Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 4.8.2020

Usnesení RM č. 2003-26 ze dne 1.7.2003

01.07.03

 
U s n e s e n í č. 26/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 1. 7.2003


Rada města souhlasí:

466/03


s použitím znaku města na přítisk k poštovní známce pro Klub filatelistů Vysoké Mýto.
Z: p. Aleš Felgr
T: ihned

467/03


souhlasí s vyřazením telefonní ústředny za 139. 190,-Kč.

Z: p. Aleš Felgr
T: ihned468/03


s vypsáním výběrového řízení na výběr pojišťoven pro uzavření pojistných smluv a tímto úkonem pověřuje makléře JUDr. Jaroslava Vaňka, Beckovského 2045, Havlíčkův Brod.Z:
pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

Rada města schvaluje:

469/03

pořad schůze rady města konané dne 1. 7. 2003 dle předloženého návrhu.470/03

uzavření Smlouvy na zřízení věcného břemene na budovu č.p. 817 a 818 ve Vysokém Mýtě mezi Městem Vysoké Mýto a Českým Telecomem, a. s. V současné době bude na žádost Českého Telecomu a. s. . V současné době bude na žádost Českého Telecomu a. s. uzavřena Dohoda o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na budovu č. p. 817 a 818 ve Vysokém Mýtě.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


471/03

částku za překop pozemku ve vlastnictví Města Vysoké Mýto, za účelem vybudování inženýrských sítí ( přípojky a hlavní vedení ) ve výši Kč 20,-- za každý započatý metr délky překopu. Tato částka bude hrazena stavebníkem.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


472/03

odměny ředitelům příspěvkových organizací M-Klub Vysoké Mýto, Technické služby Vysoké Mýto a Nemocnice Vysoké Mýto a to takto: řediteli M-Klubu Vysoké Mýto ve výši jedenapůlnásobku měsíčního platu, řediteli Technických služeb Vysoké Mýto ve výši jednoho měsíčního platu a ředitelce Nemocnice Vysoké Mýto ve výši jednoho měsíčního platu.


Z: pí.Ladislava Pohorská
T: ihned


473/03

p. místostarostovi Ing. Martinovi Krejzovi zahraniční služební cestu do Bratislavy ve dnech 18. –20. července 2003.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města vydává:

474/03

Nařízení města Vysokého Mýta č. 1/2003, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Z: p. JUDr. Libor Poláček
T: ihned


Rada města jmenuje:

475/03

vedoucím odboru dopravních a občanských agend p. Mgr. Vladimíra Bělouška, narozeného dne 26. 4. 1957, bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto s účinností od 1. září 2003.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

Rada města poskytuje:

476/03

dotaci Kč 3.000,-- Spolku přátel Růžového paloučku se sídlem v Újezdci u Litomyšle.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned


Rada města bere na vědomí:

477/03

informace p. místostarosty Ing. Martina Krejzy.Rada města ukládá:

478/03


pí. tajemnici Ladislavě Pohorské přizvat na příští zasedání Rady města Vysoké Mýto dne 15. července 2003 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví pí. Romanu Vondřejcovou a ředitele DPD p. Bc. Jana Kopeckého.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: 15. 7. 2003

479/03

komisi pro výchovu a vzdělávání a komisi pro mládež a tělovýchovu projednat na svém zasedání využití nerozdělených dotací.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

480/03


pí. tajemnici Pohorské vyžádat na odboru školství, kultury a cestovního ruchu architektonickou studii hřiště u ZŠ Jiráskova.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta
Eva Tomášková

členka RM