Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 13.7.2020

Usnesení RM č. 2004-35 ze dne 26.10.2004

26.10.04

 
U s n e s e n í č. 35/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 26.10.2004
Rada města souhlasí:

959/04

s udělením státního občanství ČR Nguyen Quan, nar. 23.06.1962 bytem Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Ležáků čp. 664

Z: p. Pacltová
T: ihned

960/04

se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebo prodeje nebytových prostor (garáž) č.21/804 v ul. Plk. B. Kohouta, Vysoké Mýto o výměře 20 m2.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

961/04

se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny pozemkových parcel č. 101/2, 101/1, 753/2 a 125/5 v k.ú. Svařeň.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

962/04

s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc říjen 2004 dle předloženého návrhu.


Z: p. Pohorská
T: ihned

963/04

s přidělením dotace ve výši 15 tis. Kč svazu skautů a skautek ČR JUNÁK – středisko 534 14 Vydří stopa Vysoké Mýto na koupi objektu od TJ Sokol ve Vysokém Mýtě.

Z: p. Pohorská
T: ihned

Rada města schvaluje:

964/04

pořad schůze rady města konané dne 26.10.2004 dle předloženého návrhu.

965/04

odměny ředitelům základních a mateřských škol dle předloženého návrhu.

Z: p. Rozlívková
T: ihned

966/04

příplatky za vedení ředitelkám ZŠ Mgr. Teplé a Mgr Mandíkové a ředitelce MŠ p. Jílkové s platností od 1.11. 2004.

Z: p. Rozlívková
T: ihned

967/04

způsob placení účetních u mateřských škol ve Vysokém Mýtě dle předloženého návrhu.

Z: p. Rozlívková
T: ihned

968/04

vypovězení smlouvy o nájmu č. 341 uzavřené dne 15.10.2003 mezi městem Vysoké Mýto, B.Smetany 92, Vysoké Mýto – Město a společností Vladimír Kysela ASK – servis, s.r.o., IČ: 25926403, se sídlem: Příluka č.p. 69, pro hrubé porušení platební morálky (dle čl. 2 jmenované smlouvy), k 30.11.2004.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

969/04

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.11.2002 mezi městem Vysoké Mýto, zastoupené Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. a manželi Leopoldem Vlkem a Ivou Vlkovou, Čermákova 102, Vysoké Mýto, k 30.11.2004.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

970/04

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (garáž) v objektu č.p. 116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto o výměře 20 m2, mezi městem Vysoké Mýto a panem Ing. Viktorem Tóthem, Dobrovského 74, Vysoké Mýto, s účinností od 01.11.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena nájemného je stanovena ve výši 500,- Kč/měsíc.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

971/04

dohodu o ukončení smlouvy č.431 o nájmu pozemku uzavřené dne 14.03.1997 mezi městem Vysoké Mýto a panem Jiřím Doskočilem, Brandlova 354, Vysoké Mýto k 31.12.2004.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

972/04

dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemků č.101 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a Českou poštou, s.p., Olšanská 38/9, Praha 3 v předložené verzi.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


973/04

uzavření smlouvy č.447 o nájmu části pozemku p.č. 4644/2 v k.ú. Vysoké Mýto vedeného v evidenci nemovitostí o výměře 40 m2 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Janem Kösslerem a Miladou Kösslerovou, Odbojářská 463, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 160,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

974/04

uzavření smlouvy č.454 o nájmu části pozemku p.č. 4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7,5 m2 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Vladimírem Ropkem a Dagmar Ropkovou, Prokopa Velikého 602, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 30,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

975/04

uzavření smlouvy č.494 o nájmu části pozemku p.č. 4644/2 v k.ú. Vysoké Mýto vedeného v evidenci nemovitostí o výměře 35 m2 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Miroslavem Stehlíkem a Annou Stehlíkovou, Odbojářská 600, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 140,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

976/04

uzavření smlouvy č.441 o nájmu části pozemku p.č. 4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7,5 m2, mezi městem Vysoké Mýto a paní Vlastou Vomočilovou, Prokopa Velikého 603, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 30,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


