Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2003-38 ze dne 21.10.2003

21.10.03

 
U s n e s e n í č. 38/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 21.10.2003
RM jako zástupce jediného společníka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s. r. o.


schvaluje:

713/03

pravidla sociálního fondu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s. r. o. dle předloženého návrhu.
Rada města souhlasí:

714/03

s úpravou provozní doby Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, tj. 6.30 – 16.00 hodin s platností od 1. listopadu 2003

Z: sl. Bc. Kateřina Rejentová
T: ihned

715/03


s převodem práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o výstavbě a o smlouvy budoucí na zřízení bytové jednotky v č. p. 513, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto uzavřené se společností KVARTA, spol. s r. o., IČ: 13582747 dne 20. 2. 1999, na Ing. Josefa Barcala, Husova 124, Vysoké MýtoZ: p. JUDr. Libor Poláček
T: ihned
716/03

s využitím sálu Šemberova divadla dne 6. 12. 2003 za účelem konání benefičního koncertu pro Nemocnici Vysoké Mýto, na kterém vystoupí operní pěvkyně pí. Přívratská. Spolupořadatelem akce bude město Vysoké Mýto.

Z: pí. Ladislava Pohorská

T: ihned


717/03

se zveřejněním možnosti prodeje garáží v domě 817 a 818 v ulici Plk. B. Kohouta včetně podílu na zastavěném pozemku.


Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned


Rada města schvaluje:

718/03

pořad schůze rady města konané dne 21.10.2003 dle předloženého návrhu.719/03


zveřejnění informace o možnosti prodeje domu č. p. 57 v Domoradicích – bývalá Základní škola stojící na st. p. č. 48, st. p. č. 48, p. p. č. 61/3, p. p. č. 61/4, p. p. č. 61/8 a p. p. č. 61/9 v k. ú. Domoradice.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

720/03


zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu, výpůjčky pozemku p. č. 4289/64 v k. ú. Vysoké Mýto


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


721/03

seznam budoucích nájemců domu 817 a 818 v ulici Plk. B. Kohouta dle předloženého návrhu družstva MVMB DOMUS.


Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned


722/03


výši nájemného a poplatků v domě 817 a 818 v ulici Plk. B. Kohouta dle předloženého návrhu
.

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned


723/03


podání žádostí o dotace z Programu podpory sociální inkluze příslušníků romských komunit – sub-program Podpora terénní sociální práce 2004.

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihnedRada města doporučuje:


724/03

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje organizační složky města Domov – Penzion pro důchodce a Pečovatelská služba k 30. listopadu 2003Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihnedRada města jmenuje:725/03


pí. Ing. Ivetu Fajglovou, Choceň Koldín 90, vedoucí Odboru sociálních služeb MěÚ Vysoké Mýto s účinností od 1. 12. 2003.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
Rada města bere na vědomí:


726/03


informace starosty a místostarosty.727/03

expozici putovní výstavy Ríkám s vámi Ř o cizincích v Pardubickém kraji, která proběhla 18. 10. 2003 na Náměstí Přemysla Otakara II.
728/03

celonárodní veřejnou sbírku „ Bílá pastelka“, která proběhla dne 15. 10. 2003 i ve Vysokém Mýtě.
729/03

konání příštího zasedání RM ve čtvrtek 30. října 2003 od 13 hod.730/03

záměr projektu ENTREVUE na rok 2004.

Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta