Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2008-24 ze dne 1. 7. 2008

15.07.08

 

Souhrn usnesení č. 24/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 1. 7. 2008621/08

                                                                                   

Rada města    s c h v a l u j e

pořad schůze rady města konané dne 1. 7.  2008 dle předloženého návrhu.


622/08


Rada města s c h v a l u j e    

odměny ředitelů ZŠ a MŠ  Vysokého Mýta v navržené výši.

        

                                                                                       Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                       Termín: ihned

623/08


Rada města s c h v a l u j e   

platový tarif a příplatek za vedení paní ředitelce MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto Editě Lipavské dle výše uvedeného návrhu.

                                                                                      Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                      Termín: ihned

624/08


Rada města s o u h l a s í     


s použitím znaku Města Vysokého Mýta pro 1.FC Nejzbach na propagační materiál o oddíle.

                                                        Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                        Termín:       20. 7.  2008


625/08


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. IZ-12-2000072/VB/1 na zřízení věcného břemene dle předloženého znění se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 27232425 .

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008

626/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto, spol. s r.o.    s c h v a l u j e

Výroční zprávu společnosti za rok 2007.

Zodpovídá:  jednatel společnosti

                                                                           Termín:       ihned

627/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto, spol. s r.o.    s c h v a l u j e

Účetní uzávěrku společnosti za rok 2007.

                                                                 Zodpovídá:  jednatel společnosti

                                                                           Termín:       ihned

628/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o.    b e r e   n a    v ě d o m í

informace o zasedání dozorčí rady Městského bytového podniku Vysoké Mýto, spol. s r. o.

                                                                           Z: jednatel společnosti

                                                                           T: ihned

629/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o.    b e r e   n a    v ě d o m í

Výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto, spol. s r. o. za rok 2007.

                                                                           Z: jednatel společnosti

                                                                           T: ihned

630/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o.    s c h v a l u j e

Účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. za rok 2007.

                                                                           Z: jednatel společnosti

                                                                           T: ihned
631/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o.   s c h v a l u j e

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu.


                                                                           Z: jednatel společnosti

                                                                           T: ihned

632/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o.   s c h v a l u j e

rozdělení zisku Městského bytového podniku Vysoké Mýto s. r. o. za rok 2007 dle předloženého návrhu.

                                                                           Z: jednatel společnosti

                                                                           T: ihned

633/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o.    s c h v a l u j e

Výplatu podílu na zisku pro vlastníka Město Vysoké Mýto a výplatu odměny pro člena dozorčí rady dle předloženého návrhu.

                                                                           Z: jednatel společnosti

                                                                           T: ihned

634/08

                                                                          

Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

informace pp. starosty, místostarosty, tajemnice a Tomáškové.


                                             
Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta