Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2008-10 ze dne 18.3.2008

25.03.08

 

Souhrn usnesení č. 10/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 18.3.2008


247/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 18.3.2008 dle předloženého návrhu.

248/08


Rada města s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o partnerství mezi městem Vysokým Mýtem a svazkem obcí Českomoravské pomezí na projekt Rekonstrukce budovy bývalé staré radnice (soudu).                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       březen 2008249/08


Rada města schvaluje


zahraniční studijní cestu starosty města Ing. Martina Krejzy do Rakouska ve dnech 25.5. - 31.5.2008, kterou pořádá SHS ČMS.


                                                                                                                                   

250/08


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. IP-12-2002074/VB/5 na zřízení věcného břemene dle předloženého znění se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 27232425 .

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                          

                                                                                    

251/08


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup p.p.č. 2852/8 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za cenu 50 750 Kč.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                          


                                                                                             

252/08


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny p.p.č. 432/1, 432/2, 432/3, 432/4 a 432/5 k.ú. Vanice dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008                                                                                             

253/08


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje výkup pozemku p. p. č. 5121/1 a 5121/2  k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                                    

254/08

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny p.p.č. 3279/1 k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                             

255/08


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. IV-12-2003830/VB/1 na zřízení věcného břemene dle předloženého znění se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 27232425 .

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                                    

256/08


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení :


Zastupitelstvo města  schvaluje, prodej p.p.č. 23/8 v k.ú. Svařeň panu Radku Šimčíkovi, (nar. 16.1.1966), Svařeň 40, Vysoké Mýto za cenu 230,-Kč.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008257/08


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 20 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě manželům Evě (nar. 30.01.1973) a Juliovi (nar. 28.08.1973) Mikerovým, oba bytem B. Smetany 92, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.            

                                                                                                                                                                                            Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008


                                                                                    

258/08


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 8 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Daniele (nar. 28.03.1983) a Stanislavu (nar. 23.06.1980) Godlovým, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manželé Godlovi vrátí byt č. 7 v č.p. 156 v ulici Husova, který nyní užívají v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.

                                                                                                                                                                                            Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008


                                                                                             

259/08


Rada města     trvá


na usnesení č. 588/07 ze dne 23.05.2007 - neschválit uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Karolem Csocso (nar. 10.05.1952), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

260/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Lucií Chlumeckou (nar. 12.02.1974), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                                             

261/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Štefanem Gajdošíkem (nar. 24.09.1966), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                                    

262/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem (nar. 07.06.1949), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                                             

263/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar. 10.04.1958) a Květou (nar. 22.09.1958) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                                    

264/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008


                                                                                             

265/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 28 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Horváthem (nar. 10.12.1987) a paní Marií Petikovou (nar. 09.04.1986), oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008


                                                                                    

266/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Kramčaninovou (nar. 08.09.1971) a panem Jozefem Galko (nar. 28.05.1968), oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008


                                                                                    

267/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                                    

268/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                                             

269/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Darinou (nar. 21.04.1971) a Michalem (nar. 26.12.1968) Mikerovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                                             

270/08


Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Jolanou (nar. 16.04.1950) a Jánem (nar. 30.05.1944) Giňovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008


                                                                                    

271/08

Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Pavlínou Csocsovou (nar. 16.11.1984), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

                                                                                             

272/08


Rada města     zrušuje

usnesení Rady města č. 878/07 ze dne 28.08.2007.


         Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                             

273/08


Rada města     schvaluje


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého  ve Vysokém Mýtě podané na manžele Jiřího (nar. 04.09.1964) a Zuzanu (nar. 27.09.1968) Syrový, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

274/08


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 30.06.2008. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008


275/08                                                                                           

Rada města vydává:


Nařízení č. 1/2008 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.

                                                                           Zodpovídá:JUDr.Poláček                                                                           Termín: ihned                                                                                 

276/08

Rada města vydává:

Ceník za užití místních komunikací či jejich částí vymezených v Nařízení města Vysokého Mýta č. 1/2008 o vymezení místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysokém Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu, ve znění pozdějších změn

                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                           Termín: ihned

                                                                                             

277/08

Rada města schvaluje:

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Dobříkov na výkon některých úkolů městské policie.


                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                           Termín: ihned                                                                        


278/08

Rada města schvaluje:

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Běstovice na výkon některých úkolů městské policie.

                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                           Termín: ihned                                                                                  


279/08


Rada města s c h v a l u j e

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta občanskému sdružení Náš Domov Koclířov pro Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi ve výši 3 000 Kč.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       duben 2008


                                                                                             

280/08


Rada města bere na vědomí

informace starosty,  místostarosty a Mgr. Junka.


                                                                                             Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta