Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2008-25 ze dne 15.7.2008

22.07.08

 

Souhrn usnesení č. 25/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 15.7.2008
635/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 15. 7. 2008 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                

                                                                                                                                                                           


636/08

Rada města schvaluje


záměr na „rozšíření digitálně technické mapy pro celé správní území obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto a správci sítí jako poskytovateli průběhu sítí.


Termín:       do 31.12.2009

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             637/08

Rada města doporučuje

ZM přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města jmenuje

Ing. Františka Jiraského zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořízení změny č.2 a č.3 územního plánu.


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

                                                                                             

638/08

Rada města zrušuje


usnesení č. 510/08.


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             639/08

Rada města jmenuje


hodnotící komisi a zároveň komisi pro otevírání obálek podle § 71 odst.3) zákona č.137/2006 Sb. Pro posouzení a hodnocení výběrového řízení na zhotovitele akce „Domov důchodců Vysoké Mýto" v tomto složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Předseda komise - Ing. František Jiraský, místostarosta města (Ing. Pavel Vacek, zastupitel města )

Člen komise - Ing. Roman Baťa                  (Jaroslav Mlejnek)

Člen komise - Ing. František Eliáš               (Marcela Kubešová)

Člen komise - Lubomír Dostál                             (Ing. Oldřich Pavelka)

Člen komise - Ing. Jiří Fišer                       ( Ing. Pavel Král)

Člen komise - Ing. Luboš Karmín               (Ing. Václav Nádvorník)

Člen komise - Ing. Jan Plachý                    (Pavel Lohnický)


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             640/08


Rada města doporučuje

ZM přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města mění

usnesení č. 90/08 takto částka 2 205 000,-Kč v textu se nahrazuje částkou

1 290 000,-Kč.

Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

                                                                                             

641/08

Rada města schvaluje


uzavření dodatku č. 1 v předloženém znění smlouvy o dílo č. 3506/2008 s firmou B K N spol. s r.o., Vladislavova 29, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto, IĆ: 15028909, s prodlouženým termínem dokončení na zajištění projektové dokumentace k územnímu, stavebnímu a zadávacímu řízení na akci Centrum sociálních služeb ve Vysokém Mýtě.


Termín:       do 31.7.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             

642/08

Rada města schvaluje


smlouvu o dílo v předloženém znění s Ing.arch. Milanem Košařem se sídlem : Husova 1848, 530 03  Pardubice IĆ: 70165807, na vypracování urbanisticko - architektonickou studie úpravy Vaňorného náměstí ve Vysokém Mýtě v celkové výši 191 590 Kč včetně DPH.


Termín:       do 31.7.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             643/08


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 Vysoké Mýto jako dodavatelem projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, provedení stavby a dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele akce: Přístavba bazénu ve Vysokém Mýtě v celkové výši 654 500,- Kč včetně DPH.


Termín:       do 31.7.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             644/08


Rada města bere na vědomí


hodnocení Výboru Regionální rady Severovýchod o projektech Rekonstrukce budovy bývalé staré radnice (soudu) a Centra sociálních služeb ve Vysokém Mýtě.


                                                                                             645/08


Rada města ukládá


zajistit přípravu se všemi náležitostmi pro podání žádosti o dotaci z prostředků Evropské unie, v oblasti 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu  na projekt Rekonstrukce budovy bývalé staré radnice (soudu) do další výzvy..


Termín:       do 31.5.2009

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             


646/08


Rada města jmenuje


hodnotící komisi a zároveň komisi pro otevírání obálek podle § 71 odst.3) zákona č.137/2006 Sb. Pro posouzení a hodnocení výběrového řízení na zhotovitele akce „Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto" v tomto složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Předseda komise - Ing. František Jiraský, místostarosta města (Ing. Pavel Vacek, zastupitel města )

Člen komise - Ing. Roman Baťa                  (Jaroslav Mlejnek)

Člen komise - Ing. František Eliáš               (Marcela Kubešová)

Člen komise - Lubomír Dostál                             (Ing. Oldřich Pavelka)

Člen komise - Ing. Jiří Fišer                        (Ing. Pavel Král)

Člen komise - Ing. Luboš Karmín               (Ing. Václav Nádvorník)

Člen komise - Ing. Jan Plachý                    (Pavel Lohnický)


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


                                                                                             


647/08


Rada města s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta Integrované střední škole technické ve výši 5 000 Kč na mezinárodní třístranný projekt Nechme dřevo pomáhat.

                                                       

                                                                             Zodpovídá:  vedoucí OVV                                                                        Termín:     srpen 2008


                                                                                                                                                     


648/08


Rada města     s c h v a l u j e

SOD ze dne 07.08.2008 mezi firmou VTZ s.r.o. a Městem Vysokým Mýtem na práce v budově Gymnázia ve Vys. Mýtě v předloženém znění.                                                                       

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                   Termín:      31.07.2008   


                                                                                             

649/08


Rada města     s ch v a l u j e


výpověď Smlouvy č.448 o nájmu části pozemku uzavřené dne 05.11.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Marcelou a Pavlem Břeňovými, bytem Prokopa Velikého 602, Vysoké Mýto.                                                        

                                     

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008

                                                                                            

650/08

Rada města     s ch v a l u j e


výpověď Smlouvy č.496 o nájmu části pozemku uzavřené dne 03.11.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Zdenkou a Jaroslavem Čiperovými, bytem Prokopa Velikého 602, Vysoké Mýto.                                                                                              

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             


651/08


Rada města     s ch v a l u j e


výpověď Smlouvy č.500 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.12.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Martou a Jaromírem Mokrejšovými, bytem Prokopa Velikého 602, Vysoké Mýto.                                                                                              

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             652/08


Rada města     s ch v a l u j e


výpověď Smlouvy č.454 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.12.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Dagmar a Vladimírem Ropkovými, bytem Prokopa Velikého 602, Vysoké Mýto.                                                                                              

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


        

653/08

                                                                                    

Rada města     s ch v a l u j e


výpověď Smlouvy č.478 o nájmu části pozemku uzavřené dne 30.10.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Marií a Stanislavem Zrutskými, bytem Prokopa Velikého 602, Vysoké Mýto.                                                                                              

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             


654/08


Rada města     s ch v a l u j e


výpověď Smlouvy č.481 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.12.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Karlem Miřiňovským, bytem Prokopa Velikého 603, Vysoké Mýto.                                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             


655/08


Rada města     s ch v a l u j e


výpověď Smlouvy č.439 o nájmu části pozemku uzavřené dne 02.11.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a paní Marií Provazníkovou, bytem Prokopa Velikého 603, Vysoké Mýto.                                                                                             

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             

656/08


Rada města     s ch v a l u j e

výpověď Smlouvy č.480 o nájmu části pozemku uzavřené dne 01.11.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Marií a Josefem Šimonovými, bytem Prokopa Velikého 603, Vysoké Mýto.                                                                                       

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             

657/08


Rada města    s ch v a l u j e


výpověď Smlouvy č.441 o nájmu části pozemku uzavřené dne 03.12.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a paní Vlastou Vomočilovou, bytem Prokopa Velikého 603, Vysoké Mýto.                                                                                            

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             


658/08


Rada města     s ch v a l u j e


výpověď Smlouvy č.492 o nájmu části pozemku uzavřené dne 05.12.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Jindřiškou a Jaroslavem Vondrovými, bytem Prokopa Velikého 603, Vysoké Mýto.                                                                                             

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             

659/08


Rada města     s ch v a l u j e


výpověď Smlouvy č.486 o nájmu části pozemku uzavřené dne 15.11.2004 mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Marií a Karlem Jiskrovými, bytem Prokopa Velikého 602, Vysoké Mýto.                                                                                           

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008

                                                                                    

660/08


Rada města     s ch v a l u j e


výpověď Smlouvy č.143 o nájmu části pozemku uzavřené dne 30.06.2005 mezi městem Vysokým Mýtem a Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 684 v ulici Lidická, Litomyšlské Předměstí, ve Vysokém Mýtě, se sídlem Lidická 684, Vysoké Mýto


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             


661/08


Rada města     s ch v a l u j e


výpověď Smlouvy č.144 o nájmu části pozemku uzavřené dne 30.06.2005 mezi městem Vysokým Mýtem a Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 685 v ulici Lidická, Litomyšlské Předměstí, ve Vysokém Mýtě, se sídlem Lidická 685, Vysoké Mýto


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             

662/08


Rada města     s ch v a l u j e


uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č. 1006 o nájmu části pozemku uzavřené mezi městem Vysoké Mýto jako nájemcem a manželi Mgr. Mirkou a Miloslavem Pátkovými a manželi Ing. Janou a Ing. Mgr. Milanem Sochorovými dne 28.02.2005 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             


663/08


Rada města     s o u h l a s í


aby investiční akci „Rekonstrukce kanalizace v areálu Vak a MěBP Vysoké Mýto" ve výši 919 000,-Kč (bez DPH) investovala a následně odepisovala obchodní společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o..


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             

664/08


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336 dle předloženého znění

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008

                                                                                             

665/08

Rada města  d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 2/88  v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 259/10000 na společných částech domu č.p. 87, č.p. 88 a č.p. 89 a na pozemcích označených jako p.p.č. 346/1, 346/2 a 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Ing. Václavu a Mgr. Jitce Nádvorníkovým, oba bytem V Peklovcích 813, Vysoké Mýto za cenu ve výši 662 000,- Kč. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za uvedenou sjednanou kupní cenu. V případě neuzavření smlouvy ZM schvaluje prodej výše uvedeného bytu včetně podílu 259/10000 na stavebních a společných prostorách a na pozemcích osobám dle následujícího pořadí:

2) Jitka Holčáková, Husova 262, Holice za cenu ve výši 652 600,- Kč,

3) Ludmila Balcarová, B. Němcové 169, Vysoké Mýto za cenu ve výši 651 000,- Kč.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2008


                                                                                             

666/08


Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 529/08 ze dne 03.06.2008.


         Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                   


667/08


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 7 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě paní Marcele Novákové (nar. 03.08.1970), bytem Džbánov 100. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                                                                                                                                                                                       Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                             


668/08


Rada města     s c h v a l u j e


přidělení  bytu č. 35 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě paní Stanislavě Braunerové (nar. 25.11.1955), bytem Chmelová 446, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/4 roku. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.

                                                                                                                                                                                            Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                                                                                     


669/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Robinem Šťastným (nar. 16.07.1985), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008                                                                                             

670/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Alenou (nar. 25.09.1976) a Miroslavem (nar. 05.02.1976) Juráskovými, oba bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008                                                                                             

671/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Emilií Dlouhou (nar. 07.12.1943), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                             

672/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Janou (nar. 19.05.1973) a Danielem (nar. 30.04.1972) Jonovými, oba bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                             

673/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Hlaváčovou (nar. 18.09.1983), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008                                                                                             

674/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlou (nar. 04.04.1944) a Jaromírem (nar. 30.05.1939) Navrátilovými, oba bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                             675/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 53 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Kvintusovou (nar. 22.06.1940), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                             


676/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Ivanou (nar. 15.11.1973) a Ivanem (nar. 08.09.1967) Pavlákovými, oba bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2009. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                                                         

677/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Robertem (nar. 10.01.1969) a Ivetou (nar. 01.06.1972) Duždovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2008 za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy manželé Duždovi uzavřou s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.000,- Kč. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                             

678/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976) bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2008. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                             


679/08


Rada města     n e s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 47 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Denisou (nar. 05.08.1985) a Janem (nar. 06.04.1985) Ferkovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.08.2008


                                                                                                      

680/08


Rada města souhlasí


s konáním příštího zasedání RM dne 5.8.2008


                                                                                             


681/08

Rada města bere na vědomí

dotaz p. Dosoudila z ČTK Pardubice ze dne 9.7.2008.

                                                                                             

682/08

Rada města schvaluje

služební zahraniční cestu do partnerského města Pyrzyce pro Mgr. Boženu Rejlkovou ve dnech 17. a 18. 7. 2008.

683/08                                                                         

                                                                                             

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a tajemnice.  

                                                                                    


Ing. Martin  K r e j z a

starosta
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta