Usnesení RM č. 2003-24 ze dne 17.6.2003

17.06.03

 
U s n e s e n í č. 24/03
z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 17. 6. 2003


Rada města souhlasí:

449/03

se stanovením osobního ohodnocení ředitelkám MŠ Štefánikova, MŠ Lidická, MŠ Žerotínova a MŠ Slunečná dle předloženého návrhu.


Z:
sl. Bc. Kateřina Rejentová

T: ihned
Rada města schvaluje:

450/03

pořad schůze rady města konané dne 17.6.2003 dle předloženého návrhu.


Rada města bere na vědomí:

451/03

informace starosty města p. Fencla.

Rada města ukládá:

452/03

dopravní komisi projednat možnost zbudování přechodu přes trať v ulici Štefánikova.

Z: p. Vladimír Voráček
T: ihnedBohuslav F e n c l
starosta
Mgr. Josef Vondráček
člen RM