.2008.

         Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

976/08

                                                                 

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2008.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

977/08

                                                                 

Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 767/08 ze dne 27.08.2008.

         Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

978/08

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Darinou (nar. 21.04.1971) a Michalem (nar. 26.12.1968) Mikerovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2009.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2008

979/08


Rada města   n e s o u h l a s í 

s vyhrazením trvalého parkovacího místa pro pana Radko Bartoše, Generála Svatoně 147, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p. p. č. 4816 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto v ulici Komenského.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

980/08


Rada města   n e s o u h l a s í

s vyhrazením třech trvalých parkovacích míst před domem č.p.102 v ulici Komenského na pozemku označeném jako p. p. č. 4826 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

981/08                                                                         


Rada města  s o u h l a s í

Se  zveřejněním informací o možnosti pronájmu části střechy/komínu č.p.74 v Domoradicích v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       22.10.2008

982/08                                                               


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny pozemku označeného jako p. p. č. 4644/79 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       22.10.2008

983/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 1515/196 ostatní plocha v obci a v k.ú. Vysoké Mýto panu Jiřímu Balcarovi (nar.:15.07.1969), bytem Javornického 832, Vysoké Mýto za celkovou cenu 77.840,-Kč. Za podmínky že kupující na vlastní náklady vybuduje nový plot na vzniklé hranici mezi pozemky p.č. 1515/2 a 1515/196.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       12.11.2008

984/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny části pozemku označeného jako p. p. č. 4870 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       22.10.2008

985/08

                                                                          

Rada města  n e s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu pozemku označeného jako p. p. č. 2982 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem demolici objektu č.p. 126 Lipová ve Vysokém Mýtě společností CEREBRUS-Moto a.s., Krkonošská 566, Trutnov a následného využívání pozemku jako parkovací místa.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

986/08


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo VB/1 mezi panem Jakubem Špačkem, bytem V Peklovcích 468, Vysoké Mýto jako strana budoucí povinná z věcného břemene a městem Vysokým Mýtem jako strana budoucí oprávněná z věcného břemene dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

987/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny části pozemku označeného jako p. p. č. 286 ostatní plocha - jiná plocha v obci Vysoké Mýto a k.ú. Domoradice v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       22.10.2008

988/08


Rada města   u k l á d á


řediteli příspěvkové organizace M-KLUB připravit veškeré písemné podklady a zajistit veškeré potřebné činnosti související se zrušením příspěvkové organizace a přechodem jejich práv a závazků na město Vysoké Mýto.


                                                                      Zodpovídá:  ředitel M-KLUB

                                                                           Termín:       30.11.2008

989/08


Rada města   b e r e    n a   v ě d o m í

informace pp. starosty, místostarosty a tajemnice.


Ing. Martin   K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

Místostarosta