977/04

uzavření smlouvy č.404 o nájmu části pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 30 m2 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Miroslavem Podmajerským a Libuší Podmajerskou, Pivovarská 417, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 132,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
978/04

uzavření smlouvy č.405 o nájmu části pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 33 m2 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Vítězslavem Neklem a Ladou Neklovou, Pivovarská 417, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 132,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

979/04

uzavření smlouvy č.432 o nájmu části pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 33 m2 mezi městem Vysoké Mýto a panem Bohuslavem Janebou, Pivovarská 418, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 132,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
980/04

uzavření smlouvy č.466 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 8 m2 mezi městem Vysoké Mýto a paní Jaroslavou Svatošovou, Štefánikova 559, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 32,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

981/04

uzavření smlouvy č.530 o nájmu části pozemku p.č. 1556/13 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 10,5 m2 mezi městem Vysoké Mýto a paní Věrou Voráčkovou, Talafúsova 530, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 42,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

982/04

uzavření smlouvy č.455 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 8 m2 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Jiřím Dudkem a Evou Dudkovou, Štefánkova 558, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí za účelem zřízení předzahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 32,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

983/04

vypovězení Smlouvy č.408 o nájmu pozemku uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a paní Bohumilou Kořínkovou, bytem Brandlova 357, Vysoké Mýto – Choceňské Předměstí dne 17.03.1997 k 31.10.2004 s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

984/04

přidělení bytu č. 9 v č.p.783, V Břízkách panu Martinu Drdlovi (nar. 9.2.1980), trvale bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto a Michaele Jehličkové (nar. 4.9.1980) trvale bytem Lidická 684, Vysoké Mýto za podmínky navrácení bytu č. 15 v č.p. 777 v ul. V Břízkách 777, Vysoké Mýto městu. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li nájemci plnit podmínky dle nájemní smlouvy a bude-li alespoň jeden z nájemců zaměstnán ve školském zařízení ve Vysokém Mýtě nebo na obvodním oddělení Policie ČR ve Vysokém Mýtě.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

985/04

přidělení bytu č. 15 v č.p.777, V Břízkách paní Ivaně Doležalové (nar. 17.11.1957), trvale bytem Žižkova 490, Vysoké Mýto za podmínky navrácení bytu č. 7 v č.p. 490 v ul. Žižkova, Vysoké Mýto městu. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit podmínky dle nájemní smlouvy.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned986/04

přijetí daru - bronzové pamětní desky (rozměrů 100 x 80 cm) věnované padlým důstojníkům vysokomýtské posádky v době druhé světové války od Občanského sdružení Memoriae armis.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
Rada města bere na vědomí:

987/04

informace z první schůzky redakční rady vysokomýtského zpravodaje.

988/04

oznámení Koalice pro Pardubický kraj o konání předvolebního shromáždění ve dnech 2., 3., a 4.11.2004 vždy od 10.00 do 19.00 hod. na veř. prostranství před supermarketem Albert ve Vysokém Mýtě.


989/04

informace starosty a místostarosty.
Rada města jmenuje:

990/04

redakční radu vysokomýtského zpravodaje – předseda – p. Dr. Mlíka, členové – pp. Ing. Sabolčíková, Dr. Chalupa, Klasovitá, Felgr, Baňková, nový vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Z: p. Dr. Mlíka
T: ihned
RM jako zástupce jediného společníka Městských lesů Vysoké Mýto, spol. s r.o.


schvaluje:

991/04

program valné hromady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

992/04

plán činnosti a rozpočet společnosti na rok 2005 v předloženém znění.

993/04

používání služebního auta značky Mitsubishi Pajero 1E4 3397 pro soukromé účely ředitele společnosti pana Bohumíra Machaty podle zákona 586/1992Sb. v platném znění.bere na vědomí:

994/04

zprávu jednatele o činnosti ML za I. – III. Q. roku 2004.

995/04

výhled hospodaření IV. Q roku 2004.

996/04

informace o nákupu investic.
Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin K r e j z a
místostarosta