Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2008-31 ze dne 23. 9. 2008

01.10.08

 

Souhrn usnesení č. 31/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 23. 9. 2008896/08

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 23. 9. 2008 dle předloženého návrhu.


897/08


Rada města   s o u h l a s í


s bezplatným pronájmem bazénu na XV. Ročník Velké ceny města Vysokého Mýta, která se bude konat dne 4. října 2008


898/08


Rada města     n e s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 6 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě ani bytu č. 28 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě panu Jiřímu Šarközimu (nar. 19.01.1987), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto a slečně Zdence Petikové (nar. 21.02.1987), bytem Choceňská 169, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

899/08

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


neobsazení bytu č. 27 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě (1+0) a ponechání tohoto bytu jako rezerva pro případné přidělení bytu v naléhavých případech způsobených živelnou pohromou nebo jiné neočekávané události, nebo v jiných zvláštních případech viz Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/08, čl. V, odst. 1), písm. c) d).


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

                                                                          


900/08


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Věrou Jónovou (nar. 08.02.1969), bytem Na Blahově 430, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

901/08

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Horovou (nar. 28.12.1972), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2009.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

902/08       

                                                                

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Růženou (nar. 17.10.1962) a Robertem (nar. 15.02.1970) Dančovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2009.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

903/08                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar. 11.12.1965) Husárovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2009.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

904/08                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Jaroslavou (nar. 01.01.1955) a Františkem (nar. 23.06.1954) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2009 za  podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy manželé Giňovi uzavřou s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.000,- Kč.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

905/08                                                                         


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

906/08                                                                         


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 48 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Ivanou Giňovou (nar. 07.08.1969), bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

907/08

Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 34 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Natašou Bykarovou (nar. 11.11.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

908/08

                                                                          

Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 758/08 ze dne 27.08.2008.

         Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                          

909/08


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene zřízení a provozování kabelu elektrického vedení se společností Šmídl s.r.o., Čs. Armády 991, 564 01 Žamberk, IČ: 26009030 dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

910/08

                                                                 

Rada města   o d k l á d á


uzavření smlouvy na zajištění eurooken do kanceláří č.12 a č.13 v budově MěÚ B. Smetany č. p. 91.


Termín:       do 30.10.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

911/08

Rada města     b e r e   n a   v ě d o m í  


dokončení architektonické studie Botanické zahrady ve Vysokém Mýtě u Ing. Zdeňka Sendlera, Česká 6, 602 00 Brno do 11.11.2008.

Termín:       do 31.12.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


912/08


Rada města    z r u š u j e

usnesení č. 552/08 a 553/08 ze dne 10.06.2008.

Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


913/08


Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í


Pokračování přípravy realizace projektu přístavba bazénu ve Vysokém Mýtě.

Termín:       do 31.12.2009

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


914/08


Rada města   s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo s firmou SAREKO s.r.o., Husova 187, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IĆ: 45539197 na opravu střechy ZŠ Javornického (Jedná se o opravu okapové římsy, úpravu vnitřního ostění, měděné klempířské prvky u věží) ve výši 253 736,- Kč vč. DPH..


Termín:       do 31.10.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

915/08

Rada města   s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 2 v předloženém znění smlouvy o dílo č. 3506/2008 s firmou B K N spol. s r.o., Vladislavova 29, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto, IĆ: 15028909, s prodlouženým termínem dokončení do 31.1.2009 na zajištění realizační projektové dokumentace na akci Centrum sociálních služeb ve Vysokém Mýtě v celkové výši 1 776 127,- Kč vč. DPH..

Termín:       do 31.10.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


916/08


Rada města   s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 mandátní smlouvy s firmou Dabona s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ:64826996 jejíž předmětem je poradenská činnost mandatáře v rámci přípravy projektu „Rekonstrukce komplexu budov bývalé staré radnice a bývalého soudu č.p. 96, náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě"v předloženém znění. 

Termín:       31.10.2008   

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


917/08


Rada města   u k l á d á


zajistit vedení účetnictví všech MŠ jednou firmou od 01.01.2009


Zodpovídá: OVV

Termín: 30.11.2008

918/08

Rada města   u k l á d á

zajistit zrušení stávajících smluv na vedení účetnictví jednotlivých MŠ


Zodpovídá: OVV

Termín: 30.11.2008

919/08

Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í

informace pp. místostarosty, Kejzlarové, Tomáškové a Mgr. Junka.  

                                                                                                                                                     


Ing. František  J i r a s k ý

Místostarosta


Eva   T o m á š k o v á

člen rady města