Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2008-15 ze dne 22.4.2008

29.04.08

 

Souhrn usnesení č. 15/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 22.4.2008


364/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 22.4.2008 dle předloženého návrhu.


                                                                                             

                                                                          

365/08


Rada města schvaluje


rozpočet Základní školy Vysoké Mýto, Knířov na rok 2008.


                                                                                             


366/08


Rada města schvaluje


odpisový plán Základní školy Vysoké Mýto, Knířov na rok 2008.


                                                                                             


367/08


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města

schválit rozpočtovou změnu pro Základní školu Vysoké Mýto, Knířov na rok 2008.


                                                                                            

368/08


Rada města odkládá


schválení rozpočtu Základní školy Vysoké Mýto, Javornického na rok 2008.


                                                                  Zodpovídá: ředitelka školy

                                                                  Termín: 29.4.2008369/08


Rada města ukládá


ředitelům příspěvkových organizací projednat návrhy rozpočtů na rok 2009 do 15.2.2009 na zasedání RM.


Zodpovídá: ředitelé příspěvkových organizací

                                                                           Termín: 15.2.2009


                                                                                             

370/08


Rada města s c h v a l u j e

udělení dotace města Vysokého Mýta Spolku přátel Růžového paloučku se sídlem v Újezdci u Litomyšle ve výši 2 000 Kč na realizaci tradiční slavnosti na Růžovém paloučku dne 6. 7. 2008.                           


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       květen 2008


                                                                                             


371/08

Rada města   u k l á d á

Ing. Michalu Zimovi připravit návrh rozpočtového opatření na snížení dotace na sportovní aktivity v roce 2008 z Kč 840.000,-- na Kč 820.000,-- tj. o Kč 20.000,-- a zároveň o tuto částku povýšit dotace udělované radou města.

                                                                           Zodpovídá: vedoucí OFI

                                                                           Termín: červen 2008      


                                                                                    

372/08


Rada města s c h v a l u j e

udělení dotace města Vysokého Mýta Junáku - středisko 534 14 Vydří stopa Vysoké Mýto ve výši 20 000 Kč na nákup vojenského stanu - hangáru na vybavení tábořiště na Stvořidlech.

                           

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       květen 2008

                                                                                             

373/08


Rada města odkládá

udělení dotace města Vysokého Mýta občanskému sdružení LAXUS Hradec Králové.  

        

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:  29.4.2008


                                                                                             

374/08


Rada města s o u h l a s í


s prodloužením odkladu rozhodnutí o zřízení informačního centra do

31. 12. 2008

                                                       

                                                                             Zodpovídá:  vedoucí OVV                                                                        Termín:     31. 12. 2008
                                                                                             

375/08


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy č. IV-12-2003040/VB/01 o zřízení věcného břemene dle předloženého znění se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 27232425 .

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008

                                                                                                                                                     

376/08

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny části pozemků označených jako p. p. č. 4875/7 a p. p. č. 4872 ostatní plocha - ostatní komunikace vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                                             377/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny pozemků označených jako p. p. č. 1970/76 ostatní plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                                             

378/08

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce firmy Solo Praha s.r.o. - dovozce zahradní techniky na Masarykově náměstí dne 16.05.2008. Akci pořádá pan Pavel Jeník, bytem: Kpt. Poplera 178, Vysoké Mýto. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

379/08


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Drahoslavou (nar. 07.11.1945) a Petrem (nar. 13.09.1947) Fikejzovými, oba bytem B. Smetany 92, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Antonia Frycová (nar. 23.08.1956), Ležáků 674, Vysoké Mýto,

3.   Barbora Synková (nar. 29.12.1982), Sladovnická 430, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             

380/08


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě se slečnou Martinou Faltysovou (nar. 16.10.1983), bytem Dolní Sloupnice 30. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 15.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Eva Jandová (nar. 04.11.1964), Svařeň 9, Vysoké Mýto,

3.   Irena Bartheldiová (nar. 19.04.1973), 9. května 470, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008

                                                                                    

381/08


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Zdenkem Bartánusem (nar. 23.08.1953), bytem B. Smetany 92, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Barbora Synková (nar. 29.12.1982), Sladovnická 430, Vysoké Mýto,

3.   Stanislava Braunerová (nar. 25.11.1955), Chmelová 446, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             


382/08


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Pytlíkovou (nar. 31.08.1979), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že paní Pytlíková vrátí byt č. 17 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého (1+1), který nyní užívá v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 27.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Radek Spilko (nar. 05.03.1974), Sv. Čecha 70, Vysoké Mýto a Lucie Spilková (nar.    21.04.1979), Cerekvice nad Loučnou,

3.   Jiří (nar. 24.03.1978) a Kateřina (nar. 04.06.1985) Baňkovi, oba bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             383/08


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Jeníkem (nar. 24.04.1985), bytem V Peklovcích 707, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 15.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Barbora Synková (nar. 29.12.1982), Sladovnická 430, Vysoké Mýto,

3.   Martin Kechner (nar. 05.08.1987), Kpt. Jaroše 134, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             


384/08


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Evou Jandovou (nar. 04.11.1964), bytem Svařeň 9, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 15.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Milan (nar. 23.05.1961) a Petra (nar. 22.01.1970) Vyhnálkovi, oba bytem Javornického 2, Vysoké Mýto,

3.   Martin Kechner (nar. 05.08.1987), Kpt. Jaroše 134, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             


385/08


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 7 v č.p. 857  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Pavlu (nar. 30.03.1984) a Adrianě (nar. 19.07.1984) Ferkovým, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manželé Ferkovi vrátí byt č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova, který nyní užívají v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.

                                                                                                                                                                                            Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             


386/08


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 52 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Martě (nar. 02.07.1977) a Romanu (nar. 16.09.1977) Csocsovým, oba bytem Pražská 80, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.

                                                                                                                                                                                            Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             


387/08


Rada města     schvaluje


přidělení bytu č. 2 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě panu Petru Husákovi (nar. 14.08.1946), bytem nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                           

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             


388/07


Rada města     schvaluje


přidělení bytu č. 11 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě v zájmu města panu Ing. Vojtěchu Mikyskovi (nar. 10.01.1080), bytem Průmyslová 168, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li Ing. Mikyska plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnán ve školství ve Vysokém Mýtě. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                                         

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             


389/08


Rada města     schvaluje


převedení užívacích práv k bytu č. 4 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Jiřího Střílka, bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na pana Pavla Pokorného (nar. 13.10.1961), bytem Plk. B. Kohouta 805, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                            

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             


390/08


Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem Dědem (nar. 17.03.1962), bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto a Václavou Dědovou (nar. 01.04.1969), bytem Chmelová 445, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             


391/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou (nar. 26.12.1961), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             


392/08

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Albertem Horváthem (nar. 15.08.1941), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             


393/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s manželi Jindřichem (nar. 15.07.1948) a Ilonou (nar. 21.05.1953) Husákovými, oba bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             

394/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 43 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Olgou (nar. 04.04.1971) a Ladislavem (nar. 19.09.1975) Petíkovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.05.2008


                                                                                             

395/08


Rada města bere na vědomí


rozdělení dotace na poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu  Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností dle varianty č. 1 předloženého návrhu.

                                                                                             

396/08


Rada města ukládá


řediteli M-klubu přepracovat návrh rozpočtu M-klubu Vysoké Mýto na rok 2008.


                                                                                     Zodpovídá: Dr. Mlíka

Termín: 15.5.2008


                                                                                             


397/08


Rada města bere na vědomí


výstupy pracovní skupiny pro stanovení výše daně z nemovitosti.

                                                                                             398/08


Rada města bere na vědomí


zápis z jednání komise pro Regeneraci památek a památkových zón konané dne 11.4.2008.                                                                                             


399/08


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. ukládá


dozorčí radě Městského bytového podniku Vysoké Mýto navrhnout prémiové ukazatele pro ředitele Městského bytového podniku Vysoké Mýto.


                                                                  Zodpovídá: předseda dozorčí rady

                                                                  Termín: 30.6.2008                                                                                              

                                                                                                                


400/08


Rada města schvaluje


darovací smlouvu se společností EKOLA České Libchavy s.r.o.


                                                                  Zodpovídá: Ing. Jiraský

                                                                  Termín: ihned                                                                                           401/08


Rada města schvaluje


smlouvu o instalaci a zajištění provozu mincovních parkovacích automatů a smlouvu nájemní s firmou Citymeter s.r.o. Praha.


                                                                           Zodpovídá: Ing. Jiraský

                                                                           Termín: ihned                                                                                           


402/08


Rada města bere na vědomí


zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 16.4.2008.                                                                                             


403/08


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a tajemnice.  


                                                                                                     


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta