Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2008-22 ze dne 17. 6. 2008

25.06.08

 

Souhrn usnesení č. 22/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 17. 6. 2008


555/08

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 17. 6. 2008 dle předloženého návrhu.


556/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Mgr. Miroslavem (nar. 28.09.1970) a Mgr. Ladou (nar. 22.02.1971) Cejpovými, oba bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008

557/08Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Marií Čáslavkovou (nar. 12.08.1970), bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008

558/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Marií Severovou (nar. 16.08.1950), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008

559/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Dušanem (nar. 03.10.1973) a Petrou (nar. 27.08.1974) Kheilovými, oba bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008

560/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Hurtem (nar. 03.01.1977),  bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008

561/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Verou Nejković (nar. 12.05.1937) a Miodragem Nejković (nar. 08.05.1932), oba bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008

562/08


Rada města     s c h v a l u j e


převedení užívacích práv k bytu č. 10 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Františka Skipaly, bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na pana Zdeňka Mencla (nar. 02.08.1981), bytem Slov. nár. povstání 606, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                        

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2008

563/08


Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi Vysoké Mýto, Žerotínova 60, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70998701 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 83.976,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 2 splátkách v následujících termínech a výši:


30.06.2008            41.988,-Kč

15.12.2008            41.988,-Kč.

                                                                  Zodpovídá:   ředitelka organizace

                                                                  Termín:       15.12.2008

564/08


Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická Vysoké Mýto, Lidická 688, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70998680 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 50.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 2 splátkách v následujících termínech a výši:


30.06.2008            25.000,-Kč

15.12.2008            25.000,-Kč.

                                                                  Zodpovídá: ředitelka organizace

                                                                  Termín:       15.12.2008

565/08

Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná Vysoké Mýto, Slunečná 220, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70998698 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 91.788,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 2 splátkách v následujících termínech a výši:


30. 6.2008             45.894,-Kč

15.12.2008            45.894,-Kč.


                                                                  Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                  Termín:       15.12.2008

566/08

Rada města   u k l á d á

vedoucímu odboru vnitřních věcí prověřit možnost vedení účetnictví všem mateřským školkám stejnou účetní firmou.


Zodpovídá:          vedoucí OVV

                                                                  Termín:       31.8.2008

567/08


Rada města n e s c h v a l u j e

prominutí místního poplatku ze vstupného.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

568/08


Rada města   u k l á d á


JUDr. Poláčkovi předložit do příští schůze RM návrh vyhlášky zrušující poplatek ze vstupného.

Zodpovídá:          vedoucí OPR

                                                                           Termín:       ihned

569/08


Rada města   u k l á d á


JUDr. Poláčkovi podat na příští schůzi RM informaci o poplatku z ubytovací kapacity.

Zodpovídá:          vedoucí OPR

                                                                           Termín:       ihned

570/08


Rada města s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta Mateřské škole Pod Smrkem ve výši 1 000 Kč na realizaci akce pro děti Setkání na Růžovém paloučku dne 19. 6. 2008.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OVV

                                                                           Termín:       červen 2008

571/08


Rada města   s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s  firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto jako dodavatelem akce: Parkování v  ulici V Peklovcích před bytovými domy č.p. 501 - 510 ve Vysokém Mýtě v celkové výši 2 574 450,- Kč vč. DPH


Termín:       do 30.7.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

572/08


Rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s  firmou CLIM-tech s.r.o., Staré náměstí 67, 516 01 Rychnov nad Kněžnou jako dodavatelem akce: Klimatizace podkroví v Základní škole Javornického 2, Vysoké Mýto v celkové výši 1733568,20 Kč vč. DPH.


Termín:       do 30.7.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


573/08


Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í

informace pp. starosty, místostarosty, Tomáškové a Mgr. Junka .

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta