Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2003-28 ze dne 15.7.2003

15.07.03

 
U s n e s e n í č. 28/03


z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 15.7.2003

Rada města souhlasí:

483/03

s cenou 200,--Kč/m2 za další využití půdního prostoru o celkové rozloze 16,5 m2 v čp. 517, ul. Palackého, byt č. 9.

Z: p. Ropek

Starosta výkon tohoto usnesení pozastavil.484/03

se zveřejněním možnosti prodeje objektu bývalé ZŠ Domoradice.


Z: p. Ropek
pí. Ing. Holubová
T: ihned


485/03

se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebo prodeje pozemku p. č. 39/2 v katastrálním území Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


486/03

se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebo prodeje pozemku p. č. 39/3 v katastrálním území Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned487/03

se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebo prodeje pozemku p.č. 39/1 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

488/03

se zveřejněním informace o možnosti prodeje garáží v čp. 804 stojící na st.p.č. 4664/40, čp. 805 stojící na st.p.č. 4664/41 a čp. 806 stojící na st.p.č. 4664/42 v k.ú. Vysoké Mýto, v ulici Plk.B.Kohouta, Vysoké Mýto.

V suterénu (I.PP) těchto nemovitostí se nacházejí nebytové jednotky – garáže a to jednotka:
č.13/804, č. 14/804, č. 15/804, č. 16/804 , č. 17/804 , č. 18/804, č. 19/804 , č. 20/804 ,
č. 17/805 , č. 18/805 , č. 19/805 , č. 20/805, č. 21/805 , č. 23/805
č. 13/806 , č. 14/806 , č. 15/806 , č. 16/806 , č. 17/806 , č. 18/806 , č. 19/806, č.20/806, 21/806.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

489/03

se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebo prodeje objektu bývalé Mateřské školky Pivovarská čp. 335, na p.č. 1928, včetně této parcely, p.č. 1929/1 a 1929/2 vše v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

490/03

se zveřejněním informace možnosti pronájmu nebo prodeje části p.p. 3237/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře cca 26710 m2.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

491/03

s účastí města Vysokého Mýta na veletrzích v CR dle předloženého návrhu.


Z: sl. Bc. Rejentová


492/03

s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc červen 2003 dle předloženého návrhu.


Z: p. Pohorská
T: ihned
Rada města schvaluje:

493/03

pořad schůze rady města konané dne 15.7.2003 dle předloženého návrhu.


494/03

předložený seznam žadatelů do zařízení sociální péče ve Vysokém Mýtě.


Z: p. Vondřejcová
T: ihned


495/03

služební cestu pro Ing. Krejzu, Mgr. Vondráčka a Bc. Rejentovou do Korbachu (SRN) ve dnech 3.-7.července 2003.

Z: p. Pohorská

Rada města doporučuje:

496/03

ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 55.000,- Kč na rekonstrukci školního hřiště ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto po předchozím projednání ve stavební komisi a finančním výboru.


Rada města bere na vědomí:

497/03

návrhy koncepcí sociálních služeb ve Vysokém Mýtě p. Vondřejcové (vedoucí OSZ), Bc. Kopeckého (ředitel Domov-Penzion pro důchodce) a p. Březinové (vedoucí pečovatelské služby). Doporučení ZM nebo schválení RM proběhne na některém z příštích zasedání RM.

498/03

informace o úpravě dvora v ul. Husova čp. 156


499/03

informaci ředitele MBP Vysoké Mýto p. Ropka o havarijním stavu střechy v čp. 780-783 ul. V Břízkách.


500/03

informaci ředitele firmy Nopek, spol. s r.o. Vysoké Mýto p. Štanglici.

501/03

rezignaci členů povodňové komise města p. Jiřího Kadavého, Vysoké Mýto 411/II, p. Pavla Kalouse, Vysoké Mýto 12/II ze zdravotních důvodů, z pracovních důvodů p. Ing. Václava Sadílka, Vysoké Mýto 4/IV.


502/03

informace starosty a místostarosty.Rada města jmenuje:

503/03

komisi pro hodnocení nabídky dodavatele stavebních prací na akci městský stadion – tribuna, Vysoké Mýto ve složení:
Ing. Martin Krejza, Ing. Oldřich Pavelka, Ing. Jindřich Svatoš, Jiří Ropek, Lubomír Dostál (náhradníky Ing. Václav Sadílek, Ing. Václav Nádvorník, Jiří Kovařík, Dagmar Šaldová, Aleš Felgr).


Z: p. Ing. Pavelka


504/03

do funkce ředitelky Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto paní Věru Pešinovou s účinností od 1. 7. 2003
.


Z: sl. Bc. Rejentová

505/03

členy povodňové komise města:

Ing. Martin Krejza, Vysoké Mýto 248/IV
Ing. Václav Nádvorník, Vysoké Mýto 813/IV
Ing. Veronika Richtrová, Lhůta 25, Vysoké Mýto - zapisovatelka
Ing. Jana Holubová, Vysoké Mýto 448/II
Pavel Dvořák, Vysoké Mýto 378/III
Lukáš Vágner, Vysoké Mýto 658/IV
Ladislav Giňa, Vysoké Mýto 14/I
Evžen Picek, Mostek 51, 565 01 Mostek

Z: p. Pohorská

506/03

na základě žádosti předsedy stavební komise p. Ing. Schejbala p. Václava Jetmara, bytem Mánesova 207, Vysoké Mýto členem stavební komise.

Z: p. PohorskáRada města odvolává:

507/03

RM odvolává z funkce člena povodňové komise města p. Matouška Jana, Slatina 101.

Z: p. PohorskáRada města zrušuje:

508/03

v usnesení RM č. 17/03 ze dne 29. 4. 2003 bod 297/03 v plném znění.509/03

část usnesení č. 15/00, bod g) ze dne 19. 4. 2000.


Starosta výkon tohoto usnesení pozastavil

Rada města ukládá:

510/03

řediteli MBP Vysoké Mýto p. Ropkovi provést poptávkové řízení na firmu, která by provedla opravu střechy na domě čp. 780-783 ul. V Břízkách.


Z: p. Ropek
T: ihned
511/03

p. Ing. Holubové, vedoucí OSM oslovit s nabídkou na prodej objektu bývalé ZŠ Domoradice stávajícího nájemce.


Z: p.Ing.Holubová
T: 31.7.2003

512/03

p. Ing. Holubové, vedoucí OSM předložit na příští jednání RM rozbor a posudek naposledy uskutečněných prodejů nemovitostí z majetku města (ceny dle posudků a ceny, za které byl uskutečněn prodej).

Z: p. Ing. Holubová
T: 29.7.2003


Bohuslav F e n c l
starosta

Ing. Martin K r e j z a
místostarosta