Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2003-49 ze dne 22.12.2003

22.12.03

 
U s n e s e n í č. 49/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 22.12.2003Rada města schvaluje:

926/ 03

pořad schůze rady města konané dne 22.12.2003 dle předloženého návrhu.

927/03

vypsání výběrového řízení na funkci ředitele/ky Nemocnice Vysoké Mýto.


Rada města pověřuje:

928/03

Ing. Jana Plachého, bytem Zámrsk 145, 565 43 Zámrsk kontrolou a odsouhlasováním, případně zamítnutím veškerých úkonů souvisejících s předmětem činnosti příspěvkové organizace Nemocnice Vysoké Mýto dle zřizovací listiny ze dne 19.6.2001 a to včetně doplňkové činnosti.


Rada města ukládá:

929/03

tajemnici MěÚ vypsat výběrové řízení na funkci ředitele/ky Nemocnice Vysoké Mýto.

Z: p. Pohorská
T: ihned
930/03


ředitelce Nemocnice Vysoké Mýto umožnit kontrolu Ing. Janu Plachému, osobě pověřené ve smyslu usnesení RM.

Z: p. Ing. Urešová
T: ihned


931/03


ředitelce Nemocnice Vysoké Mýto provádět veškeré úkony související s předmětem činnosti příspěvkové organizace Nemocnice Vysoké Mýto dle zřizovací listiny ze dne 19.6.2001 a to včetně doplňkové činnosti, pouze po předchozím souhlasu Ing. Jana Plachého, osoby pověřené ve smyslu usnesení RM.

Z: p. Ing. Urešová
T: ihned
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta