Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2003-11 ze dne 18.3.2003

18.03.03

 
U s n e s e n í č. 11/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 18. 3. 2003

Rada města souhlasí:

206/03


s pořádáním akce Klubu Polski Fiat 126 P dne 31.05.2003 od 9,00 do 15,00 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě bez poplatku.
Klub v průběhu celé akce bude odpovídat za pořádek a po skončení akce si zajistí úklidové práce.


Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned207/03

s tím, že zasedání RM dne 8. 4. 2003 bude výjezdní a proběhne v objektu Policie ČR Vysoké Mýto.


Z: pí. Pohorská
T: ihned


208/03


s prodloužením termínu kontroly čerpání poskytovaných finančních prostředků určených pro mládež, tělovýchovu a sport v letech 2000 - 2002 do 30. 6. 2003.

Z: pí. Pohorská
T: ihned


Rada města schvaluje:


209/03

pořad schůze rady města konané dne 18.3.2003 dle předloženého návrhu.


210/03


zveřejnění možnosti prodeje, pronájmu nebo směny pozemku p.č. 1972/14 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

211/03


převedení užívacích práv k bytu č.2 v ulici Prokopa Velikého 715/IV na paní Vlastu Pechancovou (narozena 24. 3. 1976), trvale bytem Prokopa Velikého 715/IV, Vysoké Mýto

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

212/03

přidělení bytu č. 15 v č.p. 777 v ulici V Břízkách velikosti 1+1 panu Martinu Drdlovi (narozen 9. 2. 1980) za podmínky předplacení ročního nájemného ve výši 16 000,-Kč. Nájem bude na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li pan Drdla nadále zaměstnán u Policie ČR.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

213/03


směnu bytů mezi paní Natašou Bykarovou (nar. 11.11.1971), trvale bytem Husova 857, Vysoké Mýto, č.b.6 a panem Pavlem Ferkem (nar.20.11.1964) trvale bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto, č.b.4 za podmínky, že výměna bytů nebude podnětem k provádění úprav a výměny zařízení v bytě
.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

214/03


převedení užívacích práv k bytu č. 1 v č.p.717 z paní Marie Sivákové na pana Karla Czoczu (narozen 10. 2. 1952), oba trvale bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

215/03


přidělení bytu č. 15 v č.p. 778, ulice V Břízkách panu Alexandru Legáthovi (narozen 23. 8. 1976), trvale bytem Knířov 12. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

216/03


možnost krátkodobých pronájmů veškerých prostor, které má ve výpůjčce od 1. 4. 2003 příspěvková organizace M-KLUB Vysoké Mýto.

Z: p. Dr. Mlíka


217/03


rozbor hospodaření sociálního fondu v roce 2002.

Z: pí. Pohorská


218/03


rozpočet sociálního fondu na rok 2003 dle předloženého návrhu.

Z: pí. Pohorská
Rada města stanovuje:

219/03


výši poplatku ze vstupného na akci konané na vysokomýtské plovárně pro p. Palečka v plné výši, tj. v částce Kč 5 000,-- bez dalších přirážek.


Z: sl. Bc. Rejentová
T: ihnedRada města bere na vědomí:

220/03

informace starosty a místostarosty.Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta