Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2008-16 ze dne 29. 4. 2008

06.05.08

 

Souhrn usnesení č. 16/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 29.4.2008        


404/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 29.4.2008 dle předloženého návrhu.
405/08


Rada města    s c h v a l u j e

rozpočet Základní školy Javornického na rok 2008.                                                                                                                                                            

406/08

Rada města   s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo č. 3544/2008 s firmou B K N spol. s r.o., Vladislavova 29, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto, IĆ: 15028909, jejíž předmětem je aktualizace investičního záměru pro rok 2008 - úprava projektové dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentaci podle zákona č.137/2006 Sb. na akci „Domov důchodců ul. Žižkova ve Vysokém Mýtě" v celkové výši Kč 154.700,--.

Termín:       do 31.5.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

407/08

Rada města   s c h v a l u j e


zajištění posouzení odtokových poměrů v průmyslové zóně s vlivem na Blahovským potok firmou ŠINDLAR s.r.o., 533 22 Býšt , IĆ: 26003236 v celkové výši 58875 vč. DPH.

Termín:       do 31.6.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
408/08


Rada města   s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl IČ: 64255611 jako zpracovatelem projektové dokumentace včetně výkazu výměr a zajištění inženýrské činnosti na akci: „Cyklostezka Ke Šnakovu" ve Vysokém Mýtě v celkové výši 125 307 Kč vč. DPH..

Termín:       do 31.06.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

409/08

Rada města   s c h v a l u j e


zajištění projektové dokumentace na akci „Klimatizace ZŠ Javornického" pro zadávací řízení.


Termín:       do 31.06.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
410/08


Rada města   s c h v a l u j e   


zvýšení platového tarifu platovým postupem u p. ředitelky ZŠ Vysoké Mýto, Javornického Mgr. Soni Teplé dle předloženého návrhu.


                                                                                      Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                      Termín: ihned

411/08

                                                                          

Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

informace starosty, místostarosty a Kejzlarové.


                                                                                             


        


Ing. Martin  K r e j z a

starosta


Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta