Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2008-11 ze dne 25. 3. 2008

02.04.08

 

Souhrn usnesení č. 11/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 25.3.2008281/08


         Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 25.3.2008 dle předloženého návrhu.
282/08


Rada města    s c h v a l u j e

smlouvy o dílo s firmami :

  • 1. Karel Bureš, 569 53 Cerekvice nad Loučnou 92, IČ: 11101270
  • 2. Klára Klose,Labská 146, 530 02 Pardubice, DIČ: CZ-7158174397
  • 3. Jana Rejmanová, Družstevní 368, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IĆ: 43338119
  • 4. Pavel Hošek MgA., Čapkovská 42, 566 01 Vysoké Mýto, DIČ: 7609104118
  • 5. Vítězslava Morávková, 561 18 Člupek 18
  • 6. ai5 s.r.o., Ing. arch. Přemysl Kokeš, Hradební 60, 563 01 Lanškroun, IČ: 25854372

 na zpracovaní ideových návrhů na nové využití stávajícího veřejného prostranství v Havlíčkových sadech ve Vysokém Mýtě, na kterém je v současné době umístěna vodní nádrž s fontánou, včetně návrhu uměleckých děl pro tento prostor v předloženém znění.

Termín:       do 31.5.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
283/08


Rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

poděkování Orlického sportovního sdružení Ústí nad Orlicí za dotaci na akci „O nejúspěšnější sportovce, kolektivy a zasloužilé trenéry, cvičitele a rozhodčí okresu Ústí nad Orlicí".

Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje284/08


Rada města    s c h v a l u j e

Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s těmito subjekty :


  • 1. BERENIKA - Vysoké Mýto, se sídlem: VPeklovicích 504, Pražské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, zastoupený: Petrou Řehákovou, předsedkyní sdružení, IČ: 25916092
  • 2. Centrum pro rodinu Kujebáček o.s., se sídlem: Štefánikova 397, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, zastoupený: Marcelou Sotonovou, IČ: 25916092
  • 3. SKP - CENTRUM, se sídlem: Bělehradská 513, 530 09 Pardubice II - Polabany, zastoupený: Mgr. Janem Vojvodíkem, ředitelem sdružení, IČ: 25916092
  • 4. Základní škola a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., se sídlem: Komenského 432, 530 03 Pardubice, zastoupený: Mgr. Miluší Horskou, ředitelkou školy, IČ: 25916092

na zajištění realizace projektu Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto v předloženém znění.


Termín:       do 31.5.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

285/08

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Dodatku číslo 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a panem Jiřím Balcarem, Javornického 832, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64253058 v předloženém znění.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

286/08                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na  komunikační vedení Mlýnský potok I Etapa 20 RD, dle předloženého znění se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 601 93 336.

                                                                          

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                          

287/08


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo na provedení restaurátorských prací s akad. sochařem prof. Jaroslavem Kolomazníkem na provedení restaurátorských prací na plastice Mládí v předloženém znění.                                                                     

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

288/08


Rada města    o d k l á d á

vypracování studie odtokových poměrů Blahovského potoka společností.


Zodpovídá: Ing. Jetmarová Stanislava vedoucí OŽP

Termín:       ihned


289/08


Rada města   s o u h l a s í


s rozdělením finančních prostředků z rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2008 na dotace na projekty v oblasti životního prostředí dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:           vedoucí OŽP

Termín:       ihned

290/08

Rada města    b e r e    n a    v ě d o  m í

informace starosty, místostarosty, tajemnice, Tomáškové, a  Mgr. Junka.

                                                                                    
Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta