Usnesení RM č. 2003-41 ze dne 6.11.2003

06.11.03

 
U s n e s e n í č. 41/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 6. 11. 2003Rada města schvaluje:

789/03

pořad schůze rady města konané dne 6. 11. 2003 dle předloženého návrhu.


Rada města bere na vědomí:

790/03

informace starosty a místostarosty.


791/03


informace p. Ing. Josefa Janečka.


792/03


názory jednotlivých členů ZM.

Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta