Usnesení RM č. 2003-16 ze dne 22.4.2003

22.04.03

 


U s n e s e n í č. 16/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 22. 4. 2003Rada města souhlasí:

283/03


s použitím znaku města firmou Mediatel ke zveřejnění v tištěných a elektronických Zlatých stránkách.


Z: p. Aleš Felgr
T: ihned


Rada města schvaluje:

284/03


pořad schůze rady města konané dne 22. 4. 2003 dle předloženého návrhu.

285/03


ceník vstupného na Tyršovu veřejnou plovárnu ve Vysokém Mýtě platný od 1. 5. 2003 dle předloženého návrhu.
Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
T: ihned

286/03


ceník vstupného na KPB ve Vysokém Mýtě platný od 1. 9. 2003 dle předloženého návrhu.


Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
T: ihned

Rada města jmenuje:

287/03


do konkurzní komise na obsazení místa ředitele Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto tyto členy:

Mgr. Josef Vondráček – předseda komise,
Bc. Kateřina Rejentová – zástupce zřizovatele,
Mgr. Renata Černíková – zástupce Krajského úřadu Pardubického kraje,
Mgr. Hana Smolíková – zástupce České školní inspekce,
Eva Krejsová – ředitelka MŠ Záměstí, Choceň,
Miloslava Jelínková – pedagog z MŠ Slunečná, Vysoké Mýto.


Z:sl.Bc.Kateřina Rejentová
T: ihned

Rada města odkládá:

288/03


projednání navrácení bytu č. 3 v č.p. 776, ul. V Břízkách městu Vysokému Mýtu do jednání RM 29. 4. 2003.

Z: sl. Ing. Jana Doležalová

T: 29. 4. 2003


Rada města bere na vědomí:


289/03


informace starosty města.Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta