Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2008-23 ze dne 24.6.2008

07.07.08

 

Souhrn usnesení č. 23/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 24.6.2008574/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 24. 6. 2008 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                           

575/08

               

Rada města doporučuje:


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se zrušuje vyhláška č.3/2003  o místním poplatku ze vstupného ve znění  vyhlášky č. 2/2004 a 9/2006

                                                                                               

                                                                          

         

576/08

Rada města     schvaluje


přidělení bytu č. 10 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě v zájmu města paní Lence Šotnerové (nar. 08.09.1972), bytem Pod Kasinem 63, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li paní Šotnerová plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnankyní Městského úřadu Vysoké Mýto. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                                         

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008

                                                                                             

577/08                          


Rada města     schvaluje


přidělení bytu č. 8 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě v zájmu města Ing. Pavlu Vlčkovi (nar. 26.03.1948), bytem Družba 1197, Brumov-Bylnice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li Ing. Vlček plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnán ve školství ve Vysokém Mýtě. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                                            

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             

578/08


Rada města     zrušuje

usnesení Rady města č. 484/08 ze dne 20.05.2008.


         Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned                                                                                             

579/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 780 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Františkem (nar. 27.10.1982) a Vendulou (nar. 16.05.1983) Kroulíkovými, oba bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                                                                                                                  

580/08


Rada města     zrušuje

usnesení Rady města č. 485/08 ze dne 20.05.2008.


         Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

581/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Gabrielou (nar. 22.11.978) a Ľuboslavem (nar. 12.08.1973) Gažiovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             


582/08


Rada města     schvaluje


směnu bytu č. 11 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé  Daniel (nar. 13.07.1980) a Jana (nar. 12.05.1981) Vannayovi, oba bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto za byt č. 18 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Lucie (nar. 16.02.1978) a Lukáš (nar. 19.05.1983) Tillovi, bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             


583/08


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 8 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě panu Martinu Horváthovi (nar. 10.12.1987) a paní Marii Petikové (nar. 09.04.1986), oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že pan Horváth spolu s paní Petikovou vrátí byt č. 28 v č.p. 171 v ulici Čapkovská, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.                                                                                                                                                                                                                                     Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                 Termín:       31.07.2008


                                                                                             

584/08


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 1 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě slečně Veronice Giňové (nar. 19.10.1989), bytem nám. Tyršovo 228, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                                                                                                                                                                        Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             


585/08


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 5 v č.p. 858  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě paní Žanetě Giňové (nar. 20.12.1979) a panu Janu Žigovi (nar. 11.01.1985), oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že paní Žaneta Giňová vrátí byt č. 24 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.

                                                                                                                                                                                            Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                    

586/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Štolbovou (nar. 01.07.1980), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                  


587/08                                                                         


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Pavlou Řeháčkovou (nar. 13.01.1972), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                    


588/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Richardem Bittnerem (nar. 27.07.1981), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku, za podmínky, že před podpisem smlouvy zaplatí dluh vůči MěBP. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                          

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             


589/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                                                                                   


590/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             


591/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             592/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 56 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 17.01.1976) a Marcelou (nar. 25.11.1978) Kováčovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             


593/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 30 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní  Annou Giňovou (nar. 03.05.1979) a panem Romanem Cibulou (nar. 05.05.1973), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku, za  podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy Anna Giňová a Roman Cibula uzavřou s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 500,- Kč. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008                                                                                             

594/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 09.10.1981) a Jiřím (nar. 12.09.1980) Burianovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy manželé Burianovi uzavřou s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.000,- Kč. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             

595/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 46 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní  Darinou Husárovou (nar. 22.11.1987) a panem Jaroslavem Dadučem (nar. 07.06.1986), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2008, za  podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy Darina Husárová a Jaroslav Daduč uzavřou s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 2.000,- Kč. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             

596/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 34 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Natašou Bykarovou (nar. 11.11.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2008, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy paní Bykarová uzavře s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 2.000,- Kč. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             


597/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Svobodou (nar. 15.12.1955), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2008. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             


598/08


Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Vlastimilem Pekařem (nar. 12.10.1951), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


                                                                                             

599/08


Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Miroslavem (nar. 28.02.1974) a Marcelou (nar. 14.11.1979) Giňovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008

                                              

                                                                                             

600/08


Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 26 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 07.12.1981) a Adamem (nar. 01.11.1981) Giňovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008


601/08                                                                                  

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním prezentační akce na ORION CUP - EXTREME MOTO SHOW 2008 na náměstí Přemysla Otakara II. dne 01.08.2008. Akci pořádá společnost ORION - RACING TEAM s.r.o., sídlem Na Lánech 1, Litomyšl. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.07.2008


                                                                                             


602/08


Rada města  b e r  e    n a    v ě d o m í

výpověď  smlouvy č.166 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.08.2006 mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Lenkou a Josefem Uskobovými, Vanice 16, Vysoké Mýto.


                                                                                             


603/08


Rada města     s ch v a l u j e


uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č. 166 o nájmu části pozemku uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a manželi Lenkou a Josefem Uskobovými dne 31.08.2006 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.07.2008

                                                                 

                                                                                    

604/08

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí č. - Sp 45/2007 Ha mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Vysokým Mýtem v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             

605/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny části pozemku označeného jako p. p. č. 1515/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             

606/08

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny části pozemku označeného jako p. p. č. 1981/2 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             


607/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny pozemku označeného jako p. p. č. 3397/14 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.06.2008


                                                                                             


608/08


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na  komunikační vedení pod označením V. Mýto (UO), Průhony III, ÚPS, ZTV, dle předloženého znění se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 601 93 336.

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       15.07.2008


                                                                                    

609/08


Rada města jmenuje

Ing. Luboše Karmína, bytem Vračovice-Orlov čp. 40 členem stavební komise s účinností od 1.7.2008.


                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                            

                                                                                             

610/08

Rada města schvaluje

služební zahraniční cestu do partnerského města Korbach pro Ing. Krejzu, Ing. Jiraského a Mgr. Vedrala ve dnech 3. - 6. 7. 2008.

                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská


611/08

Rada města schvaluje

odměnu řediteli Technických služeb Vysoké Mýto dle návrhu členů RM.

                                                                           Zodpovídá: Ing. Jiraský                                                                             Termín: ihned

612/08

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a tajemnice.  


                                                                                                                                                                                  

613/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje


program jednání valné hromady konané dne 24.6.2008 dle předloženého návrhu.


                                                                                             


614/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje

výroční zprávu společnosti za rok 2007.


                                                                                                          Zodpovídá: p. Machata

                                                                           Termín: ihned


                                                                                    615/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje


roční účetní závěrku společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.  za rok 2007.


Zodpovídá: p. Machata

Termín: ihned


                                                                               


616/08

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o. rozděluje

zisk společnosti za rok 2007 takto:

  • 1. 21.000 Kč do rezervního fondu .
  • 2. 112.261 Kč do sociálního fondu
  • 3. 271.393 Kč nerozdělený zisk

Zodpovídá: p. Machata

Termín: ihned


                                                                                    


617/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje


hospodaření sociálního fondu  společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.  za rok 2007


Zodpovídá: p. Machata

Termín: ihned


              


618/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


zprávu jednatele o činnosti společnosti za leden - duben  2008.

Zodpovídá: p. Machata

Termín: ihned

        

                                                                          

619/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o. souhlasí


s provedením výše uvedených změn v sociálním fondu společnosti.

Zodpovídá: p. Machata

Termín: ihned

620/08

                                                                                   

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje


vyplacení odměny jednateli společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá: Ing. Krejza

                                                                           Termín: ihned                                                                          Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta