Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 8.8.2020

Usnesení RM č. 2002-04 ze dne 30.1.2002

30.01.04

 

U s n e s e n í č. 4/02

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 30.1.2002


Rada města souhlasí:

45/02

s přidělením bytu manželům Dastychovým dle předloženého návrhu.


Z: p. Felgr
T: ihned


46/02

s vyplacením odměn předsedům komisí rady města za měsíc leden 2002 dle předloženého návrhu.


Z: p. Pohorská
T: ihned


47/02

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1.000,-- Kč pozůstalým rodinám Davida Kožuského a Jaroslava Garguly, kteří zahynuli při výkonu služby. Finanční sbírku organizuje ZV odborového svazu hasičů Brno a Odborový svaz hasičů.


Z: p. Pohorská
T: ihnedRada města schvaluje:

48/02

pořad schůze rady města konané dne 30.1.2002 dle předloženého návrhu.


49/02

dodatek č. 2 ke smlouvě nájemní mezi městem Vysoké Mýto a SAPA – LPJ spol. s r.o. dle předloženého návrhu.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


50/02

zveřejnění informace o možnosti prodeje části pozemku p.č. 4214/38 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


51/02

zveřejnění informace o možnosti prodeje pozemku p.č. 4232/8 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


52/02

aby do smluv budoucích uzavíraných na budoucí prodej garáží v č.p. 805 a 806 v ul. plk. Kohouta ve Vysokém Mýtě byl zapracován článek o možnosti budoucích kupujících tuto smlouvu vypovědět s tím, že město Vysoké Mýto by jim v tomto případě vrátilo uhrazenou částku na budoucí kupní cenu sníženou o částku 500,- Kč za každý měsíc užívání garáže od doby kolaudace.


Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned


53/02

předložený návrh odpisového plánu Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2001.

Z: p. Ing. Svatoš
T: ihned


Rada města doporučuje:

54/02

ZM schválit smlouvu darovací, směnnou a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a fy K + R Projekt s.r.o. Jirny dle předloženého návrhu.


Z: p. Ing. Pavelka
T: 27.2.2002


55/02

ZM schválit zánik věcného břemene zřízeného ve prospěch města Vysokého Mýta v č.p. 1/III v ul. Brandlova ve Vysokém Mýtě ke dni 31.12.2002 za náhradu ve výši 216.000,- Kč. Věcné břemeno spočívá v oprávnění města Vys. Mýta užívat v tomto objektu bezplatně dvě kanceláře do 14.10.2014.

Z: p. JUDr. Poláček
T: ihned


56/02

ZM zřídit Sociální fond jako trvalý peněžní fond obce, a to včetně předložených Pravidel sociálního fondu.


Z: p. Pohorská
T: 27.2.2002
Rada města projednala:

57/02

rozpočet Města Vysoké Mýto na rok 2002 a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.


Z: p. Ing. M. Zima
T: 27.2.2002
58/02

způsob usměrňování prostředků na platy pro rok 2002 a doporučuje jej předložit zastupitelstvu města ke schválení.


Z: p. Ing. M. Zima
T: 27.2.200259/02

způsob usměrňování mzdových prostředků pro NsP Vysoké Mýto na rok 2002 a doporučuje jej předložit zastupitelstvu města ke schválení.Z: p. Ing. M. Zima
T: 27.2.200260/02

návrh rozpočtu Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na rok 2002 a rozbor hospodaření Fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v roce 2001 a doporučuje oba návrhy zastupitelstvu města ke schválení.


Z: p. Ing. M. Zima
T: 27.2.2002
61/02

předložený projekt francouzsko-českých dnů na rok 2002 a bere tento projekt na vědomí.


Z: p. Ing. Krejza
Rada města jmenuje:

62/02

pátera Mgr. Pavla Mistra, Římskokatolická farnost Vysoké Mýto – Děkanství, ul. Forsterova čp. 161 členem komise pro regeneraci památek a památkových zón.


Z: p. Pohorská
T: ihned
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta