Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2003-07 ze dne 19.2.2003

19.02.03

 
U s n e s e n í č. 7/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 19.2.2003

Rada města souhlasí:

119/03


poskytnutím prostor pro sociálně – právní poradenství Sjednocené organizaci nevidomých v prostorách chodby odboru sociálních věcí a zdravotnictví každé druhé úterý v měsíci od 8 do 10 hodin.

Z: pí. Pohorská
T: ihned


120/03


s poskytnutím finančního daru ve výši Kč 1.000,-- pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR okresní pobočku se sídlem v České Třebové.

Z: pí. Pohorská
T: ihned

121/03

s poskytnutím finančního daru ve výši Kč 1.000,-- Českému klubu nedoslýchavých HELP.

Z: pí. Pohorská
T: ihned


122/03

s poskytnutím finančního daru ve výši Kč 1.000,-- Konfederaci politických vězňů ČR.

Z: pí. Pohorská
T: ihned

123/03

poskytnutím finančního daru ve výši Kč 1.000,-- Klubu kuželkářů Vysoké Mýto na pořádání Krajského přeboru Pardubického kraje jednotlivců v kuželkách v kategorii muži senioři.

Z: pí. Pohorská
T: ihned

124/03

s výjimkou pro Finanční ředitelství Hradec Králové a se stanovením ceny za pronájem pozemku ve výši 50,--Kč/m2/rok , což činí za poslední dva roky částku Kč 24.800,-- za užívání pozemku p.č. 177 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: sl. Ing. Doležalová
T: ihned

125/03

s podáním žádosti o zařazení a poskytnutí dotace doplňkového programu podpory terénní sociální práce 2003 v předloženém znění.

Z: p. Ing. Krejza
T: ihned

Rada města nesouhlasí:

126/03

s využitím prostor Městského úřadu ve Vysokém Mýtě k realizaci jakékoliv komerční reklamy.

Z: pí. Pohorská
T: ihned

Rada města schvaluje:

127/03

pořad schůze rady města konané dne 19.2.2003 dle předloženého návrhu.

Rada města doporučuje:


128/03


ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje postup financování akce „Rozšíření a intenzifikace ČOV, přepojení sběrače B a čerpací stanice Lipová“dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. M. Zima
T: ihned


Rada města bere na vědomí:

129/03

informace starosty a místostarosty.


130/03

rezignaci p. Ing. Stanislava Sokola, bytem Žižkova 699 Vysoké Mýto, na funkci člena dopravní komise.

Z: pí. Pohorská
T: ihned


Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta