Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2008-18 ze dne 13. 5. 2008

16.05.08

 

Souhrn usnesení č. 18/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 13. 5. 2008
436/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 13. 5. 2008 dle předloženého návrhu.437/08

Rada města    s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s  firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 25953818 jako dodavatelem stavební akce malého rozsahu:  Infrastruktura pro separaci odpadů ve Vysokém Mýtě - vybudování sběrných míst v celkové výši 2 070 823,- Kč vč. DPH.

Termín:       do 30.6.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


438/08


Rada města   d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje

pořízení Změny č.2 územního plánu Vysokého Mýta předmětem změny je žádost Brück AM s.r.o. Zámrsk o změnu využití pozemků pole na průmyslovou zónu. Změna č.2 bude na náklady Brück AM s.r.o. Zámrsk.

Termín:       do 31.5.2010

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje439/08


Rada města   o d k l á d á


schválení rozpočtu ZŠ Jiráskova na zasedání RM dne 20. 5. 2008.


                                                                           Z: Mgr. Miroslav Miška

                                                                           T: 20. 5. 2008

                                                                 

440/08


Rada města   u k l á d á

starostovi města zajistit jmenování p. Zdeňka Pohorského do funkce ředitele nově vzniklé společnosti s ručením omezeným zajišťujícím činnosti stávající příspěvkové organizace M-KLUB Vysoké Mýto.

Z: p. starosta

T: červenec 2008

441/08

Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

informace starosty a tajemnice.  

                                                                                    


Ing. Martin  K r e j z a

starosta
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta