Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2003-50 ze dne 30.12.2003

30.12.03

 
U s n e s e n í č. 50/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 30. 12. 2003Rada města schvaluje:

932/ 03

pořad schůze rady města konané dne 30.12.2003 dle předloženého návrhu.

933/03

rozpočtové opatření č.4/2003 dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned

934/03


rozdělení komunikací ve Vysokém Mýtě na místní komunikace a účelové komunikace dle předloženého návrhu.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

935/03


uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Vysoké Mýto a ČR – Pozemkovým fondem, se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1 v předloženém znění.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

936/03


vypovězení smlouvy o nájmu pozemku p.č. 1126/3 v k.ú. Vysoké Mýto uzavřené dne 28.června 1999 mezi městem Vysoké Mýto a panem Josefem Kymrem, Škrétova 31, Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

937/03

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysokým Mýtem a Ing. Petrem Dufkem, bytem U Bažantnice 786, Heřmanův Městec v předloženém znění.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

938/03


služební cestu p. Dr. Chalupy do Paříže ve dnech 3. – 8. 1. 2004.


Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihnedRada města souhlasí:

939/03

s poskytnutím dotace Hospici Anežky České v Červeném Kostelci ve výši Kč 2.000,--.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

940/03

s prodejem přebytečného a neupotřebitelného majetku Nemocnice Vysoké Mýto dle předloženého seznamu gymnáziu Letohrad za odhadní cenu.

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihnedRada města doporučuje

941/03

ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 1121/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 33 m2 ve vlastnictví pana Luboše Merkla, Libušínská 14, Žďár nad Sázavou a paní Lenky Toušovské, Palackého 580, Pardubice za pozemek p.č. 1126/4 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 40 m2 ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


Rada města bere na vědomí:

942/03

termín konání příštího zasedání RM dne 6. 1. 2004 od 13 hod.

943/03


konání tříkrálové sbírky ve dnech 4. – 11. 1. 2004 na území Vysokého Mýta.

944/03


informace starosty a místostarosty


Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta