Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2003-06 ze dne 11.2.2003

11.02.03

 
U s n e s e n í č. 6/03

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 11.2.2003

Rada města souhlasí:

100/03

s proplacením dvou dnů nevyčerpané dovolené za rok 2001 starostovi města Vysokého Mýta.

Z: p. Pohorská
T: ihnedRada města schvaluje:

101/03

pořad schůze rady města konané dne 11.2.2003 dle předloženého návrhu.


102/03

zveřejnění informace o možnosti prodeje bytu č. 2 o velikosti 1 + 1 v ul. Pivovarská čp. 402 ve Vysokém Mýtě včetně podílu na stavebních a společných prostorách obálkovou metodou.


Z: p. Ing. Doležalová
T: ihned


103/03

dodatek č. 1 na nájem pozemku mezi městem Vysoké Mýto a Helenou a Petrem Kejzlarovými, bytem Slatinská 493, Vysoké Mýto v předloženém znění.


Z: p. Ing. Doležalová
T: ihned
104/03

organizační řád včetně organizační struktury MěÚ Vysoké Mýto s účinností od 1.1.2003.

Z: p. Pohorská


105/03

počet pracovníků MěÚ Vysoké Mýto ke dni 1.1.2003 v počtu 102 + starosta + místostarosta + 4 strážníci MP.

Z: p. Pohorská
Rada města doporučuje:

106/03

zastupitelstvu města přijmout bankovní úvěr k zajištění financování akce „Rozšíření a intenzifikace ČOV, přepojení sběrače B a čerpací stanice Lipová“.


Z: p. Ing. M. Zima


107/03

zastupitelstvu města poskytnout dotaci na provoz Regionálnímu muzeu Vysoké Mýto ve výši 100.000,-Kč, dotaci na likvidaci septiku Domovu mládeže Vysoké Mýto ve výši 134.000,-Kč a dotaci na pořízení územně plánovací dokumentace Obci Slatina ve výši 150.000,-Kč dle návrhu rozpočtu na rok 2003.


Z: p. Ing. M. Zima


108/03

ZM přijmout tuto změnu části usnesení:
ZM mění část usnesení č. 9/02 ze dne 16.12.2002 bod 266/02 tak, že slova „Ing. Zbyňku a Ing. Aleně Halouskovým“ se nahrazují slovy „ Ing. Zbyňku a Ing. Evě Halouskovým“.

Z: p. Ing. Doležalová


Rada města bere na vědomí:

109/03

přehled o výši úhrad nájemného ZUŠ Vysoké Mýto, Domova mládeže Vysoké Mýto, Gymnázia Vysoké Mýto, VOŠS a ISŠS Vysoké Mýto a Speciální školy Vysoké Mýto sestavený k 31.12.2002.110/03

pověření p. Miloslavy Němečkové řízením oddělení správních agend a p. Jaroslavy Zajíčkové oddělením matriky ode dne skončení funkce p. Ing. Miloslava Pouzara do doby jmenování nového vedoucího odboru.


111/03

návrh města a komise pro regeneraci památek a památkových zón, aby naše město v orgánech SHS ČMS zastupoval Mgr. Jiří Plhák.


112/03

změnu platu tajemnice p. Ladislavy Pohorské dle předloženého návrhu.


113/03

předložený splátkový kalendář úhrady závazku ve výši 354.634,30 Kč ze správcovství nemovitostí ve Vysokém Mýtě ve prospěch MěBP Vysoké Mýto.


114/03

informace starosty a místostarosty.
Rada města odvolává:

115/03

p. Ing. Miloslava Pouzara z funkce vedoucího odboru správního.

Z: p. Pohorská


Rada města projednala:

116/03

rozpočet Města Vysokého Mýta na rok 2003 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.


Z: p. Ing. M. Zima


117/03

žádost ZUŠ Vysoké Mýto o prominutí nájemného a trvá na předpisu výše nájemného dle platné nájemní smlouvy.


Z: p. Ing. M. Zima
Rada města ukládá:

118/03

tajemnici vypsat výběrové řízení na funkci vedoucího odboru správního do konce května 2003.

Z: p. Pohorská
T: do 31.5.2003Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta