Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2008-21 ze dne 10. 6. 2008

18.06.08

 

Souhrn usnesení č. 21/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 10. 6. 2008


                                                       

539/08

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 10. 6. 2008 dle předloženého návrhu.


540/08


Rada města   s c h v a l u j e

rozpočet MŠ Kamarádi Vysoké Mýto na rok 2008 v předloženém znění.

Z: ředitelka MŠ Kamarádi

T: ihned


541/08

Rada města   s c h v a l u j e

odpisový plán MŠ Kamarádi Vysoké Mýto na rok 2008 v předloženém znění.

Z: ředitelka MŠ Kamarádi

T: ihned


542/08

Rada města   s c h v a l u j e

rozpočet MŠ Lidická Vysoké Mýto na rok 2008 v předloženém znění.

Z: ředitelka MŠ Lidická

T: ihned


543/08


Rada města   s c h v a l u j e

odpisový plán MŠ Lidická Vysoké Mýto na rok 2008 v předloženém znění.

Z: ředitelka MŠ Lidická

T: ihned


544/08


Rada města   s c h v a l u j e

rozpočet MŠ Slunečná Vysoké Mýto na rok 2008 v předloženém znění.

Z: ředitelka MŠ Slunečná

T: ihned


545/08


Rada města   s c h v a l u j e

odpisový plán MŠ Slunečná Vysoké Mýto na rok 2008 v předloženém znění.

Z: ředitelka MŠ Slunečná

T: ihned


546/08


Rada města   u k l á d á


na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci M-klub Vysoké Mýto, Litomyšlská 71, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70890102 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 291.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta v termínu do 30.června 2008.


Z: ředitel M-KLUBu

T: 30.06.2008


547/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu budov č.p. 69 na pozemku označeném jako p. p. č. 1187/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto včetně pozemku, č.p. 70 na pozemku označeném jako p. p. č. 1188 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku, č.p. 71 na pozemku označeném jako p. p. č. 1189 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku, část (vlastnický podíl 1393/2500) budovy č.p. 72 na pozemku označeném jako p. p. č. 1193/1 zastavěná plocha a nádvoří včetně části pozemku, č.p. 281 na pozemku označeném jako p. p. č. 1280/1 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku, bez č.p. na pozemku označeném jako p. p. č. 1187/3 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku, bez č.p. na pozemku označeném jako p. p. č. 1190 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku a pozemky označené jako p. p. č. 1191/1 zahrada, p. p. č. 1191/2 zahrada, p. p. č. 1278/2 zastavěná plocha a nádvoří, p. p. č. 1279/2 zastavěná plocha a nádvoří a p. p. č. 1280/3 zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi. Za podmínky, že ZM schválilo vznik společnosti M-KLUB Vysoké Mýto, s.r.o.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.06.2008

548/08

Rada města   s o u h l a s í


se zveřejněním záměru prodeje bytu č. 2  v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě, včetně podílu ve výši 259/10000 na společných částech domu č.p. 87, 88 a 89 a na pozemcích označených jako p. p. č. 346/1, 346/2 a 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347 zahrada vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.06.2007

549/08

Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í

informace ze zasedání Komise pro mládež a tělovýchovu.


550/08


Rada města   s c h v a l u j e

odpisový plán příspěvkové organizace M-KLUB na rok 2008 v předloženém znění.


Z: ředitel M-KLUBu

T: ihned


551/08


Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í

žádost manželů Patkových o změnu územního plánu Vysokého Mýta v lokalitě „Mlýnský potok 1".


552/08


Rada města   u k l á d á  

vedoucímu OÚPRR uzavřít na základě doporučení výběrové komise SOD na zhotovení plastiky „Osamělý měsíc" v prostoru fontány v Havlíčkových sadech s Klárou Klose.


Z:  vedoucí OÚPRR

T: 15.07.2008


553/08


Rada města   u k l á d á  

starostovi města jednat s pí Klose o definitivní podobě plastiky „Osamělý měsíc" v prostoru fontány v Havlíčkových sadech, s doporučením zvážit umístění vodního prvku do návrhu předloženého autorkou.


Z: starosta

T: 10.07.2008


554/08

Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í

informace starosty, místostarosty, PaedDr. Podroužka a Tomáškové.

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta