Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.2.2020

Usnesení RM č. 2003-25 ze dne 24.6.2003

24.06.03

 
U s n e s e n í č. 25/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 24.6.2003


Rada města souhlasí:

453/03

s předloženým návrhem odpisového plánu Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2003.

Z: p. Ing. Svatoš
T: ihned


454/03

s uzavřením smlouvy o dílo s firmou MěSP s.r.o., Jiřího z Poděbrad 122, Vysoké Mýto jako zhotovitelem akce Bytový dům Husova č.p. 156 ve Vysokém Mýtě – fasáda, za cenu ve výši 1 669 967,- Kč jako cenou konečnou.

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


455/03

se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebo prodeje pozemku p.č. 2577/4 v k..ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


456/03

se zveřejněním informace o možnosti prodeje pozemku p.č. 2983/4 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


457/03

se zveřejněním možnosti pronájmu části pozemku p.č. 1515/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 25 m2.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned458/03

s přidělením bytu č. 20 v ulici Čapkovská 171, Vysoké Mýto Anežce Fekové, (nar. 2.12.1980), trvale bytem Fibichova 205, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je písemný souhlas s hrazením nájemného ze sociálních dávek.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


459/03

s přidělením bytu č. 7 v ulici Čapkovská 171, Vysoké Mýto Romaně Dudové , (nar. 22.8.1978), trvale bytem Korábova 25, Vysoké Mýto a Milanu Giňovi (nar. 10.1.1976) trvale bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto . Podmínkou přidělení bytu je, že v případě jejich rozchodu nebude žádný z nich uplatňovat nárok na byt.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihnedRada města schvaluje:

460/03

pořad schůze rady města konané dne 24.6.2003 dle předloženého návrhu.


461/03

přidělení bytu č.16 v č.p. 778, ul. V Břízkách Aleně Hollové (nar. 14.10.1977) a Kristianovi Tangishakovi (nar. 26.11.1976). Nájem bude na dobu určitou 3 měsíců s možností prodloužení, budou-li Alena Hollová a Kristian Tangishak nadále zaměstnáni v nemocnici ve Vysokém Mýtě.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
Rada města doporučuje:

462/03

po projednání ve finančním výboru ZM schválit navýšení rozpočtu města o tyto akce :

  • úprava ploch na Masarykově náměstí ve výši 360 tis. Kč
  • úprava komunikace ulice Dostojevského ve výši 174 tis. Kč
  • oprava ulice souběžné s ulicí Žižkova ve výši 911 tis. Kč


463/03

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 4644/78 v k.ú. Vysoké Mýto firmě NOPEK spol. s r.o. za cenu dohodou ve výši 500,- Kč za m2 + náklady města.
Rada města trvá:

464/03

na původním usnesení RM č. 18 ze dne 5.5.2003, bod č. 308/3.


Z: p. HolubováRada města bere na vědomí:

465/03

informace starosty p. Fencla.Bohuslav F e n c l
starosta
Eva Tomášková

členka RM