Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 5.4.2020

Usnesení RM č. 2003-44 ze dne 25.11.2003

25.11.03

 
U s n e s e n í č. 44/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 25. 11. 2003

Rada města souhlasí:

834/03

s napojením plynové přípojky pana Drahoslava Nováka, U Potoka 755, Vysoké Mýto a Miroslava Popelky, V Peklovcích 479, Vysoké Mýto na plynovod ve vlastnictví města Vysoké Mýto za podmínky, že každý z žadatelů poskytne městu Vysoké Mýto dar ve výši 10.000,-Kč.


Z:
pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

835/03

s poskytnutím finančních příspěvků vysokomýtským důchodcům na vánoční nadílky dle předloženého návrhu.


Z:
sl.Bc Kateřina Rejentová
T: ihned
Rada města schvaluje:

836/03

pořad schůze rady města konané dne 25. 11. 2003 dle předloženého návrhu.

837/03


navýšení počtu pracovníků zařazených v MěÚ Vysoké Mýto o 13 s účinností od 1. 12. 2003.

Z:
pí.Ladislava Pohorská
T: ihned


838/03

odměny ředitelů organizačních složek města Vysokého Mýta dle přílohy v předloženém znění.


Z:
pí.Ladislava Pohorská
T: ihned

839/03


odměny ředitelům příspěvkových organizací města Vysokého Mýta dle přílohy v předloženém znění.

Z:
pí.Ladislava Pohorská
T: ihned

840/03


poskytnutí dotace Společnosti železniční při DKV Česká Třebová ve výši Kč 5.000,-- na výdaje spojené s pořádáním jízdy parních vlaků spojené s Mikulášskou nadílkou.

Z: p. Ing. Michal Zima
T: ihned


Rada města projednala:

841/03

a schvaluje plán práce a složení inventarizační komise.

Z:
pí.Ladislava Pohorská
T: ihnedRada města bere na vědomí:

842/03

informace p. Ledajakse
843/03


informace p. Perhtena


844/03

informace starosty a místostarosty.Rada města ukládá:


845/03


předložit výsledky inventarizace a závěrečnou zprávu radě města v termínu do 30. 3. 2004.


Z:
pí.Ladislava Pohorská
T: ihnedBohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta