Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2008-30 ze dne 16.9.2008

30.09.08

 

Souhrn usnesení č. 30/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 16.9.2008
                                                                                                                                               

861/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 16. 9. 2008 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                          


                 

862/08

Radě města schvaluje

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Starmon, s.r.o., Nádražní 88, 565 01 Choceň, jako dodavatelem stavební akce: Cyklostezka ve Vysokém Mýtě - Ke Šnakovu za nabídkovou cenu 226 889,- Kč vč. DPH. 


Termín:       16.09.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                    863/08

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Pavel Charouz, Hrušová 47, 566 01 Vysoké Mýto  jako dodavatelem akce „Úprava kotelny v Domě dětí a mládeže, Vladislavova 190, Vysoké Mýto" za nabídkovou cenu 510 510,- Kč vč. DPH.


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                    864/08


Rada města schvaluje

dodatek č.2 k mandátní smlouvě na realizaci projektu „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto" v předloženém znění za cenu 152 575,- Kč vč. DPH.


Termín:       30.09.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             865/08


Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto, jako dodavatelem stavební akce:  Úprava vjezdu v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě za cenu 70848,- Kč vč. DPH. 


Termín:       30.9.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

                                                                                             

866/08


Rada města s c h v a l u j e    


přidělení  bytu č. 13 v DPS Komenského 124, pí Pončíkové Růženě, nar. 6.4.1932, bytem Českých Bratří 315, Vysoké Mýto, a  uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


                                                                           Zodpovídá:           Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned


                                                                                    


867/08

Rada města souhlasí

s uzavřením podnájemní smlouvy mezi MĚSTSKÝM KLUBEM Vysoké Mýto s.r.o., IČO 27543111, se sídlem Vysoké Mýto, Litomyšlská 71/IV a Město Vysoké Mýto, Městská knihovna, IČO: 00279773 se sídlem Vysoké Mýto, Litomyšlská 70/IV.

                                                                                    868/08


Rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města následující usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 2 500 000,-- Kč na činnosti Městského klubu Vysoké Mýto, s. r. o. dle příloh.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       září 2008

                                                                                                                

                                                       

869/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Drahomírou Martinkovou (nar. 02.05.1929), bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008


                                                                                    
870/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Janou Horáčkovou (nar. 14.08.1951), bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008


                                                                                    

871/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Jiřinou Rázkovou (nar. 13.11.1943), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008


                                                                                             

872/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 15.07.1964) a Pavlínou (nar. 24.11.1966) Drnkovými, oba bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008


                                                                                    

873/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 18.11.1974) a Jaroslavou (nar. 23.06.1978) Markovými, oba bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008


                                                                                    

874/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Steinem (nar. 14.01.1977),  bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008


                                                                                    

875/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Liborem Javůrkem (nar. 11.06.1967),  bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008                                                                                    

876/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Neljou Blizmanovou (nar. 27.12.1967),  bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

                                                                                    

877/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Petrou (nar. 02.06.1977) a Lubošem (nar. 01.11.1976) Kovačkovými, oba bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008


                                                                                    

878/08


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Miklem (nar. 09.06.1946),  bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

                                                                                    

879/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Josefem (nar. 11.07.1967) a Jaroslavou (nar. 05.11.1967) Částkovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008


                                                                                             

880/08


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Marií Dolanskou (nar. 11.01.1958), bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

                                                                                    

881/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Barborou Viktorovou (nar. 26.09.1979),  bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

                                                                                    

882/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Lucií (nar. 15.06.1980) a Viktorem (nar. 11.01.1976) Baierovými, oba bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

                                                                                             

883/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Lukášem Šejnohou (nar. 07.02.1979),  bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

                                                                                             

884/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Lucií Chlumeckou (nar. 12.02.1974), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008

                                                                                             

885/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Marií Duckou (nar. 21.09.1951),  bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008


                                                                                             

886/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Janou Havlovou (nar. 23.01.1958),  bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2008


                                                                                    

                  

887/08

Rada města  s o u h l a s í

s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku p.č.4644/124 v obci a k.ú. Vysoké Mýto,  mezi paní Hanou Voříškovou, nar. 8.4.1946, bytem 17. listopadu 680, Vysoké Mýto a městem Vysoké Mýto z důvodu prodeje garáže, která se nachází na výše uvedeném pozemku


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.09.2008


                                                                                             888/08


Rada města  s o u h l a s í

s uzavřením nové smlouvy nájemní na pozemek p.č.4644/124 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, s panem Michalem Dvořákem,  nar. 21.9.1970 bytem V Peklovcích 509, Vysoké Mýto a městem Vysoké Mýto. Smlouva mezi městem Vysoké Mýto a panem Dvořákem bude uzavřena po provedení zápisu kupní smlouvy na garáž do KN.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       25.09.2008                                                                                             

889/08

Rada města  s o u h l a s í

se záborem veřejného prostranství  na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě o výměře cca 10 m2 dne 23.9.2008 od 12 do 15 hodin na pořádání předvolební akce MSD-CAR 2008. Akci pořádají Mladí sociální demokraté Hybernská 7, 110 00 Praha1. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

                                                                                Termín:           22.09.2008


                                                                                             890/08

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním Společného setkání mladých lidí z Vysokého Mýta a okolí včetně zapůjčení  stanu, podia a lavic a připojení k elektrické síti. Ekumenické setkání pořádají  mladí lidé z pěti vysokomýtských církví dne 20.9.2008 od 13:30 do večera na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.09.2008


                                                                                   


891/08

Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.2/2008 ve znění doplňku č.1.


                                                                                                                       Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       17.9.2008

                                                                                    

892/08


Rada města bere na vědomí


pořádání předvolební akce MSD-CAR 2008. Akci pořádají Mladí sociální demokraté Hybernská 7, 110 00 Praha 1 dne 23.9.2008 od 12:00 do 15:00 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.

                                                                                    

893/08

Rada města schvaluje

zvýšení platového stupně řediteli Technických služeb Vysoké Mýto od 1.9.2008.


                                                                                    894/08

Rada města bere na vědomí

dopis občanů Limperek ze dne 12.9.2008.

                                                                                    
895/08

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty a tajemnice.  


                                                                                                                                                                        Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta