Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2008-27 ze dne 27. 8. 2008

05.09.08

 

Souhrn usnesení č. 27/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 27. 8. 2008


                 

749/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 27. 8. 2008 dle předloženého návrhu.750/08


Rada města     s c h v a l u j e


Směrnici o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/08 v předložené verzi.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       27.08.2008

751/08

Rada města  d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Koncepci hospodaření s bytovým fondem v majetku města Vysokého Mýta - III. etapa v předložené verzi.

                                               Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.09.2008

752/08


Rada města     s c h v a l u j e


převedení užívacích práv k bytu č. 17 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Radky Bursové, bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na pana Vladimíra Josefy (nar. 09.02.1948), bytem Pražská 3003, Teplice.  


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

753/08


Rada města     s c h v a l u j e


převedení užívacích práv k bytu č. 5 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Tomáše Rusína, bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na pana Petra Kubíčka (nar. 19.02.1985), bytem Vraclav 180.        


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

754/08


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Dagmar Benešovou (nar. 17.12.1958), bytem nám. Přemysla Otakara II. 23, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Petra Holomková (nar. 31.07.1989), Chmelová 500, Vysoké Mýto,

3.   Marcela Nováková (nar. 03.08.1970), Džbánov 100.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

755/08

                                                                          

Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Miroslavem Martincem (nar. 03.08.1979), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 15.000,-Kč.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

756/08


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Ladislavem Hylákem (nar. 25.07.1986), bytem U Potoka 751, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Petra Holomková (nar. 31.07.1989), Chmelová 500, Vysoké Mýto,

3.   Kateřina Svatošová (nar. 25.03.1972), Resslovo nám. 77, Chrudim.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

757/08                                                                         


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Svatošovou (nar. 25.03.1972), bytem Resslovo nám. 77, Chrudim. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Jiří Kvapil (nar. 23.01.1942), Hradecká 251, Vysoké Mýto,

3.   Marcela Nováková (nar. 03.08.1970), Džbánov 100.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

758/08


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 4 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě paní Marii Křemenákové (nar. 03.03.1963), bytem Odbojářská 571, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/2 roku.                                        

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

759/08


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 21 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě manželům Milanu Csocso (nar. 21.11.1979), bytem Fibichova 323, Vysoké Mýto a Daně Csocsové (nar. 15.10.1987), bytem Ražňany 161, SR. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/2 roku.                                                                                                                                                                                                                                        Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

760/08                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 9 v č.p. 815  v  ulici V Peklovcích ve  Vysokém Mýtě paní Antonii Frycové (nar. 23.08.1956), bytem Ležáků 674, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/4 roku.                                                                                                                                                                                                                                  Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

761/08                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 447 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Veronikou (nar. 16.06.1983) a Pravoslavem (nar. 12.06.1982) Dvořákovými, oba bytem V Peklovcích 447, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30. 9. 2008

762/08

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Dagmar Vrtiškovou (nar. 20.02.1969), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30. 9. 2008

763/08                                                               


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Fikejzem (nar. 05.10.1984), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30. 9. 2008

                                                                          764/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Zdenou Chadimovou (nar. 24.03.1955), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30. 9. 2008

765/08                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Bartolomejem Rybeckým (nar. 02.08.1944),  bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30. 9. 2008

766/08

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Timčo (nar. 26.02.1963) bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2009.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

767/08                                                               


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Darinou (nar. 21.04.1971) a Michalem (nar. 26.12.1968) Mikerovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

768/08       

                                                                 

Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Martou Giňovou (nar. 29.07.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

769/08                                                                         


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

770/08                                                                         


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Jolanou (nar. 16.04.1950) a Jánem (nar. 30.05.1944) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

771/08                                                               


Rada města     t r v á

na svém usnesení č. 679/08 ze dne 15.07.2008 - neschválit uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 47 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Denisou (nar. 05.08.1985) a Janem (nar. 06.04.1985) Ferkovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008

772/08                                                                         

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 5137/10, 5137/9 a 5137/6 a 5665/2 vše v k.ú. Vysoké Mýto manželům Erice (nar.: 04.02.1972) a Miroslavu (nar.: 17.01.1972) Blažkovým, oba bytem U Potoka 751, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, za kupní cenu 16.744,-Kč.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.09.2008

773/08                                                               

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 5137/11 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Vlastě (nar.: 30.01.1973) a Miroslavu (nar.: 19.02.1969) Tošovským, oba bytem Voštice 109, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, za kupní cenu 20.538,-Kč.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.09.2008

774/08                                                                         

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 4111/120 a p.č. 5103/16 vše v k.ú. Vysoké Mýto manželům Ing. Ivaně Pavlusové (nar.: 08.03.1978), bytem Jilemnického 2217, Pardubice a Pavlu Pavlusovi (nar.: 20.01.1975), bytem Kpt. Poplera 222, Choceňské Předměstí, Vysoké Mýto, za kupní cenu 31.850,-Kč.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       17.09.2008

775/08


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004180/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425 dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.09.2008

776/08

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004106/2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425 dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.09.2008

777/08                                                      


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p.198, ul. Kar. Světlé, Vysoké Mýto označené dle PD jako č. 104, 106, 108, 125 o celkové výměře 63,00 m2 mezi městem Vysokým Mýtem zastoupené Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a panem Karlem Máriem Škopem (nar.: 12.08.1953), bytem Svěchyňova 940, Chrudim, IČ: 11027576. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.10.2008 s tříměsíční výpovědní lhůta. Cena nájemného činí 4.200,-Kč/měsíc + zálohy na služby 1.900,-Kč/měsíc.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       01.10.2008

778/08

                                                                          

Rada města     s ch v a l u j e


Uzavření dohody o ukončení smlouvy č.452 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.08.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Pavlem a Vladimírou Pokornými, bytem Talafusova 563, Vysoké Mýto ke dni 31.12.2008.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:        30.09.2008     

779/08                                                                                  


Rada města  o d k l á d á

uzavření smlouvy o nájmu části pozemku  označeného jako p.p.č. 4288 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a panem Romanem Němcem (nar.12.06.1972), bytem Varšavská 215, Pardubice IČ: 63603578 za účelem umístění reklamního zařízení (billboard). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.09.2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné ve výši 15 000,-Kč bude hrazeno ve dvou splátkách po 7 500,- Kč.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:        01.09.2008    

780/08                                                                         


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu  pozemku  označeného jako p.p.č. 2917 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště v obci a k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a manželi Janou (nar. 25.02.1978) a Martinem (nar.21.11.1975) Dolníčkovými oba bytem Kpt. Jaroše 130, Choceňské Předměstí Vysoké Mýto za účelem uskladnění otopového dříví. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.10.2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné činí 1330,-Kč. V případě upravení a vyklizení pozemku nájemcem do 31.12.2008 bude nájemné za období od 1.10.2008 do 30.9.2009 sníženo na 1,-Kč.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:        15.09.2008 

781/08                                                                         


Rada města  s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o nájmu  části pozemku označeného jako p. p. č. 1982/1 ostatní plocha ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto a to mezi stávajícími vjezdy o výměře 670 m2 mezi městem Vysoké Mýto a společností AUTOSERVIS spol. s r.o., IČ: 00653667, se sídlem Slunečná 76, Vysoké Mýto za účelem vybudování příjezdu a parkovacích míst. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.10.2008 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné činí 20 100,-Kč.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:        15.09.2008     

782/08


Rada města     d o p o r u č u j e


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 1982/1 ostatní plocha ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 1.050 m2 a pozemku označeného jako p. p. č. 1982/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 324 m2.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:        17.09.2008   

783/08


Rada města     s o u h l a s í

se zařazením dotčených komunikací ve vlastnictví města do sítě místních komunikací dle předloženého návrhu.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:        27.08.2008

784/08                                                                         


Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním volebního mítinku na náměstí Přemysla Otakara II. dne 19.09.2008. Akci pořádá ČSSD Ústí nad Orlicí sídlem Vrbová 655, Ústí nad Orlicí. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       19.09.2008

785/08                                                                         

Rada města  s o u h l a s í 

s vyhrazením trvalého parkovacího místa s označením vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou pro pana Karla Vávru, bytem Palackého 509, Vysoké Mýto dle přiloženého nákresu na pozemku označeném jako p. p. č. 818/1 ostatní plocha - zeleň v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.09.2008

786/08                                                                         

Rada města  s o u h l a s í 

s vyhrazením trvalého parkovacího místa pro pana Václava Fajta, bytem Školní 412 Vysoké Mýto dle přiloženého nákresu na pozemku označeném jako p. p. č. 1837/1 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Poplatek za vyhrazení parkovacího místa činí 4 000,- Kč/rok.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.09.2008

787/08


Rada města  s o u h l a s í 

s vyhrazením trvalého parkovacího místa Město Vysoké Mýto - odbor sociálních služeb dle přiloženého nákresu na pozemku označeném jako p. p. č. 4816 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.09.2008

788/08

                                                                          

Rada města     s ch v a l u j e


výpověď smlouvy č.150 ke dni 31.08.2008 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.10.2005 mezi městem Vysoké Mýto a Společenstvím vlastníků pro dům č.p.670 v ulici Ležáků, Litomyšlské Předměstí ve Vysokém Mýtě. IČ: 27475280.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008

789/08                                                                         


Rada města     s ch v a l u j e


výpověď smlouvy č.151 ke dni 31.08.2008 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.10.2005 mezi městem Vysoké Mýto a Společenstvím vlastníků pro dům č.p.671 v ulici Ležáků, Litomyšlské Předměstí ve Vysokém Mýtě. IČ: 27475603

.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008

790/08                                                                         


Rada města     s ch v a l u j e


výpověď smlouvy č.152 ke dni 31.08.2008 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.10.2005 mezi městem Vysoké Mýto a Společenstvím vlastníků pro dům č.p.672 v ulici Ležáků, Litomyšlské Předměstí ve Vysokém Mýtě. IČ: 27476448

.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008

791/08


Rada města     s ch v a l u j e


výpověď smlouvy č.153 ke dni 31.08.2008 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.10.2005 mezi městem Vysoké Mýto a Společenstvím vlastníků pro dům č.p.673 v ulici Ležáků, Litomyšlské Předměstí ve Vysokém Mýtě. IČ: 27477410

.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008

792/08                                                                         


Rada města     s ch v a l u j e


výpověď smlouvy č.154 ke dni 31.08.2008 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.10.2005 mezi městem Vysoké Mýto a Společenstvím vlastníků pro dům č.p.674 v ulici Ležáků, Litomyšlské Předměstí ve Vysokém Mýtě. IČ: 27477428

.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008

793/08                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene zřizování a provozování kanalizace se společností Šmídl s.r.o., Čs. Armády 991, 564 01 Žamberk, IČ: 26009030 dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

Termín: 15. 9. 2008

794/08                                                                         


Rada města   v y h l a š u j e

v souladu s vyhláškou ZM o provedení speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta č. 1/2001, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 06.10.2008  - 10.11.2008, kterou pro město Vysoké Mýto provede  oprávněná osoba - Ing. Jaroslav Drbálek,     675 03 Pozďatín 67,   IČ: 45592888.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OŽP

                                                                           Termín:       ihned

795/08


Rada města    s o u h l a s í

s přijetím finančního daru ve výši 10.000,-Kč slovy desettisíckorunčeských  na ekologické účely od firmy :

Intergal Vrchovina, a.s. se sídlem  Skořenice 135, PSČ 565 01

IČ: 601 09 050

Zodpovídá:          vedoucí OŽP

                                                                           Termín:       ihned


796/08

                                                                          

Rada města   n e s o u h l a s í

s omezením vjezdu traktorů na cestu mezi Vysokým Mýtem a Knířovem  dopravním značením, což znamená zachovat stávající stav.


Zodpovídá:          vedoucí ODO

                                                                           Termín:       ihned

797/08

                                                                 

Rada města    b e r e   n a    v ě d o m í

- bod B 1  nevyhovující stavební stav komunikace u autokempinku na Hartech je vyřizován odborem stavebního úřadu

- ostatní body projednávané v dopravní komisi

Zodpovídá:          vedoucí ODO

                                                                          

798/08


Rada města s c h v a l u j e    


udělení výjimky z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto pro školní rok 2008/2009.

                                                                                       Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                       Termín: ihned

799/08                                                                         

Rada města s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta společnosti ORION-RACING TEAM, s. r. o. Litomyšl ve výši 10 000 Kč na sportovní akci Extrem moto Show pořádanou 2. 8. 2008 ve Vysokém Mýtě.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       září 2008

800/08                                                                         


Rada města s o u h l a s í     


s použitím znaku Města Vysokého Mýta pro firmu Mediatel spol s r.o. Thámova 137/16 Praha 8 dle předložené žádosti.


                                                        Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                        Termín:       20. 9.  2008

801/08                                                      


Rada města    s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou Starmon, s.r.o., Nádražní 88, 565 01 Choceň, jako dodavatelem stavební akce: Cyklostezka ve Vysokém Mýtě - Ke Šnakovu za nabídkovou cenu 2 330 245,- Kč vč. DPH. 


Termín:       do 2.9.2008

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP802/08


Rada města    s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto, jako dodavatelem stavební akce:  Regenerace panelového sídliště Družba - 3.etapa Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 6 248 185,- Kč vč. DPH. 


Termín:       do 2.9.2008

Zodpovídá: Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP


803/08


Rada města b e r e   n a   n a   v ě d o m í


zápis ze schůze finančního výboru č.3/2008 ze dne 25.srpna 2008.


804/08


Rada města s c h v a l u j ezměnu splatnosti kupní ceny nemovitostí vyplývající z Kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 4.6.2008 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a SBD HORIZONT do 5.9.2008..

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

805/08                                                               


Rada města    d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města ke schválení odpis pohledávek z důvodu jejich nevymahatelnosti na základě metodického pokynu č.10/2007 vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR dle  předloženého seznamu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       17.09.2008

806/08                                                                         


Rada města    s c h v a l u j e

odpis pohledávek z důvodu jejich nevymahatelnosti na základě metodického pokynu č.10/2007 vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR dle předloženého seznamu.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

807/08


Rada města   d o p o r u č u j ezastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.2/2008.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       17.09.2008

808/08                                                                         


Rada města    d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení uzavření smluv o převzetí ručitelského závazku za úvěry přijaté společností Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ: 25951378 od Komerční banky, a.s , IČ: 45317054, ve výši 4.590.000,-Kč se splatností 2 roky a ve výši 2.780.000,-Kč se splatností 6 let s účelem použití úvěrů na pořízení nového vyvážecího traktoru PONSSE BUFALO.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       17.09.2008

809/08                                                                         


Rada města   d o p o r u č u j ezastupitelstvu města odložit projednání žádosti pana Boštíka ze dne 6.6.2008 do doby ukončení konkurzního řízení na jeho osobu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       17.09.2008

810/08                                                               


Rada města    b e r e   n a   n a   v ě d o m í


rezignaci Dr. Mlíky na členství v kulturní komisi od 31. 12. 2008 z důvodu odchodu do důchodu.


811/08


Rada města   b e r e   n a   n a   v ě d o m í

abdikaci Dr. Mlíky na funkci šéfredaktora Vysokomýtského zpravodaje od 31. 12. 2008  z důvodu odchodu do důchodu

812/08

Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í

Informace pp. starosty, tajemnice a Kejzlarové.  

                                                                                                                                   


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta